Byta namn på klubben

Det klubbnamn som klubben registrerat vid bildandet kan inte bytas enbart bara genom beslut av klubben. Det av Riksidrottsförbundet godkända klubbnamnet står fast tills man ansökt och fått godkänt att byta klubbnamn. Först när detta har skett så kommer det nya klubbnamnet att dyka upp på klubblistorna hos SB&K (Svenska Budo & Kampsportsförbundet) och Svenska Aikidoförbundet.

Ansökan om namnbyte