Krisplan – råd och mall

Svenska Aikidoförbundet tagit fram ett dokument som kan användas av alla aikidoklubbar i deras krishanteringsarbete. Dokumentet innehåller allmänna råd om hur man kan agera vid en plötsligt uppkommen krissituation. Det finns också en mall som kan användas för de klubbar som vill upprätta en krisplan.

Dokumentet kan hämtas som PDF-fil eller som Word-dokument