Aprilskämt genom åren

Aprilskämten åren 2011-2024 har författats av Per-Åke Wilhelmsson (se not)

2024

2024-04-01  Sponsring på klubbnivå förstärker kassan hos klubbarna

Kungsörs Aikidoklubb är först ut med sponsorreklam på sina dräkter enligt de nya avtal som förbundsstyrelsen träffat med ett antal branchorganisationer. Bilden till höger visar hur det ser ut på ryggen på medlemmarnas Gi. Sedan länge har svensk aikido stått utanför de intäkter som de idrottsklubbar har för att de utövar en tävlingssport. Det är väl känt att företag som sponsrar lokala klubbar väljer de som har stor publik i samband med just tävlingar.

Förbundsstyrelsen har dock under flera år förhandlat med de största branchorganisationerna och fått till stånd ett flertal avtal som innebär att den lokala aikidoklubben sponsras på liknande sätt som andra klubbar. Riktmärket är att sponsringen bör utgöra minst 50 % av vad motsvarande klubb får som redan sponsras. Det är givetvis endast en rekommendation men nästan alla företag följer rekommendationen. I det här fallet så sponsras Kungsörs Ishockeyklubb av de företag som framgår av bilden. Det innebär att dessa företag även sponsrar Kungsörs Aikidoklubb i varierande grad – mellan 40 % och 50 % av vad ishockeyklubben får. Samma villkor gäller för båda klubbarna – att idrottsdräkten är försedd med reklam.

Från www.kremlin.ru med fria publiceringsrättigheter. Tillståndet från pressekreteraren för Rysslands president finns tillgängligt här: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kremlin_authorisation-English.pdfFörbundets ordförande Magnus Burman förklarar på förfrågan att frågan inte var lättlöst. Eftersom aikido som idrott inte är välkänd så behövdes ett frontfigur som flertalet känner till. Det hetaste namnet för att vara en sådan person var givetvis den snart 72-årige Steven Seagal. I förhandlingen framfördes detta namn som exempel på en etablerad aikidoka och de flesta nickade förestående. På något sätt lyckades även våra förhandlare klara sig ur knipan när reaktionen blev den motsatta. Steven Seagal borde dock tillfrågas tyckte en ledamot i förbundsstyrelsen. Hur det blir med den saken är ännu okänt men sedan förbundsstyrelsen idag på morgonen konstaterat att postförbindelserna inte fungerar på grund av sanktioner och att han således inte kan invända, så får man anta att saken är klar.

2023

2023-04-01  Nu införs krav på kondition och styrka för att få gradera

Foto: GIH (gih.se)I samarbete med GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan) så har förbundsstyrelsen tagit fram nya krav för att få gradera dangrader. Folkhälsan är viktig och det är därför viktigt att våra aikidokas uppfyller vad som krävs av kondition och styrka. Våra aikidokas är dessutom aikidons ansikte utåt och då duger det inte att vara soffpotatis. Det behövs således numera ett högsta BMI, godkänd cykeltest för kondition samt godkända styrketester innan man får ansöka om ett graderingstillfälle. Det kommer att finnas möjlighet till tester över hela landet i samarbete med landets idrottshögskolor, som vid behov kan samarbeta med ett lokalt gym och med sjukhusens avdelningar för fysioterapi.

Förbundsstyrelsen räknar med uppslutning kring detta beslut även om det redan kommit invändningar. Graderingskommitténs sammankallande – Urban Aldenklint – skräder inte orden: ”Kondition..? Högsta BMI..? Jag har aldrig hört något så dumt. Tala om för mig vem som kommit med förslaget så ska jag demonstrera en magnifik Nikyō på vederbörande.”

Förbundets ordförande Magnus Burman har inte gått att nå för en kommentar. Vi skulle just tala med honom men han försvann snabbt från platsen med orolig blick sedan han förstått att Urban Aldenklint var i närheten. Men han hann i alla fall kort meddela att beslutet ännu inte är fattat.

Från www.kremlin.ru med fria publiceringsrättigheter. Tillståndet från pressekreteraren för Rysslands president finns tillgängligt här: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kremlin_authorisation-English.pdfVad som behövs är dock någon form av måttstock på vad som inte alls uppfyller de krav som kommer att ställas – någon att jämföra med. Det hetaste namnet för att vara en sådan person är givetvis den snart 71-årige Steven Seagal, som dock givetvis först måste tillfrågas. Hur det blir med den saken är ännu okänt men sedan förbundsstyrelsen idag på morgonen konstaterat att teleförbindelserna inte fungerar på grund av sanktioner och att han således inte kan invända, så får man anta att saken är klar.


2022

2022-04-01  Stor efterfrågan på aikidoinstruktörer när Skolverket omvärderar skolidrotten.

Först på senare år har idrottsforskare börjat undersöka former av emotionella övergrepp inom barn- och ungdomsidrott. En engelsk studie visar att det drabbar så många som 75 % bland unga idrottare. Nu finns det en svensk studie från Idrottshögskolan i Umeå (länk) som tar upp frågan om attityder och beteenden som kan få idrottande barn att må dåligt och hur emotionella övergrepp kommer till uttryck inom svensk barnidrott. Detta påverkar barnen negativt och strider mot såväl barnkonventionen som idrottens riktlinjer. En orsak är ett negativt prestationsinriktat förhållningssätt som normaliserar destruktiv kritik, orättvis behandling och mobbning.

Det är givetvis tävlingsmomenten som är grunden till allt detta. Barn fostras från början att tävla av vuxna som tar till denna genväg för att ”sysselsätta” barnen. Vem minns inte redan som mycket ung ”hela havet stormar”? Som vuxna för sedan dessa barn traditionen vidare och tävlan blir en samhällsnorm. Evolutionen av människan bygger däremot på samverkan för annars hade mänskligheten dött ut för länge sedan. I vårt moderna samhälle behöver vi dock inte längre samarbeta för vår överlevnad – i alla fall inte tills vidare.

Forskningen visar alltså att tävlan inom skolidrotten inte hör hemma där. I idrotter där man tävlar som vuxen så är det svårt att övertyga barnen om att det inte handlar om tävlan. Speciellt som instruktörerna har dubbla roller. Då blir i stället det självklara valet aikido där tävlan inte finns såsom en grundval. Där ingen blir lågpresterande och ”hamnar på bänken”. Där ingen jämförs med någon annan och ingen krävs på prestation. Där det inte finns verbala och icke verbala beteenden som leder till känslomässigt negativa upplevelser.

Sålunda har beslutsfattare inom Skolverket tagit till sig denna nya forskning och indikerat tydligt att vi alltså kan vänta mer aikido i skolan. Vilket då kan komma att inskränka på den traditionella skolidrotten – såväl lagidrott som individuell idrott. Detta upprör medlemmar från Skolidrottsförbundet som under parollen ”Vi gillar tävlan” planerar att uppvakta Skolverket. Som framgår av bilden så samlas just nu dessa medlemmar för att i täta led tåga till Svetsarvägen 16 i Solna där Skolverket residerar. Vilket givetvis är ett märkligt avsteg från den vanliga ordningen där den etablerade idrotten normalt håller till i maktens korridorer.

Inom Svenska Aikidoförbundet är man inte förvånad men ändå överraskad över den snabba utvecklingen. Ordföranden Magnus Burman vill inte direkt uttala sig men är dock lyrisk inför framtiden och att utbildningen av instruktörer därmed måste ta fart för att möta den nya efterfrågan. Man kan se i ögonglimten att han tänker att aikido hamnar som högskolestudier med tillsättande av dekanus – kanske rektor – och nyinrättade professurer. Förbundets kassör Barbro Cartwright gläder sig också eftersom det kommer att innebära ett tillskott av medel till en fattig idrott. Aikido har aldrig fått något tillskott från sponsorer – just därför att det ej arrangeras tävlingar med publik.

Vi har även sökt ett uttalande av ordföranden i Svenska Budo & Kampsportsförbundet – Fredrik Gundmark – men vi fick inget riktigt svar. Han såg närmast förvånad ut och frågade ”vadå – tävlar man inte i aikido?”. Han började sedan i stället tala om årets satsning inom förbundets elitverksamhet där en pilotutbildning för juniortränare tagits fram. Styrelseledamoten Musse Hasselvall, som också var på plats, ställde vi ingen fråga till – vi har negativa erfarenheter sen sist av att ställa frågor som kan uppfattas som inopportuna.

Kremlin.ru, CC BY 4.0 , via Wikimedia CommonsFörändringar inom skolvärlden möts som sagt ofta av motstånd och vi behöver en välkänd ambassadör som kan tala för aikidons sak på skolkonferenser och liknande. Det hetaste namnet för att åta sig det uppdraget är givetvis den snart 70-årige Steven Seagal. Hans berömmelse och hans kunskaper i aikido gör att han blir lyssnad på. Dessutom har han nyligen uttalat att han ”ber för båda sidorna” vilket är en utmärkt inställning om det uppstår misstämning. Ett utmärkt val alltså. Hur det blir med den saken är ännu okänt men sedan förbundsstyrelsen idag på morgonen klarerat med Regeringskansliet att han trots allt tillåts inresa till Sverige, så får man anta att saken är klar.


2021

2021-04-01  Förbundet har tagit fram digital träning

Den sociala distanseringen är uppenbarligen här för att stanna och vi tvingas att umgås helt digitalt. Aikidoträningen har fått stryka på foten så av den anledningen har förbundsstyrelsen i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola tagit fram en bildskärm med armar som kan styras av en dator.

Fördelen är uppenbar. Två aikidokas kan koppla sig samman via internet och träna tillsammans. Det enda extra som behövs är en webbkamera med mikrofon och kanske fyra kvadratmeter budomatta framför skärmen. Du kan på samma sätt få instruktioner av de allra högst graderade i förbundet – i mån av tid givetvis – oavsett vilken klubb du tillhör.

Förbundsstyrelsen är givetvis lyrisk över innovationen. För att få fart på tillverkningen så planerar styrelsen att börsnotera ett publikt aktiebolag, något som givetvis välkomnas av förbundets kassör Barbro Cartwright som därmed får utöva sina skills som aktör på värdepappersmarknaden. Det beräknas också bli ett välkommet klirr i förbundskassan som svårt åderlåtits av IT-konsulter när den nya webbplatsen introducerades.

På agendan finns också att ta fram ett dataprogram så att man ska kunna träna med datorn som enda partner. På skärmen ser du då en animerad partner – det blir några att välja bland. Det har antytts att tunga namn i graderingskommittén har sökt muta förbundsstyrelsen för att få utgöra förlaga till dessa digitala aikidokas. Vi väljer att inte här nämna några namn då webbplatsens ansvarige utgivare uttryckt önskemål om att inte riskera bli finkad.
Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Dataprogrammet ska på sikt erbjuda alla aikidoövningar för samtliga grader. För programmeringen används en teknik som kallas ”motion capture”. En kamera registrerar en utövare som har optiska punkter på sin dräkt. Resten sköter datorerna. För att det ska bli bra så krävs att man har tillgång till en utövare som kan sin sak.

Det hetaste namnet för att åta det uppdraget är givetvis den snart 69-årige Steven Seagal, som har lång erfarenhet att röra sig framför en kamera. Några längre repliker behövs inte så där kan det inte gå snett. Ett utmärkt val alltså. Det finns dock inget besked om hur det blir med den saken men sedan förbundsstyrelsen idag på morgonen beslutat ge honom option på aktier till ett nominellt värde av £240.000 i det nya bolaget, där betalning ska ske i ett ej publicerat belopp i Bitcoin, så får man anta att saken är klar.


2020

2020-04-01  Aikidoroboten som räddar träningen

Aikidokas över hela landet har haft stora problem att upprätthålla träningen i aikido nu när epidemin sätter hinder för detta. Alla försök att genomföra den enklaste teknik med partner, såsom ikkyo och nikyo, möter stora problem om man ska hålla ett avstånd på två meter.

Svenska aikidoförbundets förbundsstyrelse har dock på rekordtid och i samverkan med KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) tagit fram en aikidorobot.

– Vi är otroligt nöjda med denna lösning, säger förbundets sekreterare Helga Une. Detta innebär att man utan risk har en partner som inte smittar och som man inte kan smitta. Givetvis kräver det att man skaffar en helt egen aikidorobot. Den kostar visserligen en årslön, men det är smällar som man får ta, fortsätter hon.

– Officiellt har jag inte haft med projektet att göra. Någon kan ju ifrågasätta vad jag har sysslat med på min arbetstid, uttalar sig förbundets ordförande Magnus Burman helt diskret till webbredaktören.

Graderingskommitténs sammankallande Urban Aldenklint meddelar från sin karantän att han är mycket nöjd med den robot som han inhandlat.
– Det blev dock tvunget att inköpa budomattor och göra om halva vardagsrummet till träningsyta. Sedan kan man ha synpunkter på att roboten är pinsamt mager. Men man får helt enkelt anpassa tekniken efter denna nya förutsättning, fortsätter han.

Den första version som nu har släppts är programmerad att klara sjätte och femte kyu. Det kommer dock nya uppdateringar i rask takt som man kan ladda ner från nätet.

För programmeringen används en teknik som kallas ”motion capture”. En kamera registrerar en utövare som har optiska punkter på sin dräkt. Resten sköter datorerna. För att det ska bli bra så krävs att programmerarna har tillgång till en utövare som kan sin sak.

Det hetaste namnet för att åta det uppdraget är givetvis den snart 68-årige Steven Seagal, som har lång erfarenhet att röra sig framför en kamera. Några repliker behövs inte så där kan det inte gå snett. Ett utmärkt val alltså. Det finns dock inget besked om hur det blir med den saken men sedan förbundsstyrelsen idag på morgonen beslutat uppmana alla aikidokas att gå in på IMDb och ge högt betyg för Steven Seagals senaste långfilm – som ligger på rekordlåga 3,4 (av max 10) – så får man anta att saken är klar.


2019

2019-04-01  Svenska Aikidoförbundet har ansökt om att bli trossamfund

Svenska aikidoförbundets förbundsstyrelse beslutade på sitt sammanträde 2019-03-24 att ansöka om att bli registrerad som trossamfund. Redan dagen efter så lämnades med bud en formell ansökan till Kammarkollegiet. För att bli registrerat som trossamfund måste man ha sammankomster med tillbedjan och meditation.

– Våra sammankomster innehåller meditation och vi uttalar klart att vi tror på att det vi gör fungerar i verkliga livet – även om vi inte kan leda det i bevisning. Precis som alla andra trossamfund med andra ord, uttalar sig förbundets nyvalde ordförande Magnus Burman.

– Den omedelbara fördelen med att bli trossamfund är att vi kan begära att medlemsavgiften debiteras på skattsedeln. Vi hade tänkt oss 1 % – det räcker såväl centralt som till klubbarna, som inte längre själva behöver syssla med uppbörd av avgifter, säger kassören Barbro Cartwright.

Detta betyder att vi får nya titlar på alla nivåer. Klubbarna omvandlas till pastorat och klubbinstruktörerna blir pastorer. Förbundsstämman blir nationell kyrkofullmäktige och förbundsstyrelsen blir kyrkoråd. Dessutom innebär det att graderingskommitténs ledamöter blir biskopar.

– Jag ser fram emot att jag i stället för Sensei blir titulerad Ers Högvördighet, säger en omåttligt förtjust Urban Aldenklint, som är sammankallande i den nuvarande graderingskommittén.

När svensk aikido inte längre är ett idrottsförbund så får vi skriva nya stadgar och istället kalla oss för Svenska Aikidosamfundet. Vi kommer också att behöva en andlig ledare i form av en ärkebiskop som har djupa spirituella rötter såväl som avancerade färdigheter i aikido.Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Det hetaste namnet för att axla det uppdraget är givetvis den snart 67-årige Steven Seagal, som är buddist och aikidoka. I februari 1997 tillkännagav Lama Penor Rinpoche från Palyul kloster att Seagal var en tulku, och speciellt reinkarnationen av Chungdrag Dorje, en 1700-tals terton av Nyingma, den äldsta sekten av tibetansk buddhism. Ett utmärkt val alltså. Det finns dock inget besked om hur det blir med den saken men sedan förbundsstyrelsen idag på morgonen beslutat tilldela Seagal titeln Servus Dei – det första steget i kanonisering – så får man anta att saken är klar.


2018

2018-04-01  Svenska Aikidoförbundet köper Ållonö slott till aikidohögskola

Ållonö slott, som ligger vid Bråviken i Norrköpings kommun, har länge varit till salu. Ett av de beslut som den nyvalda förbundsstyrelsen klubbade var att köpa in slottet för att där skapa en aikidohögskola. Ållonö slott är ett barockslott som byggdes runt 1670-talet och har sedan dess haft många ägare som Griphuvud, Oxenstierna och familjen Hamilton.

Eftersom Svenska Aikidoförbundet alltid haft svårigheter att undvika överskott när det varit dags för bokslut så är detta ett ypperligt tillfälle att råda bot på den saken. För 40 miljoner kronor får man 1.164 kvadratmeter med 15 rum och kök. Två flyglar tillhör slottet.

Förbundsstyrelsen – med ordföranden Katarina Gullberg i spetsen – har på plats konstaterat att slottet är ytterst lämpat för aikidoverksamhet.

– Här finns definitivt vad vi behöver, säger Katarina Gullberg, sedan hon gjort en tur i källarplanet och studerat vinkällare, gym, biljardrum och bar, samt även en före detta fängelsehåla.

För att dessutom förverkliga planerna på att bedriva en aikidohögskola så behövs en hel del förberedelser, men de underhandskontakter som tagits med utbildningsdepartementet verkar ytterst lovande.

Credit: © Vyacheslav Prokofyev/TASSMan måste dock kunna presentera en kandidat till rektor för högskolan. Det hetaste namnet för att axla det uppdraget är givetvis den snart 66-årige Steven Seagal, som förväntas finna sig väl tillrätta i slottet. Det finns inget besked om hur det blir med den saken men sedan förbundsstyrelsen idag på morgonen beslutat att namnge högskolan Ållonö-Seagal Aikidohögskola, så får man anta att saken är klar.


2017

2017-04-01  Sumobrottning blir sektion i Svenska Aikidoförbundet

Sumobrottning kommer att bli en sektion i Svenska Aikidoförbundet. Det står klart sedan den nyvalda förbundsstyrelsen på sitt sammanträde 2017-03-26 fattat ett principbeslut om detta (protokoll på denna länk). Sumo är en liten sport i Sverige och lär knappast kunna bli eget underförbund inom Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

Photo courtesy of David G SteadmanKopplingen till aikido är givetvis att det finns många aikidokas som skulle kunna tänka sig att träna båda dessa budoarter.

– Vi har ett antal aikidokas – speciellt högre graderade – som kolhydratladdat i decennier och därför mycket väl skulle kunna utöva sumobrottning, säger förbundets ordförande Katarina Gullberg.

– Några tävlingar blir det dock inte inom sumo, fortsätter Katarina Gullberg, det tillåter inte våra stadgar. Istället kommer vi att ha en särskild graderingskommitté och utdela grader såsom vi gör i aikido.

– Vi har dock ett problem med alltför få kvinnliga utövare inom sumo, framhåller Katarina Gullberg. På kort sikt försvårar det arbetet med att tillsätta en graderingskommitté som består till hälften av kvinnor – precis som vi kommer att göra för graderingskommittén för aikikai inom kort. Vi sätter ju jämställdhetsfrågorna högt på agendan och jämställda kommittéer är en viktig del i det arbetet och sänder ut rätt signaler till våra medlemmar.

– Vi hoppas på en tillväxt där unga tjejer kan tänka sig att satsa på sumo. Så på sikt ska det nog ordna sig beträffande jämställdheten.

Rent omedelbart kommer dock förbundet att behöva en nationell instruktör som har vad som krävs för sumo men ändå har sina rötter i aikido.

Det hetaste namnet för att axla det uppdraget är givetvis den snart 65-årige Steven Seagal. Det finns inget besked om hur det blir med den saken men sedan förbundsstyrelsen idag på morgonen beslutat att den japanska energidrycken Dynamic blir förbundets officiella dryck, så får man anta att saken är klar.


2016

2016-04-01  Akademiska studier och forskning nu realitet för aikido

Sedan en tid tillbaka har Förbundsstyrelsen diskuterat hur aikido ska kunna bli en del av skolvärlden på gymnasie- och/eller folkhögskolenivå. Ganska snart väcktes dock idén att föra upp ämnet till akademisk nivå och nu verkar detta bli en realitet.

Universitetskanslersämbetet har sålunda gett klartecken till att högre studier och forskning ska få bedrivas inom aikido. Sedan förfrågningar gått ut till flertalet högskolor så har Chalmers Tekniska Högskola nappat på idén. Aikido handlar väldigt mycket om teknik så det är ju passande att förlägga utbildningen till en teknisk högskola. Eftersom det dessutom handlar om fysik så kommer den nya Institutionen för tillämpad aikido att hamna under under Sektionen för teknisk fysik.

Fyraårig grundutbildning kommer att leda till Master of Science i likhet med motsvarande utbildning på Chalmers. När de första är utexaminerade så öppnas möjlighet till forskning och utbildning för doktorander.

En ny institution kräver utbyggnad för en dojo. Den finns utrymme söder om Chalmers på det grönområde som kallas Mossen. Det vinnande arktitektbidraget har hämtat inspiration från Asien och som framgår av bilden kommer det att utgöra ett magnifikt inslag i stadsbilden.

Förbundsordföranden Leif Sunje är lyrisk inför den akademiska status som detta innebär för svensk aikido. Forskning inom aikido kommer på sikt att leda till att en svensk professur i tillämpad aikido kommer att inrättas. På frågan om hur ordföranden själv ställer sig till en utnämning som professor så svarar han rappt: ”frågeställningen är rent hypotetisk och eftersom jag ännu inte fått något sådant erbjudande så har jag inte funderat på saken”.

Det lär dröja något år innan forskning inom tillämpad aikido kan komma igång och därmed en svensk professur. I väntan på detta planeras att inrätta en gästprofessur. Det hetaste namnet till gästprofessor är givetvis den snart 64-årige Steven Seagal. Det finns inget besked om hur det blir med den saken men sedan förbundsstyrelsen idag på morgonen beslutat förvärva distributionsrättigheterna till hans nya film Code of Honor, så får man anta att saken är klar.


2015

2015-04-01  Ny demokratisk ordning omfattar även träning och gradering

Den verksamhetsplan för 2015 som Svenska Aikidoförbundets förbundsstämma antog 28 mars innehöll en skrivning om föreningsdemokrati som måhända undgick någon. Den innebär att samtliga beslut inom svensk aikido ska utan undantag fattas enligt den demokratiska ordning som svenskt föreningsliv är känt för.

Träningens innehåll och vem som ska erhålla vilken grad kommer därför i fortsättningen att bestämmas av respektive aikidoförenings medlemsmöte och när det gäller de högre graderna så ska de tilldelas efter ett beslut av förbundsstämman, som således förväntas sammankallas minst fyra gånger om året p.g.a. detta.

Såsom det fungerar idag så är det den som har högre grad som har mer att säga till om beträffande träningens innehåll och framförallt vem som ska tilldelas vilken grad. Ett sådant hierarkiskt system har sina rötter i det medeltida feodala Japan men platsar givetvis inte inom den svenska demokratiska traditionen som bygger på ”en person – en röst”.

”Detta är ju otroligt spännande”, säger förbundets ordförande Leif Sunje. ”Nu blir det inte längre någon Sensei som bestämmer hur en aikidoteknik ska utföras utan det bestäms istället genom demokratiska beslut på föreningens medlemsmöten. Detta innebär säkert att teknikerna kommer att utvecklas dramatiskt.”

De löpande förbundsstämmorna kommer i fortsättningen att ta ställning till alla nomineringar för att tilldelas dangrader. Graderingskommittén kommer framledes att fungera som en valberedning som lämnar förslag – men det är ytterst förbundsstämman som bestämmer. Graderingskommittén kommer därför fortsättningsvis att tillsättas av förbundsstämman på samma sätt som förbundsstyrelsen och en högre dangrad är inte längre ett krav för att kunna bli vald.

Alla system kan ha sina brister och för att säkerställa möjligheten att i svårbedömda fall få ett oberoende yttrande, så bör det finnas en person utanför den svenska aikidovärlden som vid behov kan inkallas för att lämna sina synpunkter. Det hetaste namnet för att axla det uppdraget är givetvis den snart 63-årige Steven Seagal. Det finns inget besked om hur det blir med den saken men sedan förbundsstyrelsen idag på morgonen beslutat att alla varor från Steven Seagals webshop även kommer att säljas på SB&K:s webshop, så får man anta att saken är klar.


2014

2014-04-01  Från och med hösten sker all träning i aikido till musik

Nu är det bestämt – när klubbarna startar sin verksamhet i höst kommer all träning att ske till musik. Det formella beslutet kommer förbundsstyrelsen att ta på ett extra insatt sammanträde sent på kvällen 1 april. Det blir ett epokgörande beslut som innebär ett nytt och ännu mer harmoniskt sätt att träna aikido.

Detta har varit på gång länge. Redan för sex år sedan gjorde Harald Ross i Berlin experiment med att kombinera aikido med tangomusik. Videoklippet till höger visar hur det gick till – onekligen ett framgångsrikt recept. Tango kanske kommer kanske att bli det främsta valet när det gäller att musiksätta aikido eftersom det stämmer så väl i tempo och harmoni med aikido – men detta återstår att se.

Till vänster finns ett videoklipp med Christian Tissier som bygger på musik av lite snabbare tempo och som är mer explosiv. Musiken kan alltså väljas utifrån den aktuella situationen – man får experimentera sig fram.

Redan på sammanträdet 2 mars (§ 5) tog förbundsstyrelsen ett beslut att starta ett projekt med att anlita tonsättare för att ta fram musik som klubbarna fritt ska kunna använda. Det är visserligen inte officiellt men det ryktas om att uppdraget gått till medlemmar i Malmö Symfoniorkester. Vi lär snart få reda på hur resultatet blir.

Förbundsstyrelsens ordförande Leif Sunje ser mycket positivt på denna utveckling inom aikidon. Förbundsordföranden, som inte vill avslöja vilket instrument han själv trakterar, är mycket nöjd att han nu kan musicera samtidigt som han instruerar aikido. Han hinner aldrig öva tillräckligt på sitt instrument i vanliga fall, säger han vidare. På vår fråga om hans elever uppskattar hans musikaliska färdigheter svarar han kallt att det är han som examinerar.

För att ge beslutet extra publicitet så planerar förbundet att bjuda in den snart 62-årige Steven Seagal, som är såväl känd aikidoka som musikaliskt bevandrad. Han besöker Europa under sommaren med turnén Steven Seagal Blues Music Tour 2014. Han är redan inplanerad för Slovakien, Tyskland, Frankrike, Litauen, Spanien och Turkiet. Nu hoppas alltså förbundsstyrelsen att även kunna lägga Sverige och Stockholm till turnélistan. Dessutom planeras ett seminarium på temat aikido och musik. Det finns inget besked om hur det blir med den saken men sedan förbundsstyrelsen även förväntas att på samma sammanträde besluta att inköpa svensk ensamrätt till försäljningen av Steven Seagal’s kommande CD-skiva, så kan man anta att saken är klar.


2013

2013-04-01  Äldreåret 2014 blir förbundets nästa satsning som temaår

Äldreåret 2014Temat för detta år – Ungdomsåret 2013 – har knappt börjat när förbundsstyrelsen redan har klubbat temat för år 2014. Vad kan vara naturligare än att fortsätta ungdomssatsningen genom att fokusera på de äldre?

Det är ingen hemlighet att medelåldern stigit bland förbundets vuxna medlemmar och att de främsta företrädarna för svensk aikido till stor del är 60+. Detta behöver givetvis manifesteras och förbundsstyrelsen utropar därför nästa år som Äldreåret 2014. För ändamålet har tagits fram en temalogga som också har fastställts av styrelsen.
Aikidorollatorn

Det blir alltmer uppenbart att aikido är något som passar just äldre. Tanken är därför att locka äldre att börja träna aikido – som idrott är vi i stort sett utan konkurrens. Detta kräver dock lite anpassning av träningen. Förutom att våra dojos måste anpassas med ramper och hissar så har förbundsstyrelsen låtit en designer ta fram en rollator som är speciellt lämpad för våra dojos.

Aikidorollatorn, som den kommer att kallas, kommer initialt att säljas i butiker i Stockholm, Göteborg och Malmö. Med sina ballonghjul rullar den lättframkomligt på våra budomattor utan att skada mattorna. Vår förbundskassör, Max Korkkinen, har förhandlat fram ett unikt avtal som kommer att bidra rejält till förbundskassan. För marknadsföringen vänder sig även utanför aikidokretsarna. Rollatorn lämpar sig lika bra på den mjuka sandstranden som i dojon, så förbundsstyrelsens förhoppning är att den ska hitta köpare långt utanför aikidon.

Förbundsstyrelsen har också planerat in ett nationellt äldreläger, som kommer att äga rum i Stockholmstrakten senare delen av 2014. Här har förbundsordförande Leif Sunje fått böja sig för styrelsens majoritet. ”Jag förstår inte vitsen med att samla äldre till ett speciellt läger. Det är ju så det brukar se ut på mattan i vanliga fall. Fast det lär ju inte bli några problem att hitta instruktörer som är 60+…”, kommenterar ordföranden till webbredaktören.

Ett nationellt äldreläger kommer, för att uppnå publicitet, att kräva ett internationellt dragplåster. Annars lär vi ha samma svårigheter som alltid att få press, radio och TV att skriva om eventet. Vi behöver en deltagare som skapar nyhetsvärde och därför intresserar journalisterna.

Det hetaste namnet är givetvis den snart 61-årige Steven Seagal. Det finns inget besked om hur det blir med den saken men sedan förbundsstyrelsen idag på morgonen beslutat att köpa svensk ensamrätt till försäljningen av sportdrycken Mountain Dew, som marknadsförs av Steven Seagal, så kan man anta att saken är klar.


2012

2012-04-01  Svensk polis föreslås få aikidoträning i stället för vapen

BobbyEn statlig enmansutredning lägger på måndagen fram ett förslag som syftar till att minska polisens användning av vapen. Utredaren föreslår att i normalfallet ska patrullerande svensk polis vara obeväpnad. Utredaren har på plats i Storbritannien studerat fenomenet där engelsk polis sedan länge gjort sig känd för att inte bära vapen. Erfarenheterna därifrån visar att det leder till mindre allvarliga konflikter.

Utredaren stannar dock inte vid detta utan har gjort studiebesök även i Japan. Den japanska polisen är känd för att använda aikidotekniker och utredaren är mycket imponerad av hur väl detta fungerar i praktiken – speciellt sankyu som fasthållningsteknik. Utredaren menar att minskad vapenanvändning förutsätter att polisen kan lösa situationer utan vapen. Så utredaren föreslår att redan med början hösten 2012 ska svensk polis få grundläggande aikidoträning.

Detta innebär givetvis ett enormt lyft för landets aikidoklubbar. Det enklaste sättet att initialt lösa detta är – enligt utredaren – att polismännen tränar i klubbarna, som alltså får ett enormt tillskott av såväl medlemmar som inkomster. Förbundsordförande Leif Sunje har redan uttalat sig för media och i lyriska ordalag framhållit hur betydelsefullt detta är för svensk aikido. Han menar dessutom att det stävjar eventuell befintlig osämja inom klubbarna eftersom polis alltid kommer att vara på plats.
Steven Seagal

Rikspolisstyrelsen ska enligt förslaget anlita en konsult som ska ha uppgiften att organisera förändringen inom polisen. Till detta krävs en person med erfarenheter både av aikido och polisarbete och det hetaste namnet är givetvis den snart 60-årige Steven Seagal – idag 7:e Dan. Det finns inget officiellt besked om hur det blir med den saken men sedan förbundsstyrelsen idag på morgonen beslutat att för Svenska Aikidoförbundets räkning köpa rättigheterna till den amerikanska dokumentärserien Steven Seagal – Lawman, så kan man anta att saken är praktiskt taget klar.


2011

2011-04-01  Det blir full-kontakt aikido när aikidon blir tävlingssport

Steven SeagalLite överraskande kanske för någon så kommer svensk aikido att bli en tävlingssport. Detta redan från halvårsskiftet.

Det är Svenska Aikidoförbundet som tröttnat på att all publicitet och att alla reklam- och sponsorpengar hittills gått till tävlingsidrotterna.

Det betyder att graderingar är ett minne blott. Högre grader får man genom att vinna matcher enligt ett fastställt schema. Det är till fördel för svensk aikido menar förbundsordförande Leif Sunje, som påpekar att vi därmed slipper allt korridorsnack om vem som egentligen är bäst. Det kommer nu istället att avgöras genom tävlan.

Att det blir en full-kontakt sport är för att det ska bli enkelt att kunna utse en vinnare på matcherna. Knockout är kanske inte aktuellt, men en och annan fraktur får vi räkna med och det kommer att vara ett vinnande moment att sätta motståndaren ur spel på detta sätt.

Det är att vänta att Svenska Aikidoförbundet får silkessnöret från de internationella organisationer som idag organiserar aikido. Det betyder att vi får söka efter en egen Doshu och det hetaste namnet är givetvis den snart 59-årige Steven Seagal – idag 7:e Dan. Det finns inget besked om hur det blir med den saken men sedan förbundsstyrelsen idag på morgonen beslutat att Steven Seagal’s Lightning Bolt Energy Drink blir Svenska Aikidoförbundets officiella energidryck så kan man anta att saken är klar.

* Författaren, Per-Åke Wilhelmsson, är aikidoka inom Ki-Aikido (Ki No Kenkyukai) och har mångårigt förflutet såsom vice förbundsordförande, webbansvarig, samt ansvarig utgivare för webbplatsen. Han innehar SB&K:s högsta förtjänsttecken (6:e graden) nummer 25.