Rapport från Dialogmöte 7 – Medicinska kommittén och marknadsföring

Dialogmötet hölls 19 september online och speciellt inbjuden av Christian Engvall, ordförande för SB&K’s medicinska kommitté, akutläkare på SUS Malmö samt även aikidotränande på GAK Enighet.

På mötet deltog 26 personer från klubbar över hela Sverige.

Corona

Christian redogjorde kort för sitt ansvar i medicinska kommittén samt sin roll på Malmö sjukhus och sina erfarenheter från akuten med anledning av Covid 19. Christian berättade att smittspridningen generellt sett nu är på nedgång vilket innebär att regeringen har tagit bort sina restriktionerna. Men det är viktigt att notera att Folkhälsomyndighetens (FHM) Allmänna Råd för att förhindra fortsatt smittspridning fortfarande gäller

Christian tydliggjorde att det utifrån ett folkhälsoperspektiv är viktigt att befolkningen börjar träna och aktivera sig igen.

Om klubben erbjuder träning och följer de Allmänna Råden från Folkhälsomyndigheten samt de riktlinjer som finns från Riksidrottsförbundet (RF) kan klubben inte hållas ansvarig om någon tränande skulle bli smittad. Ansvaret ligger på den enskilda personen att avgöra om man kan träna eller inte.

Några generella punkter att följa – För mer information se FHM och RF’s hemsidor.
– Avstå träning om du sjuk eller har symtom – Milda förkylningssymtom, feber, hosta.
– Avstå träning om någon i din närhet är sjuk, har symtom eller konstaterad Covid-19-smitta.
– Uppmana till att tränande som kan, vaccinerar sig.
– Uppmana till handtvätt alternativt använda handsprit.
– Informera före, under och efter passet som vad som gäller.
– Tänk på att alla kanske inte vill träna vissa moment på grund av risken för smittspridning.
– Man kan begränsa antalet träningspartners under ett pass.

Marknadsföring

Ett antal deltagare berättade om sina erfarenheter kring marknadsföring och vilka vägar man använt, sociala medier, utskick till gamla medlemmar, annonsering mm.

Det finns marknadsföringsmaterial på Svenska Aikidoförbundets hemsida som klubbarna får använda i sin marknadsföring, och även en nyligen publicerad lathund för sociala medier.

Det framkom ett önskemål och behov av Workshop kring marknadsföring och förbundsstyrelsen ser över möjligheterna att genomföra en sådan.

Vi tackar alla deltagare för ett bra möte och speciellt Christian Engvall för hans deltagande.

9
apr
2024

Anmäl er till förbundsstämman 2024!

Svenska Aikidoförbundet genomför likt 2023 även detta år sin förbundsstämma som ett hybridmöte, alltså både digitalt och fysiskt på plats...

8
apr
2024

Fyra nya Shihan i Sverige

Svenska Aikidoförbundet har berikats med ytterligare fyra Shihan, den högsta instruktörstiteln som delas ut från Aikikai Hombu Dojo. Förbundet önskar...

1
apr
2024

Sponsring på klubbnivå förstärker kassan hos klubbarna

Kungsörs Aikidoklubb är först ut med sponsorreklam på sina dräkter enligt de nya avtal som förbundsstyrelsen träffat med ett antal...

29
mar
2024

Frågeformulär till våra medlemsklubbar

Hej klubb, Förra veckan kallades det till förbundsstämma 2024 i och med öppnandet av sidan för den kommande stämman. Den...