Dokument från genomförda förbundsstämmor

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2024-04-20

Protokoll från ordinarie förbundsstämma >
Röstlängd >
Kallelse och föredragningslista >
Verksamhetsberättelse 2023 >
Förvaltningsberättelse 2023 >
Resultatställen 2023 >
Revisionsberättelse 2023 >
Proposition – Stadgeändring >
Verksamhetsplan 2024 >
Budget 2024 >

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2023-03-25

Protokoll från ordinarie förbundsstämma >
Röstlängd >
Kallelse och föredragningslista >
Verksamhetsberättelse 2022 >
Förvaltningsberättelse 2022 >
Resultatställen 2022 >
Revisionsberättelse 2022 >
Proposition – Stadgeändring valberedningen >
Proposition – Stadgeändring med avseende på jämställdhetsaspekter i språket >
Motion från Skellefteå Aikidoklubb Shirakawa >
Förbundsstyrelsens svar >
Verksamhetsplan 2023 >
Budget 2023 >

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2022-03-12

Protokoll från ordinarie förbundsstämma >
Röstlängd >
Kallelse och föredragningslista >
Verksamhetsberättelse 2021 (justerad) >
Förvaltningsberättelse 2021 >
Resultatställen 2021 >
Revisionsberättelse 2021 >
Verksamhetsplan 2022 (justerad) >
Budget 2022 (justerad) >

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2021-03-07

Protokoll från ordinarie förbundsstämma >
Röstlängd >
Kallelse och föredragningslista >
Verksamhetsberättelse 2020 (justerad) >
Förvaltningsberättelse 2020 >
Resultatställen 2020 >
Revisionsberättelse 2020 >
Verksamhetsplan 2021 (justerad) >
Budget 2021 (justerad) >

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2020-06-07

Protokoll från ordinarie förbundsstämma >
Röstlängd (bilaga 1 till protokoll) >
Kallelse och föredragningslista >
Verksamhetsberättelse 2019 (justerad) >
Förvaltningsberättelse 2019 >
Resultatställen 2019 >
Revisionsberättelse 2019 >
Motion från KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb >
Styrelsens svar på motionen >
Verksamhetsplan 2020 (reviderad) >
Budget 2020 (justerad) >

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2019-03-23

Protokoll från ordinarie förbundsstämma >
Kallelse och föredragningslista >
Verksamhetsberättelse 2018 (justerad) >
Förvaltningsberättelse 2018 >
Resultatställen 2018 >
Revisionsberättelse 2018 >
Proposition om jämställdhetsmål >
Jämställdhetsmål, förslag >
Motion från medlem >
Styrelsens svar på motionen >
Verksamhetsplan 2019 (justerad) >
Budget 2019 (justerad) >

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2018-03-17

Protokoll från ordinarie förbundsstämma >
Kallelse och föredragningslista >
Verksamhetsberättelse 2017 (justerad) >
Förvaltningsberättelse 2017 >
Resultatställen 2017 >
Revisionsberättelse 2017 >
Proposition från styrelsen om jämställdhetsmål >
Motion ”Dokumentation aikidohistoria” > jämte styrelsens yttrande >
Verksamhetsplan 2018 (justerad) >
Budget 2018 (justerad) >

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2017-03-25

Protokoll från ordinarie förbundsstämma >
Kallelse och föredragningslista >
Verksamhetsberättelse 2016 (justerad) >
Förvaltningsberättelse 2016 >
Resultatställen 2016 >
Revisionsberättelse 2016 >
Verksamhetsplan 2017 (justerad) >
Budget 2017 (justerad) >

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2016-03-19

Protokoll från ordinarie förbundsstämma >
Kallelse och föredragningslista >
Verksamhetsberättelse 2015 (justerad) >
Förvaltningsberättelse 2015 (ursprunglig) > (not 1)
Förvaltningsberättelse 2015 (korrigerad) > (not 1)
Resultatställen 2015 >
Revisionsberättelse 2015 >
Verksamhetsplan 2016 (justerad) >
Budget 2016 >

(not 1) Den ursprungligt framlagda förvaltningsberättelsen innehöll ett fel i balansräkningen. Stämman gav förbundsstyrelsen i uppdrag att framlägga en korrigerad berättelse efter utredning. Utredningen, som främst utfördes av RF Ekonomi, slutfördes 2017-01-04 så att rättad berättelse kunde behandlas på ordinarie förbundsstämma 2017-03-25.

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2015-03-28

Protokoll från ordinarie förbundsstämma >
Kallelse och föredragningslista >
Verksamhetsberättelse 2014 (justerad) >
Förvaltningsberättelse 2014 >
Resultatställeredovisning 2014 >
Revisionsberättelse 2014 >
Verksamhetsplan 2015 (justerad) >
Budget 2015 (justerad) >

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2014-03-22

Protokoll från ordinarie förbundsstämma >
Kallelse och föredragningslista >
Verksamhetsberättelse 2013 (justerad) >
Förvaltningsberättelse 2013 >
Resultatställeredovisning 2013 (justerad) >
Revisionsberättelse 2013 >
Proposition från styrelsen om stadgeändring >
Verksamhetsplan 2014 >
Budget 2014 >

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2013-03-23

Protokoll från ordinarie förbundsstämma >
Kallelse och föredragningslista >
Verksamhetsberättelse 2012 >
Förvaltningsberättelse 2012 >
Resultatställeredovisning 2012 >
Revisionsberättelse 2012 >
Angående årsavgift och extra avgifter >
Verksamhetsplan 2013 >
Budget 2013 >

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2012-03-24

Protokoll från ordinarie förbundsstämma >
Kallelse och föredragningslista >
Verksamhetsberättelse 2011 >
Förvaltningsberättelse 2011 >
Resultatställeredovisning 2011 >
Revisionsberättelse 2011 >
Verksamhetsplan 2012 >
Budget 2012 >

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2011-03-26

Protokoll från ordinarie förbundsstämma >
Kallelse och föredragningslista >
Verksamhetsberättelse 2010 >
Förvaltningsberättelse 2010 >
Detaljerad resultatrapport 2010 >
Revisionsberättelse 2010 >
Verksamhetsplan 2011 >
Budget 2011 >

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2010-03-20

Protokoll från ordinarie förbundsstämma >
Kallelse och föredragningslista >
Verksamhetsberättelse 2009 >
Förvaltningsberättelse 2009 >
Detaljerad resultatrapport 2009 >
Revisionsberättelse 2009 >
Proposition om stadgeändring >
Verksamhetsplan 2010 >
Budget 2010 >