fbpx

Fler bilder och fler till nyhetsbrevet!

Svenska Aikidoförbundets mediabibliotek för våra medlemsklubbar har nu kompletterats med fler bilder, såväl i färg som i gråskala.

De finns precis som tidigare tillgängliga via länken på följande sida, där instruktioner vid användande också hittas: https://www.svenskaikido.se/mediabibliotek-for-klubbar/

Vi hoppas att de kommer väl till pass i marknadsföringsarbetet inför kommande termin!

I andan av bättre kommunikation önskar förbundsstyrelsen också påminna om att registrera er för vårt nyhetsbrev, där alla viktiga nyheter skickas ut. Vår förhoppning är att alla med styrelse- och/eller instruktörsroller i klubbar skall nås av informationen, som ibland kan fastna på vägen när endast en adress finns per klubb. Så sprid ordet i era föreningar, givetvis också till alla allmänt intresserade, så ser vi tillsammans till att öka vår samverkan!

Registrering sker längst ner på vår startsida, www.svenskaikido.se.

Anmäl er till höstens fukushidoin/shidoin-utbildning

Nu är anmälan åter öppen för det utbildningstillfälle för Fukushidoin/Shidoin som ställdes in 2020.

Anmälan till höstens fukushidoin/shidoin-utbildning, denna gång hos Aikido Sundsvall Meiseikai, är nu öppen och återfinns på vår sida för kursen:
https://www.svenskaikido.se/fukushidoin-shidoin-utbildning/

Annorlunda för denna gång är en uppdelning på en digital, inledande del torsdagen den 9 september, samt en mer praktisk del helgen veckan därpå, 18 och 19 september.

Kursplanen återfinns på sidan för utbildningen och innefattar samtliga punkter för kursen. Den är dock inte justerad för just detta års unika upplägg.

Vi ser fram emot ert deltagande!

Nya klubbar mitt i pandemin – Alnö Aikidoklubb

2020/21 kommer att gå till historien som några av de märkligaste aikidoåren i mannaminne. Men det har också närt kreativitet i våra klubbar, som anpassat träningen till den rådande coronapandemin.

Att ta steget till att starta en ny klubb är däremot kanske inte det första som många tänker på, men det har inte hindrat nya föreningar att bildas och sätta igång med verksamhet.

Det tycker Svenska Aikidoförbundet är så spännande att vi valt att be dem berätta mer om tankar och inspiration från dessa eldsjälar.

Härnäst på tur är Alnö Aikidoklubb med grundarna Joakim Andersson, 4 dan och Anna-Karin Johansson, 2 dan.


– Tanken på Alnö Aikido hade funnits några år, och det var nog pandemin som gav oss en extra kick att förverkliga det, berättar Joakim och Anna-Karin.

Joakim Andersson, 4 dan och Anna-Karin Johansson, 2 dan

Hösten 2020 bildades klubben och kunde starta först i februari året därpå p g a restriktionerna. Klubben hyr träningslokal av kommunen och den här terminen har endast träning för tonåringar tillåtits.

Joakim Andersson, 4 dan, och Anna-Karin Johansson, 2 dan var tidigare instruktörer i Sundsvalls budoklubb och dessförinnan i Sandvikens budo- och kampsportsklubb.

– Vi startade upp från ruta ett och annonserade efter intresserade, dels via Facebook, dels i öns egen lokaltidning ”Gilla Alnö”. Runt 15 intresseanmälningar droppade in, hälften tonåringar, hälften vuxna. Fyra tonåringar bildar vår kärngrupp och till hösten hoppas vi kunna välkomna fler, både tonåringar och vuxna.

På Alnö bor 8500 människor och flertalet pendlar till jobb på andra sidan bron. Vuxna intresserade har uttryckt glädje över att något nytt startar på hemmaplan och att slippa pendla till stan ytterligare en gång. Tonåringar utan körkort blir också mer eller mindre hänvisade till de fritidsaktiviteter som erbjuds. Anna-Karin och Joakim vill erbjuda ett komplement till tävlingsinriktade lagsporter som har starkt fäste på ön.

– Det är klart att pågående pandemi har försvårat uppstarten, bl a att vi inte tilläts ta emot vuxna, men det är också tack vare pandemin vi landade i beslutet att starta upp, att dela med oss av våra erfarenheter lokalt där vi bor, vara en del av närsamhället.

Joakim började träna ju-jutsu som tonåring och sökte sig till aikido i syfte att bli vassare till svartbältesgraderingen i ju-jutsu.  Joakim tränade då för Christoffer Zettermark i Falun, som introducerade honom för Nishio sensei. Det blev en vändpunkt. 1994 startade Joakim upp aikidoträning i Sandviken. Aikidosektionen blev officiell ett par år senare.

Anna-Karin hittade till aikidon i 40-års åldern och blev fångad av skönheten och styrkan i rörelserna och filosofin.

Ni som går i tankarna att starta aikidoklubb:

• Ta er tid att fundera över syfte och mål med verksamheten och formulera det

• Undersök vilka lokaler som finns tillgängliga

• Ta hjälp av andra klubbar

• Låt inte en viss grad styra över beslutet att starta upp klubb eller ej. En bra klubb byggs av engagemang och glädje. 

Rapport från Dialogmöte 6

Svenska Aikidoförbundet önskar tacka samtliga medverkande vid vårt sjätte dialogmöte med anledning av coronapandemin.

Temat denna gång var hur klubbarnas verksamhet ser ut idag och hur man tänker sig återstarta sin ”ordinarie” verksamhet. Vi kan konstatera att det finns regionala skillnader i den typ av träning klubbarna kan bedriva nu men de flesta medverkande hade i alla fall någon form av begränsad träning, utomhus och/eller bara barn- & ungdomspass. Denna begränsning kommer kvarstå fram till sommaren då flera klubbar övergår till sommarpass (utomhus) eller stänger ner sin verksamhet. Ingen av de medverkande klubbarna avsåg starta upp någon ny inomhusträning under sommaren som jag uppfattade det.

Det var roligt att höra att flera klubbar hade initiativ igång som syftade till att vidmakthålla klubbgemenskapen, antingen genom zoom-träffar, digitala seminarier och klasser.

En fråga som diskuterades var också ”vaccinpass” för att kunna starta träning med de som blivit vaccinerade. Det konstaterades att så länge det inte kommit nya ändringar i restriktioner eller rekommendationer så är det inte aktuellt och efter sommaren bedömdes det vara lite överspelat då alla som vill borde fått erbjudande om vaccination.

Mötet föreslog att styrelsen ordnar ett nytt dialogmöte inför terminstarten där vi bjuder in representant från SB&Ks medicinska kommitté.

Håll utkik i våra kanaler för mer information så snart sådan finns!

Tillsammans för fler i rörelse! – Ambassadörer sökes

SB&K:s kansli söker två idrottare att utse som ambassadörer 2021 för Svenska Spels satsning Tillsammans för fler i rörelse. Ambassadörerna ska kunna ställa upp på eventuella event som de anordnar och de ska tagga satsningen i sina sociala medier. SB&K erhåller medel för att arvodera ambassadörerna.

Hitta mer att läsa om projektet här: Tillsammans för fler i rörelse! – Svenska Spel

Välkommen med din kandidatur till info@svenskaikido.se senast den 6 juni.

Vid frågor kontakta Helga Une,
+46 (0)702 355 633
sekreterare@svenskaikido.se

Förfrågan om att arrangera Nationellt Ungdomsläger 2021

Svenska Aikidoförbundet arrangerar i samarbete med en eller flera medlemsklubbar ett nationellt ungdomsläger vartannat år. Detta år är läget annorlunda, och vi behöver fortsatt vara förberedda på scenarion där det inte låter sig göras. Samtidigt behöver vi påbörja planering redan nu för att ha möjligheten, skulle restriktioner och rekommendationer tillåta detta framgent.

Därför vill Svenska Aikidoförbundet öppna för intresseanmälningar för klubbar som skulle kunna vara intresserade av att stå som arrangör för Nationellt Ungdomsläger 2021, någon gång under årets andra halva.

Utifrån de intresseanmälningar som kommer in beslutar sedan förbundsstyrelsen om vilken/vilka klubbar som kommer att få uppdraget.

Intresseanmälan skickas till barn.ungdom@svenskaikido.se.

Hälsningar,
Fredrik och Lars
Styrelsen, Svenska Aikidoförbundet

Uppdaterad budget och bidragspolicy

Svenska Aikidoförbundet baserar sin budget på medlemsintäkter från våra anslutna klubbar. Med anledning av pandemins utbrott 2020 är detta naturligt lägre än ordinarie år.

De slutgiltiga siffrorna på klubbar som rapporterat och betalat in avgifter som budget 2021 baseras på har nu inkommit, och de visar på ett totalt antal medlemmar om 3010 personer. Som en följd av detta har avvägningar i budgeten gjorts, där bl.a. bidrag utöver startbidraget kommer att vara synnerligen begränsat.

För att spegla detta, men också ge ytterligare information om de instanser där klubbar sedan länge rekommenderas att söka ekonomiskt stöd, SB&K:s distrikt, har sidan för bidrag nu fått sig en uppdatering. Den hittar ni som vanligt på: https://www.svenskaikido.se/bidrag/

Sida för respektive distrikt samt kortfattad information om vad de har för stöd hittar ni här: https://www.svenskaikido.se/bidrag-fran-sbks-distrikt/

Den uppdaterade budgeten hittar ni på sidan på genomförda förbundsstämmor: https://www.svenskaikido.se/genomforda-forbundsstammor/

Vänliga hälsningar,
Barbro Cartwright
Kassör, Svenska Aikidoförbundet

Dialogmöte 6 – Vaccin och återstart

Snart börjar flera regioner att öppna för fas 4 vilket innebär att samtliga över 18 år kommer erbjudas att  vaccinera sig.  Ännu kvarstår de flesta generella restriktioner och rekommendationer från FHM, samtidigt som det skett vissa lättnader för de som vaccinerat sig. Även vissa lättnader kring tävlingar har kommunicerats.

Hur planerar ni en återstart? Hur är situationen i er klubb?

Välkommen att delta i ett dialogmöte för att diskutera dessa, och andra aktuella ämnen.

Tid: Måndag 10 maj kl 20:00-21:30
Plats: Zoom-möte
Vem: Utse en, högst två, representanter från er medlemsklubb
Anmälan: https://forms.gle/ErVvhp7ueAGiPhhXA

Svensk Aikido 60 år

Nu är det 60 år sedan Aikido började tränas i Sverige enligt de officiella rullorna, med andra ord firar Svensk Aikido 60 år i år. Det skall trots den pågående pandemin uppmärksammas och firas men tyvärr kommer det inte kunna ske på traditionsenligt sätt med ett nationellt läger där vi alla kan träffas. Så hur gör vi?

Vilken är din idé?
Förbundsstyrelsen välkomnar alla medlemmar att inkomma med förslag till aktivitet(er) som uppmärksammar vårt jubileum och som på samma gång inkluderar och engagerar alla klubbar i Sverige. Aktiviteten kan beskrivas i detalj eller som idéskiss.

Vill du vara med?
Förbundsstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp för genomförandet och söker därför dig som vill medverka till att skapa bra aktiviteter som engagerar och når ut med budskapet ”Svensk Aikido firar 60 år”.

Vi är alla olika, vissa är bra på idéer och andra på organisation och genomförande. Därför ser vi inget hinder i att man presenterar en idé utan att därför ingå i arbetsgruppen eller på samma sätt att man vill ingå i arbetsgruppen utan att ha ett konkret förslag. Vi hjälps alla åt för att skapa något bra för Svensk Aikido i en denna underliga och annorlunda tid.

Känner du att detta är något för dig? Kontakta oss på info@svenskaikido.se!

Förbundsstyrelsen ser fram emot ditt förslag, din idé och ditt engagemang.

Förbundet har tagit fram digital träning

Den sociala distanseringen är uppenbarligen här för att stanna och vi tvingas att umgås helt digitalt. Aikidoträningen har fått stryka på foten så av den anledningen har förbundsstyrelsen i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola tagit fram en bildskärm med armar som kan styras av en dator.

Fördelen är uppenbar. Två aikidokas kan koppla sig samman via internet och träna tillsammans. Det enda extra som behövs är en webbkamera med mikrofon och kanske fyra kvadratmeter budomatta framför skärmen. Du kan på samma sätt få instruktioner av de allra högst graderade i förbundet – i mån av tid givetvis – oavsett vilken klubb du tillhör.

Förbundsstyrelsen är givetvis lyrisk över innovationen. För att få fart på tillverkningen så planerar styrelsen att börsnotera ett publikt aktiebolag, något som givetvis välkomnas av förbundets kassör Barbro Cartwright som därmed får utöva sina skills som aktör på värdepappersmarknaden. Det beräknas också bli ett välkommet klirr i förbundskassan som svårt åderlåtits av IT-konsulter när den nya webbplatsen introducerades.

På agendan finns också att ta fram ett dataprogram så att man ska kunna träna med datorn som enda partner. På skärmen ser du då en animerad partner – det blir några att välja bland. Det har antytts att tunga namn i graderingskommittén har sökt muta förbundsstyrelsen för att få utgöra förlaga till dessa digitala aikidokas. Vi väljer att inte här nämna några namn då webbplatsens ansvarige utgivare uttryckt önskemål om att inte riskera bli finkad.

Dataprogrammet ska på sikt erbjuda alla aikidoövningar för samtliga grader. För programmeringen används en teknik som kallas ”motion capture”. En kamera registrerar en utövare som har optiska punkter på sin dräkt. Resten sköter datorerna. För att det ska bli bra så krävs att man har tillgång till en utövare som kan sin sak.

Det hetaste namnet för att åta det uppdraget är givetvis den snart 69-årige Steven Seagal, som har lång erfarenhet att röra sig framför en kamera. Några längre repliker behövs inte så där kan det inte gå snett. Ett utmärkt val alltså. Det finns dock inget besked om hur det blir med den saken men sedan förbundsstyrelsen idag på morgonen beslutat ge honom option på aktier till ett nominellt värde av £240.000 i det nya bolaget, där betalning ska ske i ett ej publicerat belopp i Bitcoin, så får man anta att saken är klar.

1