Utbildningar via Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Arbeta med din personliga utveckling som instruktör och var en förebild för andra utövare! Svenska Aikidoförbundet rekommenderar utbildningarna som arrangeras av Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

Tränarutbildning steg 1 motsvarar tidigare gruppinstruktörskursen. Kursen bygger på tre områden; tränarskap, träningslära och metodik.

Tränarutbildning steg 2 motsvarar tidigare klubbinstruktörskursen. Kursen bygger på fyra områden; funktionell träning, tillämpad träningslära, planering samt metodik. Förkunskapskrav är genomgången tränarutbildning steg 1 eller den tidigare gruppinstruktörskursen.

Klubbledarutbildning riktar sig till klubbledare, tränare och andra som vill utveckla sitt ledarskap. Syftet är att kunna jobba tillsammans med andra instruktörer i föreningen för att utveckla verksamheten. Kursen bygger på tre områden, Ledarskap, Öppen mångfald och Klubbutveckling. Klubbledarrollen i den tidigare klubbinstruktörsutbildningen är inte längre med i tränarutbildning steg 2 utan ingår istället i denna kurs.

Barnledarutbildning är en utbildning som belyser rollen som ledare för barn och ungdomar i främst 6 till 18 års ålder och innehåller inga idrottsspecifika inslag. Utbildningen pågår under en dag med varierande teoretiska och praktiska inslag. Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar och grupparbeten.

MotoriQ – Physical literacy är ett utbildnings- och utvecklingsprojekt med syfte att säkerställa en hög kvalité på barn- och ungdomsverksamheten inom Svenska Budo & Kampsportsförbundets idrotter.

SB&K:s webbplats kan du dels hitta när och var dessa kurser hålls. Dessutom kan du hitta kursplaner och annat matnyttigt. Där kan du också anmäla dig till kurserna.