Internationella evenemang

Många aikidoutövare önskar träna även när de är på resande fot, och ett internationellt kalendarium efterfrågas ofta.

Då inget uttömmande sådant existerar väljer vi istället att lista tre webbplatser, en för varje i Svenska Aikidoförbundet representerad stilorganisation, som utgångspunkt för att hitta mer information om internationella aktiviteter.


International Aikido Federation

Internationella Aikidoförbundets hemsida innehåller allmän information om Aikikai-orienterade aktiviteter.

www.aikido-international.org >

 


Iwama Shinshin Aiki Shurenkai

Iwama Shinshin Aiki Shurenkais officiella årsschema.

iwamashinshinaikido.com >