Rapport från förbundsstämman och med siktet mot Sverigelägret 2025

Hej och tack alla som deltog på lördagens förbundsstämma både på plats och det digitala rummet. Tack också för tålamodet i samband med fastställande av röstlängden. Glädjande är att vi redan har en plan hur vi skall hantera detta smidigare vid kommande stämma.

Jag vill först och främst tacka för förtroendet att leda styrelsens arbete ytterligare ett år. Tack till Fredrik Schirén och Lars Hägglund som efter flera års förtjänstfullt arbete lämnar plats för nya styrelsemedlemmar. Till dessa utdelades förtjänsttecken av femte respektive tredje graden. Vår vice ordförande tillika webbansvarige Henrik Agertz mottog också femte gradens förtjänsttecken på plats.

Jag hade också äran att få överlämna två av fyra Shihan-diplom under stämman, till Pia Moberg och Jan Bratt. Återigen, stort grattis till utnämningarna!

Vi hälsar nu Conny Andersson, Sofia Månsson och Ivan Rimac varmt välkomna till 2024 års styrelse. Som ni säkert noterat är arbetet redan igång med en publicerad utlysning om att arrangera vår utbildning för fukushidoin/shidoin.

Ett stort tack önskar jag rikta till Leif Sunje och Helga Une som på ett mycket förtjänstfullt sätt guidade oss igenom dagordningens alla punkter.

Sen var det med glädje jag konstaterade att representanter för aikidon var synnerligen närvarande även på SB&Ks stämma, återigen med Leif och Helga i presidiet och Heidi Christensen och Andreas Falk som justeringspersoner. Eller som valberedningens representant Jöran Fagerlund uttryckte det, ”bered er på en aikidobonanza”.

Under kvällen följde nypremiär för Kampsportsgalan där nyutnämnda Shihan Peter Spangfort emottog pris för sina insatser under det gångna året!

Inom kort kommer en utlysning om att arrangera Sverigeläger 2025. Traditionen har ju bjudit att detta läger ambulerar mellan klubbar och geografiska platser. Men så måste det inte vara. I styrelsen har vi diskuterat flera andra koncept, och jag är säker på att det finns idéer hos er med. Därför uppmanar jag alla de som vet att de skulle kunna bidra på ett eller annat sätt, med kloka idéer, erfarenhet eller bra kontakter hör av sig så att vi kan få till en stöttande arbetsgrupp. Anmäl ditt intresse å det snaraste till info@svenskaikido.se så får du en inbjudan till ett digitalt möte nu i maj.

Med vänlig hälsning,
Magnus

Vill er klubb vara värd för nästa fukushidoin/shidoin-kurs?

I januari 2025 planerar Svenska Aikidoförbundet att hålla den årliga utbildningen för fukushidoin och shidoin, en utbildning som också är obligatorisk för att utses till shidoin. Datum är preliminärt satt till 25-26 januari.

Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om hur graderingar ska gå till inom Aikikai i Sverige. Fokus är på regelverket samt att skapa förståelse för de olika momenten före, under och efter en gradering.

Utbildningen syftar även till att stärka fukushidoin och shidoin i deras respektive roller samt möjliggöra nätverkande och erfarenhetsutbildning.

Likt föregående år gör förbundet offentlig utlysning för att se vilka klubbar som önskar stå värd denna gång. Har er klubb kanske flera som tänkt gå kursen detta år, eller har ni andra klubbar i er närhet som ni vet har kursen i åtanke. Anmäl ert intresse redan nu, men helst innan 31 maj till info@svenskaikido.se!

Anmäl er till förbundsstämman 2024!

Svenska Aikidoförbundet genomför likt 2023 även detta år sin förbundsstämma som ett hybridmöte, alltså både digitalt och fysiskt på plats för de som önskar. Svenska Aikidoförbundet behöver därför veta vem som ska representera respektive förening på förbundets årsmöte i förtid. Vi tar nu in denna information för att säkerställa att röstlängden blir korrekt. Anmälan gäller såväl ombud, åhörare (digitala) som förbundets styreseledamöter.

Använd följande formulär:

https://forms.gle/AKRSAXJXsVp6gtXW6

Notera att även ombud som avser att medverka på plats behöver registrera sig. Det är den e-post som anges i formuläret ovan som används vid inloggning till mötet/årsstämman. Vi rekommenderar er därför undvika att använda klubbens funktionsadress och istället hålla er till er privata e-post för smidigast möjliga hantering.

Åhörare är välkomna både på plats och digitalt. Som åhörare har man yttranderätt men inte rösträtt eller yrkanderätt. Åhörare på plats behöver inte registrera sig.

Förtydligande:
Det kommer finnas tre typer av roller i mötet.
1. Ombud för klubb – denna person har yttranderätt och rösträtt
2. Åhörare – denna person har yttranderätt men INTE rösträtt
3. Styrelse – denna person har yttranderätt men INTE rösträtt, kan också vara föredragande

Som vanligt KAN vi, om mötet så beslutar, flytta personer från rollen åhörare till rollen ombud OM klubben gjort rätt för sig, d.v.s. betalt medlemsavgift samt registrerat sig men inte finns upptagen i röstlängden (oftast p.g.a. att klubben varit sen med någon av dessa punkter).

Efter att fullmaktgranskning genomförts kommer länk till mötet skickas ut.

All information om stämman samlas på följande länk:
https://www.svenskaikido.se/forbundsstamma-2024/

Vi hoppas se så många av er som möjligt i samband med förbundsstämman!

/Förbundsstyrelsen

Fyra nya Shihan i Sverige

Svenska Aikidoförbundet har berikats med ytterligare fyra Shihan, den högsta instruktörstiteln som delas ut från Aikikai Hombu Dojo. Förbundet önskar utsträcka sina hjärtligaste gratulationer till samtliga och önska lycka till i deras fortsatta aikidogärning.

De utnämnda ordnade efter födelseår är:

Peter Spangfort, 7 dan, Stockholm Aikikai

Född 1955. Började träna 1977 och blev snart en av Ichimura-senseis nära elever. Instruerar numera i Stockholm Aikikai, och på många läger såväl i Sverige som runt om i Europa. Nära elev till Sugawara-sensei, men också med starka influenser från Yamashima-sensei, Igarashi-sensei samt Aikido Kobayashi Dojo.

Jorma Lyly, 6 dan, Vanadis Aikidoklubb

Född 1960. Började träna 1985 och tränade flitigt på läger såväl i Sverige som runt om i Europa. Är idag instruktör på Vanadis Aikidoklubb. Nära elev till Endo-sensei, Tissier-sensei samt Noel-sensei.

Jan Bratt, 6 dan, Riai Aikido Dojo

Född 1965. Började träna i Göteborgs Aikidoklubb under Ulf Evenås-sensei, och startade sedermera Riai Aikido Dojo tillsammans med Pia Moberg där han numera instruerar. Frekvent instruktör på läger runt om i Norden. Starka influenser från Saito-sensei, Evenås-sensei samt flera andra instruktörer.

Pia Moberg, 6 dan, Riai Aikido Dojo

Född 1966. Började träna som barn i Göteborgs Aikidoklubb under Ulf Evenås-sensei, och startade sedermera Riai Aikido Dojo tillsammans med Jan Bratt där hon numera instruerar. Frekvent instruktör på läger runt om i Norden och en inspiration för många genom sitt arbete med att instruera barn. Starka influenser från Saito-sensei, Evenås-sensei samt flera andra instruktörer.

Sponsring på klubbnivå förstärker kassan hos klubbarna

Kungsörs Aikidoklubb är först ut med sponsorreklam på sina dräkter enligt de nya avtal som förbundsstyrelsen träffat med ett antal branchorganisationer. Bilden till höger visar hur det ser ut på ryggen på medlemmarnas Gi. Sedan länge har svensk aikido stått utanför de intäkter som de idrottsklubbar har för att de utövar en tävlingssport. Det är väl känt att företag som sponsrar lokala klubbar väljer de som har stor publik i samband med just tävlingar.

Förbundsstyrelsen har dock under flera år förhandlat med de största branchorganisationerna och fått till stånd ett flertal avtal som innebär att den lokala aikidoklubben sponsras på liknande sätt som andra klubbar. Riktmärket är att sponsringen bör utgöra minst 50 % av vad motsvarande klubb får som redan sponsras. Det är givetvis endast en rekommendation men nästan alla företag följer rekommendationen. I det här fallet så sponsras Kungsörs Ishockeyklubb av de företag som framgår av bilden. Det innebär att dessa företag även sponsrar Kungsörs Aikidoklubb i varierande grad – mellan 40 % och 50 % av vad ishockeyklubben får. Samma villkor gäller för båda klubbarna – att idrottsdräkten är försedd med reklam.

Från www.kremlin.ru med fria publiceringsrättigheter. Tillståndet från pressekreteraren för Rysslands president finns tillgängligt här: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kremlin_authorisation-English.pdfFörbundets ordförande Magnus Burman förklarar på förfrågan att frågan inte var lättlöst. Eftersom aikido som idrott inte är välkänd så behövdes ett frontfigur som flertalet känner till. Det hetaste namnet för att vara en sådan person var givetvis den snart 72-årige Steven Seagal. I förhandlingen framfördes detta namn som exempel på en etablerad aikidoka och de flesta nickade förestående. På något sätt lyckades även våra förhandlare klara sig ur knipan när reaktionen blev den motsatta. Steven Seagal borde dock tillfrågas tyckte en ledamot i förbundsstyrelsen. Hur det blir med den saken är ännu okänt men sedan förbundsstyrelsen idag på morgonen konstaterat att postförbindelserna inte fungerar på grund av sanktioner och att han således inte kan invända, så får man anta att saken är klar.

Läs gärna alla aprilskämt sedan år 2011 på denna länk.

Frågeformulär till våra medlemsklubbar

Hej klubb,

Förra veckan kallades det till förbundsstämma 2024 i och med öppnandet av sidan för den kommande stämman. Den hittar ni på https://www.svenskaikido.se/forbundsstamma-2024/.

Förbundsstyrelsen för Svenska Aikidoförbundet önskar inför stämman ta kontakt med alla Sveriges aikidoklubbar. Ett av huvudsyftena med kontakten är att stämma av att er klubb har rätt kontaktuppgifter, så att ingen klubb faller mellan stolarna.

Vi önskar att ni svarar senast 14 april till info@svenskaikido.se enligt punkterna nedan.

  • Våra kontaktuppgifter till klubben stämmer i både SB&K:s klubbregister och Svenska Aikidoförbundets klubbregister.
  • Vi vet vad förbundets uppdrag är och har minst en person i vår klubb som prenumererar på Svenska Aikidoförbundets nyhetsbrev.
  • Vi vet vilket SB&K:s distrikt vi tillhör, vad RF SISU är och vad för hjälp vi kan få därifrån.
  • Vi vet att årsmötet är 20 april 2024.
  • Vi kommer delta med minst en representant eller ombud på årsmöte digitalt eller fysiskt.

Har vi rätt uppgifter till er?
Svenska Aikidoförbundet är en del av Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) och kontaktuppgifter för alla landets aikidoklubbar finns med både i Svenska Aikidoförbundets klubbregister och SB&K:s klubbregister. Det gäller alltså att rätt kontaktinformation finns i bägge register så att ni kan nås med relevant information och erbjudanden.

Nyhetsbrev
Svenska Aikidoförbundet har en nyhetssida och ett nyhetsbrev som går ut till alla som registrerat sig. Det är viktigt att vår information når alla klubbar och era medlemmar. Registrering sker längst ner på vår förstasida.

Bidrag och stöd till er klubb
Det finns flera olika bidrag och stöd att söka både via SB&K:s distrikt och RF SISU. Svenska Aikidoförbundet avsätter inte medel från våra medlemsintäkter till bidrag, utöver ett uppstarts-bidrag.

Förbundets uppdrag, är ni med oss?
På förbundets hemsida, Om Svenska Aikidoförbundet, ser ni vad som ingår i vårt uppdrag och där finns förbundsstyrelsens protokoll publicerade. Ibland finns det projekt med möjlighet för klubbar att medverka/påverka. Missa inte dessa chanser!

Vi ser fram emot att höra från er,
Förbundsstyrelsen

Var med i arbetsgruppen för Sverigelägret 2025!

Svenska Aikidoförbundet har inte lyckats finna en arrangör för ett Sverigeläger 2024 och för att sätta igång arbetet med ett läger 2025 önskar vi redan nu tillsätta en arbetsgrupp bestående av alla som känner sig manade och inspirerade att delta.

Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av större lägerarrangemang i förbundets eller egen klubbs regi, men alla krafter är välkomna.

Du bör också vara beredd att delta löpande fram till och med Sverigelägrets genomförande kristi himmelfärdshelgen 2025.

Vi har ett första förutsättningslöst första möte preliminärt planerat till tisdagen 13 februari. Tid och länk för deltagande skickas ut till anmälda i god tid inför mötet.

Inkom med intresseanmälan till styrelse@svenskaikido.se, gärna så snart som möjligt, så återkopplar vi löpande till sökande.

Vi ser fram emot ditt deltagande,
Förbundsstyrelsen

Högre grader vid kagamibiraki på Aikikai Hombu Dojo

Svenska Aikidoförbundet önskar utsträcka sina hjärtligaste gratulationer till de aikidoka som har erhållit högre grader på dagens kagamibiraki, ceremonin för det nya året på Aikikai Hombu Dojo.

Följande svenska aikidoka finns med på listan över högre grader:

7 dan

John Patrick Johnsen, Aikido Dojo Gamlestaden
6 dan

Thomas Hellsen, Iyasaka Aikidoklubb
Domas Jablonskis, Sedokan AIkido Dojo Växjö
Marijan Sprem, Göteborgs Aikidoklubb
5 dan

Henrik Agertz, Eksjö Budoklubb

Åsa Bergström, Aikido Dojo Liljeholmen

Sten Frödin, Iyasaka Aikidoklubb

Tomas Hellberg, Riai Aikido Dojo

Michael Sederlin, Iyasaka Aikidoklubb

Bertil Sköld, Ikigai Aikidoklubb

Den fullständiga listan återfinns på Hombu Dojos hemsida på följande länk:
http://www.aikikai.or.jp/pdf/suisen/2024.pdf

Information från valberedningen – Nominera eller kandidera till förbundsstyrelsen 2024

Dags att nominera kandidater till Svenska Aikidoförbundets styrelse inför 2024.

Svenska Aikidoförbundet har till uppgift att organisera, administrera, främja och stödja aikido i Sverige samt främja och stödja svensk aikido internationellt. Svenska Aikidoförbundet drivs på ideell basis och verkar utifrån Svenska Budo- och Kamsportsförbundet samt Riksidrottsförbundet.

Förbundsstämman är det högsta beslutande organet där alla medlemsklubbar via sina ombud kan framföra åsikter och rösta i valen till de olika posterna i förbundet. Du som är medlem i en av förbundets klubbar har rätten att nominera personer till förbundsstyrelsen, till revisorer eller till valberedningen, eller föreslå dig själv. Behovet av kandidater till styrelsen varierar och ibland behövs det även personer för projekt eller arbetsgrupper.

Hjälp oss hitta kandidater som vill och har tid att lägga på ideellt styrelsearbete. Här behövs personer som är självgående, proaktiva och som gillar att samarbeta. Inför nästa verksamhetsår har vi behov av att hitta personer med erfarenhet av marknadsföring, sociala medier och ekonomi.
Valberedningen uppmanar medlemsföreningarna att nominera kandidater till förbundsstyrelse och revisorer senast den 1 februari.

Nuvarande styrelse

Ordförande
Magnus Burman, kandiderar för omval

Ledamöter
Barbro Cartwright, kandiderar för omval
Fredrik Shirén, avböjer omval
Hanna Bergström, kandiderar för omval
Henrietta Florén, kandiderar för omval
Henrik Agertz, kandiderar för omval
Lars Hägglund, avböjer omval

Revisorer
Kristina Isaksson, kandiderar för omval
Jöran Fagerlund, lämnade sitt uppdrag efter utnämning till graderingskommittén

Nomineringar
Nomineringar skickas till valberedning@svenskaikido.se senast den 1 februari. Kandidaten ska vara tillfrågad och accepterat nomineringen innan den skickas in. Ange namn, klubbtillhörighet, mailadress och telefonnummer till den som nomineras i mailet och cc:a den som är nominerad så valberedningen med säkerhet vet att denna har godkänt sin nominering.
Om du själv är intresserad av att engagera dig i styrelsearbetet och vill veta mer kan du ringa Anna Spangfort 0761 802710 eller Emil Frank 0730 624047. Du kan också kontakta någon i förbundsstyrelsen via deras e-post som finns på Svenska Aikidoförbundets hemsida.

Vänligen,
Valberedningen genom Anna Spangfort

1