Mediabibliotek för klubbar

Bilder, filmer och kanji för att marknadsföra era klubbar i tryck och på webb

Svenska Aikidoförbundet har sammanställt ett mediabibliotek med material för klubbar att använda i sin utåtriktade kommunikation, såsom affischer, hemsida och liknande.

Det här är material som är fritt att använda för klubbens egen marknadsföring. De personer som är urskiljningsbara är personer ur uppvisningstruppen, eller har gett sitt uttryckliga medgivande. Många bilder är också diffusa utan särskild person i fokus. Om någon känner igen sig i dessa bilder och önskar att den tas bort ur urvalet så meddela oss så tar vi bort den.

Materialet är indelat i tre mappar – bilder, filmer och kanji.

Bilderna är upplagda i tryckbar storlek upp till A4. Vid behov av större upplösning för flaggor, affisch, vepa osv kontakta oss så ordnar vi det om möjligt. Alla bilder håller hög upplösning för webb och kan anpassas av en webbredaktör för ändamålet.

Bilderna är tagna av professionella fotografer, och vi önskar därför att ni anger deras namn vid användning. Vilken fotograf som tagit bilden anges enligt följande förkortningar först i filnamnet:

JELA – Jenny Lagerqvist
MAHA – Magnus Hartman

Filmerna som finns för nedladdning är även tillgängliga på vår officiella YouTube-kanal om man exempelvis önskar bädda in dem härifrån.

Kanji är de som används av förbundet, och önskas stöd i hur ni skall använda dem, eller andra japanska tecken, vänligen kontakta oss.

För ytterligare frågor, maila pr@svenskaikido.se.

Länk till mediabiblioteket >