fbpx

Gradering Aikikai

Här finner du all information gällande gradering inom Aikikai.

Svenska Aikidoförbundets Graderingskommitté

Svenska Aikidoförbundets Graderingskommitté för Aikikai har att administrera bl.a. kyu- och dangrader, utnämningar till fukushidoin och shidoin samt hålla register över dangrader.

Kontakt: gradering@svenskaikido.se

Kommittéledamöter

Graderingskommitténs ledamöter utses av Svenska Aikidoförbundets styrelse.

Ulf Evenås
7 dan, shihan
Stefan Stenudd
7 dan, shihan
Urban Aldenklint
7 dan, shihan (sammankallande)
Jan Nevelius
7 dan, shihan
Lars-Göran Andersson
7 dan, shihan
Maria Ahlström
6 dan, shidoin
Leif Sunje
6 dan, shidoin
Åsa Bergström
4 dan, shidoin

Protokoll från Graderingskommitténs möten

2019
2019-3_191207.pdf
2019-2 (kommande)
2019-1_190324.pdf

2018
2018-2_180822.pdf
2018-1_180318.pdf

2017 – 1994
Graderingskommitténs-mötesprotokoll 2017 – 1994

Graderingsregler

Regler för graderingskommittén, fukushidoin, shidoin och shihan, kyugraderingar och dangraderingar
(reviderade 9 dec 2019, fastställda 26 jan 2020)

Rekommendationer för graderingsregler och träning för barn och ungdomar
(reviderade 23 mars 2014, fastställda 13 april 2014)

Instruktionsfilm

Film om anpassning av aikidoträningen för barn (YouTube)
Filmen visar hur Aikido-träningen anpassas för barn och utgår från den standardisering av tekniker som finns på Hombu Dojo. Filmen visar hur barnens träning gradvis närmar sig vuxnas sätt att träna.

Kyudiplom för Aikikai

Klubbarna kan beställa graderingsdiplom på SB&K:s webbshop: www.budokampsport.se/shop/

Diplompriser
Aikido Graderingsdiplom 6-1 kyu: 40 kr
Aikido Graderingsdiplom Barn och Ungdom: 20 kr
Aikido Deltagandediplom Barn och Ungdom: 5 kr

Blanketter

För utövare inför dangradering

För att underlätta graderingskommitténs och graderingsarrangörens arbete vänligen se alltid till att tanka ner de senaste versionerna av Graderingskommitténs och Stiftelsen Aikikais blanketter.

Ansökan om dangradering fyller du i och skickar till arrangören av graderingen senast 1 månad i förväg

Blanketter för 1-4 dan fyller du i och tar med dig vid graderingstillfället och ger till arrangören.

Du kan även använda de ifyllbara filerna nedan:

För arrangör av gradering

Anmälan om dangraderingstillfälle (PDF) fyller du som arrangör i och skickar till graderingskommittén senast 3 månader i förväg

Försättsblad för dangraderingar (ifyllbar PDF) fyller du som arrangör i och skickar till graderingskommittén jämte övriga handlingar enligt reglerna.

Exempel på hur man fyller i försättsbladet

Faktureringsunderlag (PDF) du som arrangör samlar in avgifterna från de graderade och rapporterar den ekonomiska sidan av graderingen genom denna blankett – betala inte förrän fakturan har kommit

Ansökan om fukushidoin och shidoin

Ansökan om fukushidoin postas enligt anvisningar på blanketten

Ansökan om shidoin postas enligt anvisningar på blanketten.

Dangraderingsavgifter

Svenska Aikidoförbundets styrelse fastställer dangraderingsavgiften årligen. Förbundsstyrelsen har även beslutat att medlemmar i klubbar som hör till Svenska Aikidoförbundet och graderingar där betalningarna till Hombu dojo går genom förbundet har en lite lägre avgift än medlemmar i utländska organisationer. Förbundets avgifter innebär också att överskott från avgifter från lägre  dangrader subventionerar de relativt sett dyra högre graderna. Överskott ska också täcka bank- och portoavgifter.

Observera att de subventionerade dangraderingsavgifterna på rad A gäller för medlemmar i klubbar som hör till Svenska Aikidoförbundet och graderingar där betalningarna till Hombu dojo går genom förbundet. Medlemmar i utländska organisationer, som examineras för dangrad i Sverige, måste erlägga dangraderingsavgifter enligt rad B.

Please observe that members of foreign aikido federations have to pay the full price according to row B. Only members of dojos in the Swedish Aikido Federation are eligible for the subsidized price.

Klicka på tabellen nedan för att förstora den. Click the chart below to enlarge it.