fbpx

Dialogmöte 6 – Vaccin och återstart

Snart börjar flera regioner att öppna för fas 4 vilket innebär att samtliga över 18 år kommer erbjudas att  vaccinera sig.  Ännu kvarstår de flesta generella restriktioner och rekommendationer från FHM, samtidigt som det skett vissa lättnader för de som vaccinerat sig. Även vissa lättnader kring tävlingar har kommunicerats.

Hur planerar ni en återstart? Hur är situationen i er klubb?

Välkommen att delta i ett dialogmöte för att diskutera dessa, och andra aktuella ämnen.

Tid: Måndag 10 maj kl 20:00-21:30
Plats: Zoom-möte
Vem: Utse en, högst två, representanter från er medlemsklubb
Anmälan: https://forms.gle/ErVvhp7ueAGiPhhXA

Svensk Aikido 60 år

Nu är det 60 år sedan Aikido började tränas i Sverige enligt de officiella rullorna, med andra ord firar Svensk Aikido 60 år i år. Det skall trots den pågående pandemin uppmärksammas och firas men tyvärr kommer det inte kunna ske på traditionsenligt sätt med ett nationellt läger där vi alla kan träffas. Så hur gör vi?

Vilken är din idé?
Förbundsstyrelsen välkomnar alla medlemmar att inkomma med förslag till aktivitet(er) som uppmärksammar vårt jubileum och som på samma gång inkluderar och engagerar alla klubbar i Sverige. Aktiviteten kan beskrivas i detalj eller som idéskiss.

Vill du vara med?
Förbundsstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp för genomförandet och söker därför dig som vill medverka till att skapa bra aktiviteter som engagerar och når ut med budskapet ”Svensk Aikido firar 60 år”.

Vi är alla olika, vissa är bra på idéer och andra på organisation och genomförande. Därför ser vi inget hinder i att man presenterar en idé utan att därför ingå i arbetsgruppen eller på samma sätt att man vill ingå i arbetsgruppen utan att ha ett konkret förslag. Vi hjälps alla åt för att skapa något bra för Svensk Aikido i en denna underliga och annorlunda tid.

Känner du att detta är något för dig? Kontakta oss på info@svenskaikido.se!

Förbundsstyrelsen ser fram emot ditt förslag, din idé och ditt engagemang.

Förbundet har tagit fram digital träning

Den sociala distanseringen är uppenbarligen här för att stanna och vi tvingas att umgås helt digitalt. Aikidoträningen har fått stryka på foten så av den anledningen har förbundsstyrelsen i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola tagit fram en bildskärm med armar som kan styras av en dator.

Fördelen är uppenbar. Två aikidokas kan koppla sig samman via internet och träna tillsammans. Det enda extra som behövs är en webbkamera med mikrofon och kanske fyra kvadratmeter budomatta framför skärmen. Du kan på samma sätt få instruktioner av de allra högst graderade i förbundet – i mån av tid givetvis – oavsett vilken klubb du tillhör.

Förbundsstyrelsen är givetvis lyrisk över innovationen. För att få fart på tillverkningen så planerar styrelsen att börsnotera ett publikt aktiebolag, något som givetvis välkomnas av förbundets kassör Barbro Cartwright som därmed får utöva sina skills som aktör på värdepappersmarknaden. Det beräknas också bli ett välkommet klirr i förbundskassan som svårt åderlåtits av IT-konsulter när den nya webbplatsen introducerades.

På agendan finns också att ta fram ett dataprogram så att man ska kunna träna med datorn som enda partner. På skärmen ser du då en animerad partner – det blir några att välja bland. Det har antytts att tunga namn i graderingskommittén har sökt muta förbundsstyrelsen för att få utgöra förlaga till dessa digitala aikidokas. Vi väljer att inte här nämna några namn då webbplatsens ansvarige utgivare uttryckt önskemål om att inte riskera bli finkad.

Dataprogrammet ska på sikt erbjuda alla aikidoövningar för samtliga grader. För programmeringen används en teknik som kallas ”motion capture”. En kamera registrerar en utövare som har optiska punkter på sin dräkt. Resten sköter datorerna. För att det ska bli bra så krävs att man har tillgång till en utövare som kan sin sak.

Det hetaste namnet för att åta det uppdraget är givetvis den snart 69-årige Steven Seagal, som har lång erfarenhet att röra sig framför en kamera. Några längre repliker behövs inte så där kan det inte gå snett. Ett utmärkt val alltså. Det finns dock inget besked om hur det blir med den saken men sedan förbundsstyrelsen idag på morgonen beslutat ge honom option på aktier till ett nominellt värde av £240.000 i det nya bolaget, där betalning ska ske i ett ej publicerat belopp i Bitcoin, så får man anta att saken är klar.

Demokrati, årsstämman och dialogmöten

Aikidovänner,

Förra veckan lanserade SB&K sitt projekt Demokratidrott med mål att öka delaktighet och förståelse för föreningsdemokratin i Budo & Kampsportsförbundet och dess underförbund och idrottsföreningar. Ett jätteviktigt projekt som jag ser fram emot att följa.

Jag konstaterade att vi såg 31 klubbar representerade vid Svenska Aikidoförbundet årsstämma i söndags! Fantastiskt, vi kan vara stolta över det starka engagemang vi har i vårt förbund. Men målet måste ju ändå vara att alla klubbar finns representerade, eller hur? Förbundsstämman är medlemsklubbarnas chans att påverka inriktningen av vårt förbunds verksamhet. För oss i styrelsen skapar en hög närvaro engagemang, bekräftelse och förankring av vårt arbete.

Ett steg för att öka demokratin är de dialogmöten som vi initierade med anledning av Covid-19 under 2020 och som vi kommer fortsätta med under året. Som diskuterades i söndags finns alla chanser att utveckla dessa genom att skapa tematiska dialogmöten. Välkomna in med förslag!

Sen vill jag tacka för ert förnyade förtroende för ytterligare ett år. Med ett år bakom oss där styrelsens verksamhet mycket handlat om att ställa in och anpassa aktiviteter är vi alla ganska revanschsugna och jag är jätteglad att samtliga i förra årets styrelse valt att fortsätta sitt arbete – Henrik Agertz, Barbro Cartwright, Helga Une, Fredrik Schirén och Heidi Christensen och Jenny Lagerqvist. Sen vill jag givetvis hälsa Daniel Larsson och Lars Hägglund välkomna. De fick flygande start i samband med vår konstituerande möte i söndags där Daniel får ansvara för våra sociala medier och Lars kommer bidra i Covid-19 gruppen.

Läs gärna mer om den nya styrelsen, dess roller och samtliga förtroendevalda på vår uppdaterade sida om förbundet >

Med tillförsikt om ett synnerligen spännande verksamhetsår,
Magnus Burman
Ordförande, Svenska AIkidoförbundet

Intervju med Pia Moberg, nyutnämnd ordförande i IAF Youth Working Group

Fredrik Schirén som är barn- och ungdomsansvarig i Svenska Aikidoförbundet intervjuade Pia Moberg med anledning av att Pia blivit ordförande i IAF Youth Working Group.

Svenska truppen på IAF Youth Seminar Bulgarien 2019 med Hino-sensei som höll i all träning.

FS: Så du har blivit ordförande i IAF Youth WG, grattis! Vill du berätta lite om IAF Youth WG?

PM: Inom IAF (Internatioal Aikido Federation) finns ett antal arbetsgrupper som fokuserar på olika frågor. I Youth Working Group har vi fokus på barn och ungdomsträning och hur vi kan utveckla, sprida, inspirera och samverka både praktiskt och organisatoriskt. Gruppen har funnits sedan 2017 och jag har varit med nästan från starten. Gruppen har sin bas i Europa. I nuläget är vi nio personer i arbetsgruppen från Tyskland, Holland, Slovenien, Bulgarien, Ukraina, Frankrike och Belgien. Vi planerar att på sikt utöka gruppen till att omfatta representanter från fler länder i Europa. Fokus har varit att arrangera ett årligt läger i något av medlemsländerna där ungdomar träffas och tränar under en från Hombu Dojo utsänd Sensei. Viktiga inslag utöver själva träningen på dessa internationella läger har varit kringaktiviteterna där man möts och bygger broar och den avslutande uppvisningen där deltagande ungdomar förbereder en uppvisning nationsvis. Under det senaste året har vi mest talat om corona-pandemin och fått en inblick i våra olika länders strategier som påverkar barn och ungdomar på olika sätt. Ett initiativ till att skapa motivation har varit att anta en utmaning från ett av våra medlemsländer och ge en utmaning till ett annat land. Resultatet kommer publiceras inom kort, så håll ögonen öppna!

Felix Langenius och Pia Moberg. Happy Aikido Workshop på IAF Youth Seminar Bulgarien 2019.

FS: Vad hoppas du kunna bidra med som ordförande?

PM: I min roll som ordförande vill jag aktivt verka för att skapa långvariga samarbeten där både instruktörer och utövande barn och ungdomar kan utbyta tankar och idéer kring det vi gör, både på och utanför mattan. Just nu arbetar jag med att få till stånd ett samarbete med ULAIAF Youth. ULA (Union Latinoamericana de Aikido) IAF består idag av 12 länder. Vårt första gemensamma projekt blir on-line redan i vår och är en workshop där vi utbyter tips och idéer instruktörer emellan. Jag hoppas även kunna samla böcker, instruktionsfilmer och annat material som kan vara användbart för alla som har barn- och ungdomsträning, och kunna publicera materialet på IAFs digitala plattform, samt upprätta ett dojoregister. Och så givetvis arbeta för att vi ska kunna ha internationella ungdomsläger igen efter pandemin, och vid något tillfälle kunna bjuda in våra internationella aikidovänner till Sverige!

Har ni i aikidosverige eller i någon i styrelsen några tankar, förslag på vad vi i IAF Youth borde göra eller har några frågor så tar jag gärna emot dem. Jag är mycket förhoppningsfull och entusiastisk inför mitt nya uppdrag!

FS: Tack Pia, och lycka till med det nya uppdraget! Ska bli spännande att följa.

Anmälan till Förbundsstämma 2021 är nu öppen!

Igår publicerades stadgemässigt så de sista dokumenten inför Förbundsstämman 2021. De återfinns på förbundets sida för ändamålet, komplett med länkar och instruktioner till hur man går tillväga för att anmäla sig antingen som ombud med fullmakt att rösta eller som publik.

Sidan återfinns på https://www.svenskaikido.se/forbundsstamma-2021/.

Notera att sista dag för att anmäla sig som publik är 4 mars och sista dag för röstande ombud är 28 februari!

Här hittar ni även såväl verksamhetsplan och budget för 2021, valberedningens förslag, samt samtliga redogörelser för det gångna verksamhetsåret 2020.

Svenska Aikidoförbundet hoppas på en så stark uppslutning som möjligt!

Yoshigasaki-sensei har lämnat oss

Foto: Per-Åke Wilhelmsson

Det är med tungt hjärta vi nåtts av beskedet att Kenjiro Yoshigasaki-sensei, Doshu för Ki No Kenkyukai Association Internationale, lämnade oss i fredags.

Yoshigasaki-sensei kom till Sverige första gången redan på 80-talet och har sedan dess återkommit regelbundet för att hålla läger och överse graderingar. Han var en mycket uppskattad lärare och vän och vi delar gärna korta minnesord från Jan Eriksson och Jan Grönholm:

“I den aikido Yoshigasaki-sensei förmedlade var teknikerna aldrig det viktiga. De tränades för att vi skulle fördjupa vår förståelse av aikidons insida. I Yoshigasaki-senseis närvaro var vi alla nybörjare oavsett hur många år vi tränat. Rutin vara snarare ett hinder än en tillgång för det öppna sinne som sensei förväntade av oss. Sensei sökte hela tiden nya sätt att förklara sina insikter. Till slut sammanfattade han dem i två ord – respekt och kärlek.”

Stöd för att genomföra digitala årsmöten i våra medlemsklubbar

För de klubbar som nu planerar att genomföra sitt årsmöte digitalt har förbundsstyrelsen undersökt och funnit att det finns stöd att få från RF och RF-SISU distrikten.
Börja med att läsa den information som finns på RF:s hemsida:

https://www.rf.se/bidragochstod/it-tjanster/digitalaarsmoten

Här finns praktisk information för både deltagare och för de som ansvarar för genomförandet av årsmötet. På sidan listas även kortfattat lämpliga digitala plattformar.

Vilken man väljer beror på hur klubbens årsmöten ser ut eller förutses se ut. På ovan nämnda hemsida listas fyra kategorier. Beroende på er förenings storlek om det finns många motioner, åsiktsstarka ombud eller avvikande åsikter kan det finnas skäl att fundera på vilken plattform som är mest lämplig. Utgångspunkten skall alltid vara att alla ombud/medlemmar känner att årsmötet genomfördes på ett demokratiskt och korrekt sätt.

Användandet av de vanligare mötesplattformarna såsom Zoom, Teams, Skype etc är gratis eller i princip gratis och de är med stor säkerhet bekanta för de flesta. Kolla så att det inte finns begränsningar i antal mötesdeltagare eller begränsningar i mötestid.

Plattformen Easymeet hanterar viktade röster, talarlistor och agenda. RF har förhandlat fram en kostnad till 2000 kr per möte för medlemsföreningar. Kostnader för mötesadministration och support tillkommer. Telefonsupport kostar 450 kr/timme. Kostnaden för ett årsmöte kan därför inte sällan överstiga 2000 kr. Det är att rekommendera att man avsätter minst en person som ansvarar för den digitala plattformens administration. Detta är inte jättekomplicerat utan något en datavan lekman klarar, men det bör inte vara ordföranden för mötet.

Funderar ni på att använda Easymeet skall ni kontakta ert RF-SISU distrikt. Ni kan då tillsammans med dem avgöra om det är Easymeet som behövs och även få hjälp med att boka lämpligt datum. Licensen är begränsad till ett antal användare per dag. Med andra ord, kontakta ert RF-SISU distrikt i god tid. Kontaktuppgifter till era distrikt hittar ni här:

https://www.sisuidrottsutbildarna.se/Omoss/varadistrikt/

Som förbundsstyrelsen förstått det planerar flera distrikt att ordna digitala informationsmöten om hur man genomför digitala årsmöten, vilket de i flera fall redan har gått ut med till sina respektive medlemsföreningar.

Jan Eriksson Shihan har erhållit utökad graderingsrätt inom Ki-Aikido

Jan Eriksson Shihan, 6 dan Ki-Aikido erhöll i början av 2021 graderingsrätten till 2 dan (nidan) av Kenjiro Yoshigasaki, Doshu för Ki No Kenkyukai Association Internationale. Sedan tidigare har Jan haft graderingsrätten till och med 1 dan (shodan) och nu även fått rätten att examinera ytterligare två grader; chuden, Ki-graderingen efter shodan, samt nidan.

Jan har tränat och utövat Aikido i mer än 40 år och är den högst graderade i Sverige inom Ki-Aikido. Jan är aktiv som huvudtränare för Enköpings och Västerås Ki-Aikidoklubbar och driver även sin egen Dojo, Kikyokan Dojo utanför Enköping.

Svenska Aikidoförbundet önskar utsträcka sina gratulationer!

 

IAF Youth Challenge 2021

Tiderna är svåra för våra aikidoklubbar runt om i världen och i Europa. En del av våra länder har inte tillåtit träning på snart ett år, andra har haft möjligheten att fortsätta träna i olika former. En del får vara i sin dojo, andra får bara vara utomhus. IAFs arbetsgrupp för barn och ungdomsträning har skapat projektet  IAF Youth challenge 2021 för att nätverka, skapa hopp och glädje och motivera varandra att göra något tillsammans över nätet.

Representanterna för varje land i IAF Youth Working Group har tagit fram en övning som man likt en stafett skickar vidare till ett annat land som en utmaning att utföra och filma. Filmen med landets bidrag skall vara 1 minut. Alla länders filmer kommer publiceras av IAF på deras Facebooksida där vi då får se andra utföra sin respektive utmaning.

SVERIGES UPPDRAG
Sverige har fått som utmaning av Slovenien att göra ukemi med stängda ögon.
Man måste ha en ögonbindel eller liknande.

Klubbar som vill vara med filmar ett eller flera barn/ungdomar från sin dojo hur de vill utifrån utmaningen ovan, och skickar sin film (eller länk till film) till barn.ungdom@svenskaikido.se. Detta klipps sedan ihop till ett material på max 60 sek.
Deadline är 10 februari.

OBS! Glöm inte att få föräldrarnas medgivande för att deras barn får filmas och vara med i filmen.

Hoppas många vill vara med och att detta är början på fler samarbetsprojekt i Europa!

Hälsningar,
Pia Moberg
Svenska Aikidoförbundets representant i IAF Youth Working Group

1