SISU Lärgrupp

Föreningar kan få ekonomiskt stöd via SISU för utbildning som bedrivs inom föreningens ramar i en så kallad ”lärgrupp”.  Lärgruppen kan jämföras med en studiecirkel. Det är enkelt att bedriva utbildning i form av Lärgrupp. Metodiken är självlärande grupper med en ledare. Initiativ och planering görs gemensamt inom gruppen.

För att få statligt stöd ska aktiviteten inte ingå i föreningens reguljära verksamhet. Utbildningen kan till exempel handla om tränarträffar, utbildning för unga ledare, ungdomsråd, styrelseutveckling, föräldraengagemang etc. För att räknas som en lärgrupp och för ekonomiskt stöd ska följande kriterier uppfyllas

  • Det ska finnas en inriktning/ett tema och en plan.
  • Minst tre deltagare inklusive lärgruppsledare.
  • Ledaren ska vara godkänd av SISU.
  • Minst en utbildningstimme (45 min).
  • Det får INTE handla om idrotts- eller reguljär föreningsverksamhet.

Utöver detta ställer SISU som enda krav att få komma till just din förening för en introduktion.

Du vänder dig till till SISU-distrikt för att komma igång. Du hittar adressen på följande sida:www.sisuidrottsutbildarna.se/distrikt.