fbpx

Stadgar

Stadgar för Svenska Aikidoförbundet efter stadgeändring 2014-03-22