Resebidrag

Förbundets utbildningar

När så angetts i utbildningsbeskrivningen så kan du som kommer utanför Stockholm erhålla resebidrag.

Gemensamma anvisningar

Reseersättningsblanketten hittar du här:
SB&K Ersättningsblankett

Så här fyller du i:

  1. Fyll i persondata som står högst upp
  2. Fyll i biljettpriserna alternativt körjournalen under ”Utlägg/…” resp. ”Milersättning”
  3. Ange att det gäller förbundsstämman alt. vilken utbildning som avses, att det är för Svenska Aikidoförbundets räkning
  4. Skriv under

Glöm inte att bifoga biljetterna när du skickar in reseräkningen!

Reseräkningen ska skickas till:

Svenska Aikidoförbundet
Ölandsgatan 42
116 63  STOCKHOLM

Inom tre veckor ska reseräkningen vara inskickad.

Ungdomslägret

Deltagare vid nationella ungdomslägret kan få hela eller delar av resan betald. Så behåll biljetter och notera km som du kört med bilen.

Det finns 30.000 kr avsatt för deltagarnas resekostnader som kommer att delas mellan de klubbar som närvarar. Söks det mer pengar än 30.000 kr så får man inte hela sin resa betald.

Skicka in era resekvitton tillsammans med ett följebrev som innehåller följande:

  1. Klubbens namn
  2. Klubbens konto (PlusGiro eller Bankgiro)
  3. Kontaktperson med namn, e-postadress och telefon
  4. Gör en förteckning av bifogade kvitton med belopp för var och en och ange en totalsumma
  5. Vid bilresa behövs ej kvitton men väl uppgift om antal körda kilometer
  6. En lista på vilka som har rest (går att hämta från anmälningssidan – kopiera och klistra)

Senast tre veckor efter ungdomslägret ska reseräkningen vara inskickad. Skicka in den under adress:

Svenska Aikidoförbundet
Ölandsgatan 42
116 63  STOCKHOLM