fbpx

Dokument från genomförda förbundsstämmor

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2019-03-23

Protokoll från ordinarie förbundsstämma Denna länk öppnas i nytt fönster
Kallelse och föredragningslista Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsberättelse 2018 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster
Förvaltningsberättelse 2018 Denna länk öppnas i nytt fönster
Resultatställen 2018 Denna länk öppnas i nytt fönster
Revisionsberättelse 2018 Denna länk öppnas i nytt fönster
Proposition om jämställdhetsmål Denna länk öppnas i nytt fönster
Jämställdhetsmål, förslag Denna länk öppnas i nytt fönster
Motion från medlem Denna länk öppnas i nytt fönster
Styrelsens svar på motionen Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsplan 2019 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster
Budget 2019 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2018-03-17

Protokoll från ordinarie förbundsstämma Denna länk öppnas i nytt fönster
Kallelse och föredragningslista Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsberättelse 2017 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster
Förvaltningsberättelse 2017 Denna länk öppnas i nytt fönster
Resultatställen 2017 Denna länk öppnas i nytt fönster
Revisionsberättelse 2017 Denna länk öppnas i nytt fönster
Proposition från styrelsen om jämställdhetsmål Denna länk öppnas i nytt fönster
Motion ”Dokumentation aikidohistoria” jämte styrelsens yttrande Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsplan 2018 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster
Budget 2018 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2017-03-25

Protokoll från ordinarie förbundsstämma Denna länk öppnas i nytt fönster
Kallelse och föredragningslista Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsberättelse 2016 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster
Förvaltningsberättelse 2016 Denna länk öppnas i nytt fönster
Resultatställen 2016 Denna länk öppnas i nytt fönster
Revisionsberättelse 2016 Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsplan 2017 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster
Budget 2017 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2016-03-19

Protokoll från ordinarie förbundsstämma Denna länk öppnas i nytt fönster
Kallelse och föredragningslista Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsberättelse 2015 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster
Förvaltningsberättelse 2015 (ursprunglig) (not 1) Denna länk öppnas i nytt fönster
Förvaltningsberättelse 2015 (korrigerad) (not 1) Denna länk öppnas i nytt fönster
Resultatställen 2015 Denna länk öppnas i nytt fönster
Revisionsberättelse 2015 Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsplan 2016 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster
Budget 2016 Denna länk öppnas i nytt fönster

(not 1) Den ursprungligt framlagda förvaltningsberättelsen innehöll ett fel i balansräkningen. Stämman gav förbundsstyrelsen i uppdrag att framlägga en korrigerad berättelse efter utredning. Utredningen, som främst utfördes av RF Ekonomi, slutfördes 2017-01-04 så att rättad berättelse kunde behandlas på ordinarie förbundsstämma 2017-03-25.

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2015-03-28

Protokoll från ordinarie förbundsstämma Denna länk öppnas i nytt fönster
Kallelse och föredragningslista Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsberättelse 2014 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster
Förvaltningsberättelse 2014 Denna länk öppnas i nytt fönster
Resultatställeredovisning 2014 Denna länk öppnas i nytt fönster
Revisionsberättelse 2014 Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsplan 2015 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster
Budget 2015 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2014-03-22

Protokoll från ordinarie förbundsstämma Denna länk öppnas i nytt fönster
Kallelse och föredragningslista Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsberättelse 2013 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster
Förvaltningsberättelse 2013 Denna länk öppnas i nytt fönster
Resultatställeredovisning 2013 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster
Revisionsberättelse 2013 Denna länk öppnas i nytt fönster
Proposition från styrelsen om stadgeändring Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsplan 2014 Denna länk öppnas i nytt fönster
Budget 2014 Denna länk öppnas i nytt fönster

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2013-03-23

Protokoll från ordinarie förbundsstämma Denna länk öppnas i nytt fönster
Kallelse och föredragningslista Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsberättelse 2012 Denna länk öppnas i nytt fönster
Förvaltningsberättelse 2012 Denna länk öppnas i nytt fönster
Resultatställeredovisning 2012 Denna länk öppnas i nytt fönster
Revisionsberättelse 2012 Denna länk öppnas i nytt fönster
Angående årsavgift och extra avgifter Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsplan 2013 Denna länk öppnas i nytt fönster
Budget 2013 Denna länk öppnas i nytt fönster

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2012-03-24

Protokoll från ordinarie förbundsstämma Denna länk öppnas i nytt fönster
Kallelse och föredragningslista Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsberättelse 2011 Denna länk öppnas i nytt fönster
Förvaltningsberättelse 2011 Denna länk öppnas i nytt fönster
Resultatställeredovisning 2011 Denna länk öppnas i nytt fönster
Revisionsberättelse 2011 Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsplan 2012 Denna länk öppnas i nytt fönster
Budget 2012 Denna länk öppnas i nytt fönster

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2011-03-26

Protokoll från ordinarie förbundsstämma Denna länk öppnas i nytt fönster
Kallelse och föredragningslista Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsberättelse 2010 Denna länk öppnas i nytt fönster
Förvaltningsberättelse 2010 Denna länk öppnas i nytt fönster
Detaljerad resultatrapport 2010 Denna länk öppnas i nytt fönster
Revisionsberättelse 2010 Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsplan 2011 Denna länk öppnas i nytt fönster
Budget 2011 Denna länk öppnas i nytt fönster

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2010-03-20

Protokoll från ordinarie förbundsstämma Denna länk öppnas i nytt fönster
Kallelse och föredragningslista Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsberättelse 2009 Denna länk öppnas i nytt fönster
Förvaltningsberättelse 2009 Denna länk öppnas i nytt fönster
Detaljerad resultatrapport 2009 Denna länk öppnas i nytt fönster
Revisionsberättelse 2009 Denna länk öppnas i nytt fönster
Proposition om stadgeändring Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsplan 2010 Denna länk öppnas i nytt fönster
Budget 2010 Denna länk öppnas i nytt fönster