Bilda klubb och bli medlem i förbundet

Det finns en del att tänka på om man ska bilda en aikidoklubb och bli medlem i Svenska Aikidoförbundet. Om det inte redan är gjort så måste man först bilda en idrottsförening. Detta är beskrivet på Riksidrottsförbundets hemsida. Därefter går man in på Skatteverkets webbplats Denna länk öppnas i nytt fönster för att kunna ansöka om organisationsnummer.

Sedan är det dags att söka medlemsskap hos SB&K. Svenska Aikidoförbundet är ett underförbund till SB&K så gå genom medlemskap i SB&K blir man medlem i Svenska Aikidoförbundet om klubben bedriver aikidoverksamhet. Hur det går till – vilka handlinga som behövs, vilka avgifter som ska betalas och hur processen går till framgår av SB&Ks webbsida Bli medlem i SB&K.

När klubben blivit medlem så är det sista steget att ta kontakt med Svenska Aikidoförbundets kassör för att kunna erhålla förbundets startbidrag – se sidan BIDRAG. Det är sedan en del annat att tänka på – bl.a. ska klubbens medlemmar registreras i IdrottOnline. SB&K har gjort en PDF som tar upp detta och annan praktisk kortinformation. Länken till dokumentet är Välkommen som medlemsförening.