Gradering Aikikai

Här finner du all information gällande gradering inom Aikikai.


Svenska Aikidoförbundets Graderingskommitté

Svenska Aikidoförbundets Graderingskommitté för Aikikai har att administrera bl.a. kyu- och dangrader, utnämningar till fukushidoin och shidoin samt hålla register över dangrader.

Kontakt: gradering@svenskaikido.se

Kommittéledamöter

Graderingskommitténs ledamöter utses av Svenska Aikidoförbundets styrelse.

Hedersledamöter:
Ulf Evenås, hedersledamot (2023)
7 dan, shihan
Lars-Göran Andersson, hedersledamot (2023)
7 dan, shihan
Ordinarie ledamöter:
Stefan Stenudd
7 dan, shihan
Urban Aldenklint, sammankallande
7 dan, shihan
Jan Nevelius
7 dan, shihan
Maria Ahlström
6 dan, shidoin
Leif Sunje
6 dan, shidoin
Åsa Bergström
5 dan, shidoin
Jöran Fagerlund
6 dan, shidoin
Niklas Björklund
5 dan, shidoin


Graderingsregler

Regler för graderingskommittén, fukushidoin, shidoin och shihan, kyugraderingar och dangraderingar (reviderade 14 sep 2020, fastställda 29 sep 2020)

Rekommendationer för graderingsregler och träning för barn och ungdomar
(reviderade 23 mars 2014, fastställda 13 april 2014)


Bedömningsprinciper


Instruktionsfilm

Film om anpassning av aikidoträningen för barn (YouTube)
Filmen visar hur Aikido-träningen anpassas för barn och utgår från den standardisering av tekniker som finns på Hombu Dojo. Filmen visar hur barnens träning gradvis närmar sig vuxnas sätt att träna.


Kyudiplom för Aikikai

Klubbarna kan beställa graderingsdiplom på SB&K:s webbshop: www.budokampsport.se/shop/

Diplompriser
Aikido Graderingsdiplom 6-1 kyu: 40 kr
Aikido Graderingsdiplom Barn och Ungdom: 20 kr
Aikido Deltagandediplom Barn och Ungdom: 5 kr


Blanketter

För dig som skall dangradera

Nedan finns blanketter samlade för dig som skall dangradera.

För shodan gäller fyra blanketter, medan ansökan för gradering till 2-4 dan har två. Därför finns det en separat nedladdning för shodan, medan övriga grader har gemensamma blanketter. Samtliga nödvändiga blanketter ligger samlade i en zip-fil, och är i xlsx-format. Exempel för hur varje blankett skall fyllas i ligger med som separata pdf-filer.

För att underlätta graderingskommitténs och graderingsarrangörens arbete vänligen se alltid till att tanka ner de senaste versionerna av Graderingskommitténs och Stiftelsen Aikikais blanketter nedan. Samtliga skall fyllas i digitalt och mailas till arrangören senast en (1) månad innan utsatt datum.

För arrangör av gradering

Samtliga blanketter för att arrangera en dangradering finns för nedladding nedan, samlade i en zip-fil.

Anmälan om dangraderingstillfälle (xlsx) fyller du som arrangör i och skickar till graderingskommittén, gradering@svenskaikido.se, senast 3 månader i förväg.

Försättsblad (coversheet) för dangraderingar (xlsx) fyller du som arrangör i och skickar till graderingskommittén jämte övriga handlingar enligt reglerna.

Sammanställning och faktureringsunderlag (xlsx) – Du som arrangör samlar in avgifterna från de graderade och rapporterar den ekonomiska sidan av graderingen genom denna blankett – betala inte förrän fakturan har kommit.

I nedanstående zip-arkiv finns även exempel i pdf-format på hur blanketterna skall fyllas i.

Ansökan om fukushidoin och shidoin

Ansökan om fukushidoin och shidoin postas enligt anvisningar på blanketten. Ett exempel i pdf-format finns också vidhäftat fukushidoin-ansökan. Ifylld blankett kan med fördel skickas in digitalt till gradering@svenskaikido.se.


Dangraderingsavgifter

Svenska Aikidoförbundets styrelse fastställer dangraderingsavgiften årligen. Förbundsstyrelsen har även beslutat att medlemmar i klubbar som hör till Svenska Aikidoförbundet och graderingar där betalningarna till Hombu dojo går genom förbundet har en lite lägre avgift än medlemmar i utländska organisationer. Förbundets avgifter innebär också att överskott från avgifter från lägre dangrader subventionerar de relativt sett dyra högre graderna. Överskott ska också täcka bank- och portoavgifter.

Observera att de subventionerade dangraderingsavgifterna gäller för medlemmar i klubbar som hör till Svenska Aikidoförbundet och graderingar där betalningarna till Hombu dojo går genom förbundet. Medlemmar i utländska organisationer, som examineras för dangrad i Sverige, måste erlägga osubventionerade dangraderingsavgifter.

Please observe that members of foreign aikido federations have to pay the full, unsubsidized price. Only members of dojos in the Swedish Aikido Federation are eligible for the subsidized price.

Klicka på tabellen nedan för att förstora den. Click the chart below to enlarge it.

Tabellen som pdf (the chart as a pdf) >