Stadgar

Stadgar för Svenska Aikidoförbundet efter stadgeändring 2023-03-25