fbpx

Vi satsar brett och stort på marknadsföring

Från och med måndag den 27/9 och fram till mitten av november kommer Svenska Aikidoförbundet marknadsföra vår idrott på sociala medier såsom Facebook, Instagram och även Youtube.

Det är den största marknadsföringskampanjen som förbundet genomfört någonsin. I kampanjen används den film som förbundet tog fram förra hösten tillsammans med bilder från vårt mediebibliotek. I annonserna länkar vi till förbundets hemsidor  ”Hitta klubb” samt den nyligen omarbetade  ”Om Aikido”.

Så klart hoppas vi att detta ger stort avtryck ute i klubbarna och att fler upptäcker vilken underbar kampkonst aikido är.

Svenska Aikidoförbundet anordnar onlineversion av det nationella barn- och ungdomslägret

Svenska Aikidoförbundet anordnar en onlineversion av det nationella barn- och ungdomslägret 2021. Lägret blir av lördagen 6 november kl 12-15, och är tänkt för en ungefärlig åldersgrupp av 7-18 år.

Träningen inleds med en gemensam inbugning och kortare uppvärming varpå klubbar som anmält intresse av att hålla pass kommer att ha ca 10 minuter vardera att visa övningar som alla sedan utför. Såväl vuxna som unga är välkomna att delta i att instruera.

Schema och passtilldelning skickas ut senast fredag 5 november. En halvtimmes paus kommer att finns i mitten för att fylla på energireserver. Lägret kommer att hållas via plattformen Zoom.

Försök att ha tillgång till dator, kanske en projektor, för att underlätta visningen av övningarna för barnen och ungdomarna.

Vill ni vara med, och dessutom ha en tid att hålla i träningen, anmäl er senast 1 november till barn.ungdom@svenskaikido.se.

För att kunna lägga ett bra schema önskar vi också få en beskrivning av vad ni önskar visa för övning/övningar. Ni kan visa fler än en övning, men tänk på att tiden är begränsad till ca 10 minuter per klubb.

För att enbart deltaga utan att hålla i träning, anmäl er senast fredag 5 november till samma epost, barn.ungdom@svenskaikido.se.

(Bilderna är tagna av Marc Iversen)

Uppvisningstruppen får ny policy med utvecklat uppdag

Svenska Aikidoförbundets uppvisningstrupp har sedan länge haft uppdraget att på ett professionellt sätt demonstrera hög nivå av dynamisk aikido och bereda möjlighet för medieexponering av svensk aikido.

Nu har evenemangsansvarige Helga Une i samarbete med Stefan Jansson, ansvarig för den nationella uppvisningstruppen, tagit fram en ny policy som ämnar ge ett tydligare men också mer engagerande uppdrag åt truppen.

Den största nyheten är att truppen utses för att verka under en tvåårsperiod med start och avslut i samband med sverigelägret.

Vidare finns fler uttalade roller såsom truppledare och trupptränare samt mer tydligt detaljerat hur medlemmar tas ut.

All information återfinns i det nya policydokumentet för nationell uppvisningstrupp här:

https://www.svenskaikido.se/wp-content/uploads/2021/09/2021-08-29_Policy-Nationell-uppvisningstrupp.pdf

Känner du att detta är något för dig eller någon i din klubb? Tveka inte att kontakta evenemangsansvarig på evenemang@svenskaikido.se!

Förbundet erhåller stort återstartsstöd från RF

Svenska Aikidoförbundet erhåller 230.000 kr i återstartsstöd från Riksidrottsförbundet.

Stödet har sökts för att stärka tre olika områden i förbundets arbete den kommande tiden:

• Marknadsföring, med större synlighet för Aikido utåt.

• Sverigelägret, med större tillgänglighet att deltaga samt ett bredare och större evenemang.

• Nätverkande, med stöd riktat mot läger och nytt kontaktskapande i och för klubbarna.

Mer information kommer framgent om exakt hur stöden kommer förbundet och verksamheten till gagn, men vi ser fram emot ett år med starka möjligheter att skapa engagemang hos såväl återvändande tränande som hos de nya som hittar till oss.

Mer att läsa om stödet till hela SB&K finns här >

Klubbarnas tur!

Dessutom vill vi påminna våra medlemsföreningar att SB&K nu öppnat för även dem att söka bidrag för återstart. Det gör ni på följande länk >

Delta i IAF Youth & ULA-IAF Online Workshop för unga!

Den 25 september håller IAF Youth & ULA-IAF Working group ett online-event för barn och ungdomar, med dojos från Europa och Sydamerika som håller i träningen. Man kommer kunna vara med genom Zoom eller via Facebook.

Detta kan vara ett spännande sätt att hålla ett alternativt barn- och ungdomsläger på klubben. Träningen kommer hållas på engelska.

Affisch för nedladdning
CYouth-Workshops-template-V2.png

Instruktloner för deltagande dojos
• Det bästa är om du har möjligheten att vara i din dojo med någon medinstruktör eller tonåringar, be dem att vara med på träningen. Ni bör vara minst två personer för att göra övningarna.
• Ni behöver inte delta i alla övningar, men gärna så många som möjligt. Träningen kommer vara i två block, med en paus mitt emellan. Förbered med någon form av mellanmål och vatten i pausen.
• Ha din keiko-gi på dig (om möjligt) även om du inte är i er dojo. Så blir det fint när vi bugar in tillsammans.
• Om du tränar framför er webkamera, så kommer ni att vara synliga för alla andra, se då till att ni har fått samtycke från alla till detta. Detta är de dojos som deltar eget ansvar.

Instruktioner för deltagande individer
• Om du vill följa eventet på Facebooks livestream så är det fritt fram att titta på den.

Tid
16.00-19.00, lördag 25 september

Zoom
Länk: https://us02web.zoom.us/j/83382703884?pwd=R3l2bzJ0WEhwQ3B4VFdPNiszb2FiUT09
Mötes ID: 833 8270 3884
Lösenord: AikiYouth

Facebook
Session 1 – https://www.facebook.com/IAFAikiYouth
Session 2 – https://www.facebook.com/ULA-IAF-Aiki-Youth-110513894160877

Kontakt
barn.ungdom@svenskaikido.se

Rapport från Dialogmöte 7 – Medicinska kommittén och marknadsföring

Dialogmötet hölls 19 september online och speciellt inbjuden av Christian Engvall, ordförande för SB&K’s medicinska kommitté, akutläkare på SUS Malmö samt även aikidotränande på GAK Enighet.

På mötet deltog 26 personer från klubbar över hela Sverige.

Corona

Christian redogjorde kort för sitt ansvar i medicinska kommittén samt sin roll på Malmö sjukhus och sina erfarenheter från akuten med anledning av Covid 19. Christian berättade att smittspridningen generellt sett nu är på nedgång vilket innebär att regeringen har tagit bort sina restriktionerna. Men det är viktigt att notera att Folkhälsomyndighetens (FHM) Allmänna Råd för att förhindra fortsatt smittspridning fortfarande gäller

Christian tydliggjorde att det utifrån ett folkhälsoperspektiv är viktigt att befolkningen börjar träna och aktivera sig igen.

Om klubben erbjuder träning och följer de Allmänna Råden från Folkhälsomyndigheten samt de riktlinjer som finns från Riksidrottsförbundet (RF) kan klubben inte hållas ansvarig om någon tränande skulle bli smittad. Ansvaret ligger på den enskilda personen att avgöra om man kan träna eller inte.

Några generella punkter att följa – För mer information se FHM och RF’s hemsidor.
– Avstå träning om du sjuk eller har symtom – Milda förkylningssymtom, feber, hosta.
– Avstå träning om någon i din närhet är sjuk, har symtom eller konstaterad Covid-19-smitta.
– Uppmana till att tränande som kan, vaccinerar sig.
– Uppmana till handtvätt alternativt använda handsprit.
– Informera före, under och efter passet som vad som gäller.
– Tänk på att alla kanske inte vill träna vissa moment på grund av risken för smittspridning.
– Man kan begränsa antalet träningspartners under ett pass.

Marknadsföring

Ett antal deltagare berättade om sina erfarenheter kring marknadsföring och vilka vägar man använt, sociala medier, utskick till gamla medlemmar, annonsering mm.

Det finns marknadsföringsmaterial på Svenska Aikidoförbundets hemsida som klubbarna får använda i sin marknadsföring, och även en nyligen publicerad lathund för sociala medier.

Det framkom ett önskemål och behov av Workshop kring marknadsföring och förbundsstyrelsen ser över möjligheterna att genomföra en sådan.

Vi tackar alla deltagare för ett bra möte och speciellt Christian Engvall för hans deltagande.

Inbjudan att arrangera Sverigelägret 2022

Våren 2022 är det kanske äntligen dags att vi samlas åter för ett Sverigeläger.

Sverigelägret är som de flesta vet ett återkommande evenemang som har som syfte att samla alla aikidostilar och ge aikidoutövare i hela Sverige möjlighet att prova på dessa, för att skapa nätverk och sammanhållning inom Aikidosverige.

Det är glädjen kring träningen och möjligheten att träffa nya människor som gör Sverigelägret till en sådan populär tillställning. Därför kan arrangörerna alltid känna sig stolta och nöjda efteråt – att de genom att ha anordnat Sverigelägret har bidragit till att skapa en plattform där träningsglädje har fått spridas mellan människor från hela Sverige.

Alla aikidoklubbar i Sverige inbjuds av förbundet till att anmäla intresse för att anordna Sverigelägret 2022. Att stå som arrangör ska ses som en möjlighet att skaffa erfarenhet att stå som värd för och arrangera ett stort läger, samtidigt som man sätter sin ort och klubb på kartan för framtiden.

Året 2022 är dessutom extra värdefullt, då vi för första gången sedan pandemins utbrott får tillfälle att mötas i större skala, Det är av stor betydelse för att ge en kraftull injektion energi och inspiration till de som kämpat, de som väntat och de som precis börjat efter pandemin. Aikidons gemenskap är en av våra största styrkor!

Är det er klubb som ska stå som arrangörer för nästa Sverigeläger Kristi himmelfärdshelgen 26-29 maj 2022? Hör då omgående av er till styrelse@svenskaikido.se och anmäl ert intresse! Svenska Aikidoförbundet står för den ekonomiska risken, och som arrangerande klubb får ni en ekonomisk ersättning från förbundet. Vill ni diskutera era förutsättningar för att vara arrangör så kontakta förbundets styrelse på info@svenskaikido.se, eller 070-549 6450.

Man kan läsa mer om förutsättningarna för Sverigelägret i Sverigelägerpolicyn:
www.svenskaikido.se/documents/2018-01-20-Sverigelägerpolicy.pdf.

www.svenskaikido.se/sverigelager/ finns informationen från de senaste lägren fortfarande kvar.

Förbundsstyrelsen kommer på sitt ordinarie styrelsemöte den 23 oktober 2021 att fatta beslut om vem som ska bli arrangör. Det är därför lämpligt att skicka in sin ansökan senast två veckor innan dess, 9 oktober 2021.

Förbundsstyrelsen, Svenska Aikidoförbundet

Dialogmöte 7 – Medicinska kommittén och marknadsföring

Torsdag 19 augusti bjuder Svenska Aikidoförbundet in till ett extra välmatat dialogmöte.

Under den första halvan kommer Christian Engvall, SB&K:s medicinska kommitté, att deltaga, och kunna svara på frågor samt berätta mer om nuläget.

Inför mötet vill vi därför att ni som önskar deltaga gärna funderar kring vilka frågor ni kan tänkas ha kring hur er egen klubb ämnar genomföra träningen i det närmaste.

Mötets andra del kommer att handla om marknadsföring, där vi i styrelsen vill höra om vilka behov som finns i klubbarna som vi kan arbeta med att stödja.

Tid: Torsdag 19 augusti 19:30-21:00
Plats: Zoom-möte
Vem: Utse en, högst två, representanter från er medlemsklubb
Anmälan: https://forms.gle/MttHk2Kub9i6gPNGA

Förbundsstyrelsen hoppas att så många som möjligt av er tar tillfället i akt att vara med!

Fler bilder och fler till nyhetsbrevet!

Svenska Aikidoförbundets mediabibliotek för våra medlemsklubbar har nu kompletterats med fler bilder, såväl i färg som i gråskala.

De finns precis som tidigare tillgängliga via länken på följande sida, där instruktioner vid användande också hittas: https://www.svenskaikido.se/mediabibliotek-for-klubbar/

Vi hoppas att de kommer väl till pass i marknadsföringsarbetet inför kommande termin!

I andan av bättre kommunikation önskar förbundsstyrelsen också påminna om att registrera er för vårt nyhetsbrev, där alla viktiga nyheter skickas ut. Vår förhoppning är att alla med styrelse- och/eller instruktörsroller i klubbar skall nås av informationen, som ibland kan fastna på vägen när endast en adress finns per klubb. Så sprid ordet i era föreningar, givetvis också till alla allmänt intresserade, så ser vi tillsammans till att öka vår samverkan!

Registrering sker längst ner på vår startsida, www.svenskaikido.se.

Anmäl er till höstens fukushidoin/shidoin-utbildning

Nu är anmälan åter öppen för det utbildningstillfälle för Fukushidoin/Shidoin som ställdes in 2020.

Anmälan till höstens fukushidoin/shidoin-utbildning, denna gång hos Aikido Sundsvall Meiseikai, är nu öppen och återfinns på vår sida för kursen:
https://www.svenskaikido.se/fukushidoin-shidoin-utbildning/

Annorlunda för denna gång är en uppdelning på en digital, inledande del torsdagen den 9 september, samt en mer praktisk del helgen veckan därpå, 18 och 19 september.

Kursplanen återfinns på sidan för utbildningen och innefattar samtliga punkter för kursen. Den är dock inte justerad för just detta års unika upplägg.

Vi ser fram emot ert deltagande!

1