Jämställdhetsåret 2012

Med anledning av Jämställdhetsåret 2012 skapades vi denna flik på webbplatsen om jämställdhetsfrågor.

Jämställdhet – jämlikt förhållande mellan könen, med samma rättigheter och skyldigheter för både kvinnor och män. I Sverige antogs den första jämställdhetslagen 1979.

Svenska Aikidoförbundet och dess förbundsstyrelse anser att jämställdhet mellan män och kvinnor borde vara en självklarhet. Arbetet med detta är ständigt i en pågående fas och när det gäller att tilldela uppdrag både inom och utanför styrelsen är detta en av de aspekter som tas i beaktning. Det är såklart vår förhoppning att så även sker på klubbnivå.

Aikido som idrottsutövning har flera unika drag, men ett av de finaste är just möjligheten att alla får träna och lära tillsammans oavsett kön och ålder. Detta anser vi inom förbundsstyrelsen vara ett av aikidons starkaste varumärken.

Trots detta brottas vi inom den svenska aikidogemenskapen med en del jämställdhetsmässiga problem. Frågeställningar som vi inom förbundsstyrelsen tror att alla utövare är medvetna om och då kanske särskilt klubbledare på olika nivåer. Hur kommer det sig att vi inom svensk aikido har så få kvinnliga instruktörer trots att kvinnor utgör en stor del av den svenska aikidogemenskapen.

Syftet med denna webbsida är tvåfaldigt. Dels ska den fungera som inspiration för alla delaktiga inom aikido vare sig du är klubbledare, tränande eller förälder. Men syftet är också mycket större – nämligen att sätta fingret på något som vi inom förbundsstyrelsen upplever som ett problem och som vi vet att även många av våra medlemmar gör.

4R-metoden

Inom kommunal verksamhet arbetades det under 90-talet fram ett material för att öka jämställdhet mellan pojkar och flickor inom förskola och skola. Detta material kom med tiden att kallas för 4R där R:en stod för;

  • Representation – Räkna och kontrollera hur många killar/tjejer, män/kvinnor det finns representerat inom föreningens olika områden.
  • Resurser – hur fördelas resurserna mellan könen inom föreningen.
  • Realia – Analysera resultaten från de två första punkterna, finns det tydliga könsmönster i föreningen? Behöver något förändras?
  • Realisera – Resultatet av analysen och sammanställningen ska skapa en handlingsplan för att få en bättre jämställd förening.

Så småningom blev detta material adopterat av Riksidrottsförbundet samt dess specialförbund. Idag finns flera förbund som valt att arbeta med 4R eller liknande material för att höja medvetenheten kring jämställdhetsfrågor.

Förbundsstyrelsen har valt att prova på den här metoden och har tillsammans med en utbildare från SISU-idrottsutbildarna haft en work shop för att prova på och se i praktiken vad 4R är för något och hur det kan fungera. Det är vår bedömning att det är ett väldigt användbart material. Det är enkelt, tydligt och viktigast av allt – det tydliggör eventuella problem inom aktuell verksamhet som är värda att titta närmare på.

Vill du och din förening arbeta med jämställdhet och vill prova 4R så har ni arbetsmaterialet här: Lärgruppsplan 4R-metoden

Det finns också en sida på jamstall.nu som beskriver 4R-metoden.

Vad säger ansvariga inom förbundet?

Vi tyckte det skulle vara intressant att höra vilka åsikter de ytterst ansvariga inom förbundet har om vårt jämställdhetsarbete. Så därför har Patrik Unné på förbundsstyrelsens uppdrag slutfört arbetet med att ställa frågor till Leif Sunje, förbundets ordförande, och Urban Aldenklint, sammankallande i graderingskommittén.

Nu när vi i mars 2015 publicerar dessa intervjuer så har det gått ansenlig tid, men vi tycker ändå att det fortfarande är såväl aktuellt som läsvärt.

Läs intervjun med Leif Sunjes här.

Läs intervjun med Urban Aldenklint här.

Leif Sunje
Leif Sunje

Urban Aldenklint
Urban Aldenklint