Om GDPR

Uppdaterad 2018-05-25

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. På det stora hela kommer de registrerade att ha samma rättigheter som idag men rättigheterna förstärks med dataskyddsförordningen.

Hur det påverkar klubbar inom Svenska Aikidoförbundet

En anpassning till dataskyddsförordningen kommer kräva att ni ser över er interna styrning och era riktlinjer för hur ni hanterar personuppgifter. Kort sagt innebär det att man ska dokumentera hur man hanterar personuppgifter samt vilka som är ansvariga och har tillgång till dessa. Likaså vilket rättsligt stöd man har som grund för hanteringen. Ni bör informera de inom er förening eller klubb som hanterar personuppgifter om att läsa RF:s uppförandekod kring GDPR.

Riksidrottsförbundet har i länken nedan bra råd och stöd och information om hur och vad klubbar och föreningar bör tänka på samt hur man kan hantera frågan.
www.rf.se/Personuppgifter/vanligafragor/GDPRochIdrottOnline/

Här nedan hittar ni bra mallar att använda för dokumentation.
www.rf.se/Personuppgifter/utbildningstodochmallar/

GDPR och Svenska Aikidoförbundet

Vad som sagts ovan gäller givetvis även Svenska Aikidoförbundet. Notera att förbundets klubbregister bara är en delmängd och en kopia av det register som förs av SB&K (Svenska Budo & Kampsportsförbundet). Vi har viss tilläggsinformation gällande aikido men i stort är det SB&K som har ansvaret för klubbregistret (läs på SB&K:s webbsida om GDPR).

Graderingskommittén har förbundsstyrelsens uppdrag att föra ett register över vilka som innehar vilken grad inom Aikikai. Det används som underlag för graderingskommitténs arbete och besked om registret ges av graderingskommittén (se sidan GRADERING).

I övrigt hanterar Svenska Aikidoförbundet personuppgifter i ett fåtal olika system. Vi är noga med att bara de som behöver uppgifterna kommer åt dem och sparar dem endast så länge de behövs för ett specifikt ändamål. Vi behåller dina personuppgifter olika länge beroende på vilket system det gäller. E-postmeddelanden med personuppgifter rensar vi efter hand.

Webbplatsen har utgivningsbevis enligt Yttrandefrihetsgrundlagen – GDPR gäller alltså inte webbplatsen. Det fungerar således analogt såsom exempelvis hos dagspressen. Därför har vanligtvis allmänintresset företräde framför det enskilda. Har man emellertid synpunkter på eller vill diskutera vad som publicerats på webbplatsen så kan man vända sig till förbundets ansvarige utgivare (se längst ner på sidan FUNKTIONÄRER).