Jämställdhet och inkludering

Svenska Aikidoförbundet har sammanställt en länksamling till relevanta sidor där ni i klubbarna kan hitta information och tips om hur ni kan arbeta med jämställdhet och inkludering.

Önskar ni ytterligare stöd är ni välkomna att höra av er till förbundet för att få hjälp att slussas vidare till lämplig instans.

SB&K 50/50. På riktigt.
https://www.budokampsport.se/forbund/50-50-pa-riktigt/ 

SISU Förlag – Kvinnor & Träning
https://www.sisuforlag.se/produkt/kvinnor-och-traning/

Webbsidan ”inkluderande idrott”
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisu/generell/organisation/inkluderande-idrott/

Samtalsduk för att fördjupa nulägesanalysen genom att titta på olika arenor
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/globalassets/sisu/generell/inkludering/dokument/rev-21-05-18/5004_sisu_forening_samtalsduk_841x594_korr02.pdf

Trygg idrott
https://www.sisuidrottsutbildarna.se/globalassets/sisu-idrottsutbildarna/stod-och-verktyg/forening/trygg-idrott/skapa-trygga-idrottsmiljoer.pdf

Stopp min kropp – fritid
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/en-trygg-och-inkluderande-fritid/foreningsliv/trygg-verksamhet/stopp-min-kropp-pa-fritiden/