Deltagardiplom för barn och ungdom

Svenska Aikidoförbundet har tagit fram ett Deltagandediplom för barn och ungdom. Vår vilja har varit att kunna erbjuda alla våra klubbar en möjlighet att kunna ge ett diplom, exempelvis vid terminsavslut, till alla barn och ungdomar som deltagit i träningen. Diplomet har alltså inget med gradering att göra utan är till för alla barn och ungdomar.

Flera klubbar har redan egna diplom av den här karaktären och det är med inspiration från dem som vi skapat ett förbundsgemensamt för de som kanske inte redan har ett. Diplomet, som självfallet är helt frivilligt att använda, finns att köpa på SB&K:s webbshop: www.budokampsport.se/shop/