fbpx

Lars-Göran Andersson utnämnd till Shihan

Svenska Aikidoförbundet har glädjen att meddela att Aikikai Hombu Dojo idag har utsett Lars-Göran Andersson, 7 dan Aikikai, till Shihan, ett märke för en mästerlig lärare och ett föredöme inom vår art.

Lasse började träna aikido i mitten av 60-talet för Jan Beime och Ichimura i Stockholm. 1969 flyttade han till Göteborg där han var med vid grundandet av Göteborgs Aikidoklubb och fortsatte instruera samt träna under Tomita-sensei. Härefter blev han en av de allra första svenskarna att åka till Japan för träning, för Morihiro Saito-sensei i Iwama dit han sedan återvänt flera gånger.

1979 flyttade Lasse till Torsby där han grundlade det som idag är en bred aikidoverksamhet, med klubb i Torsby samt egen dojo på sin gård i Svenneby med regelbunden uchideshi-träning för alla som vill förkovra sig djupare i hans lärdomar.

Lasse är en uppskattad lägerhållare i såväl Sverige som internationellt och sitter i Svenska Aikidoförbundets graderingskommitté.

Det största av grattis tillägnas Lasse från Svenska Aikidoförbundet!

Högre grader vid Kagami Biraki på Aikikai Hombu Dojo

Svenska Aikidoförbundet önskar utsträcka sina hjärtligaste gratulationer till de aikidoka som har erhållit högre grader på dagens Kagami Biraki, ceremonin för det nya året på Aikikai Hombu Dojo, som också är den första för den nya tidseran Reiwa (令和).

Glädjande nog har två personer erhållit 7 dan, Cecilia Ralfe-Stelander och Cenneth Sparby, båda från KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb. Cecilia är därmed den första kvinnan i Sverige att uppnå denna höga grad!

Följande svenska aikidoka finns med på listan över högre grader:

7 dan

Cecilia Ralfe-Stelander

Cecilia började träna aikido 1969 för Ichimura-sensei, och fortsatte sedan för Nishio-sensei, som inbjöd henne att följa med på en träningsresa resa i södra Japan, samt senast för Takemori-sensei. Hon har instruerat  såväl i Sverige som i Ryssland, Vitryssland, Ukraina och Tjeckien. Hennes budointresse har även gjort att hon har tränat jiu-jitsu, iaido, kendo samt lite jodo och naginata vid sidan om aikidon.

Cecilia var med om att starta jämställdhetsarbetet i svensk aikido, och med i Riksidrottsförbundets jämställhetsprojekt. Hon sitter även i styrelsen för SB&K:s distrikt Mellan.

 

Cenneth Sparby
Cenneth började träna aikido för Ichimura-sensei i Uppsala hösten 1976, och har även haft Kobayashi-sensei, Nishio-sensei och Takemori-sensei som lärare och inspiratörer. Hösten 1983 tillbringade han i Tokyo, tillsammans med Jan Nevelius och Lennart Linder, för att träna på Hombu Dojo samt hos Kobayashi-sensei och Nishio-sensei. Den första av flera träningsresor till Japan. Han har även haft seminarier i bland annat rumänska Constanta, Kapstaden, Buenos Aires, Reykjavik, på ön La Reunion och i Peru.

Cenneth lär även ut aikido för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar, pensionärer och arbetsgrupper på företag och i organisationer.

Tillsammans har Cecilia och Cenneth bland annat hållit ett mångårigt Sida-projekt i St Petersburg. Temat var ”Aikido som medel för demokratiutveckling”. De är dessutom båda huvudinstruktörer på KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb, som grundades 1967 och hör till en av landets största och äldsta aikidoföreningar.

Mer läsning om klubbens historia i samband med dess 50-årsjubileum finns på följande länk >


6 dan

Bertil Andersson,
Aikido Dojo Vallentuna

Jöran Fagerlund,
Göteborgs Aikidoklubb

Lennart Inedahl,
Iyasaka Aikidoklubb

Stefan Jansson,
Brandbergens Aikidoklubb

Jonas Palm,
Lunds Aikidoklubb

Fredrik Snell,
Karlstad Aikidoklubb

5 dan

Andreas Ebbelind,
Sedokan Aikido Dojo Växjö

Mikael Eriksson,
GAK Enighet

Laila Fladberg,
Göteborgs Aikidoklubb

Mikael Friberg,
Vellinge Aikido klubb

Mårten Holmberg,
Kalmar Budoklubb

Den fullständiga listan återfinns på Hombu Dojos hemsida på följande länk:
http://www.aikikai.or.jp/pdf/suisen/2020.pdf

Kallelse till ordinarie förbundsstämma 21 mars 2020

Lördag 21 mars 2020 kl 10.00–12.00 är det ordinarie förbundsstämma för Svenska Aikidoförbundet.

Stämman hålls på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Det blir fullmaktsgranskning mellan kl. 09.30–09.55

Kallelse, föredragningslista samt ombudsfullmakt kommer inom kort att finnas på vår webbsida https://www.svenskaikido.se/forbundsstamma-2020/, där övriga handlingar också att publiceras successivt. Notera att ombud får ha högst två fullmakter (inkl. den egna klubben).

Sista dag för att inkomma med motioner är den 15/1. Dessa skickas till styrelse@svenskaikido.se.

Klubbar utanför Stockholm kan få bidrag till resekostnaderna. Läs mer på https://www.svenskaikido.se/resebidrag/.

Välkomna!

Vänligen,
Förbundsstyrelsen

Workshop för jämställd och inkluderande aikido

Svenska Aikidoförbundet arrangerar en workshop i jämställdhet och inkludering, som äger rum i anslutning till årsstämman.

EN JÄMSTÄLLD OCH INKLUDERANDE AIKIDO

Datum: 2020-03-20
Tid: 14.00-17.00
Plats: Stockholm, lokal annonseras senare

Bakgrund
Svensk Aikido har goda förutsättningar för att vara jämlik och jämställd, men i praktiken är så inte fallet. Det råder manliga strukturer och kvinnor är i dagsläget underrepresenterade på flera områden. Nu vill vi aktivt arbeta för förändring.

Kursinnehåll
Under tre timmar kommer vi att lära oss mer om idrottens jämställdhetsarbete generellt, Strategi 2025 och de utvecklingsresor som tagits fram för att nå målen kring 2025 (med fokus på Jämställdhet för en framgångsrik idrott och Inkluderande idrott för alla). Vidare kommer kursen att ta upp centrala begrepp och metoder kopplat till jämställdhet främst, men även inkludering, samt ha smågrupps- och storgruppsdiskussioner för ett interaktivt utbyte. Syftet är att skapa en ökad medvetenhet kring frågorna och en större förståelse för vikten av att arbeta konkret med frågorna.

Kursledare Sara Wiggberg
Sara Wiggberg arbetar med jämställdhet, ledarskap och att skapa hållbara organisationer. Hon är i grunden statsvetare och driver sedan sex år sitt eget företag med fokus på dessa frågor (https://sarawiggberg.se/). De senaste 2,5 åren har hon bland annat projektlett Riksidrottsförbundets satsning ”Det intensifierade jämställdhetsarbetet”, vilket inneburit en gedigen inblick i de utmaningar och möjligheter svensk idrott står inför när det gäller frågor kring jämställdhet och inkludering.

Förberedelse
Före workshopen vill vi att ni läser igenom sidan om idrottens strategi2025 och de fem utvecklingsresorna: https://www.strategi2025.se/Strategi2025/Femutvecklingsresor

Vem skall delta?
Denna workshop är öppen för alla som är medlemmar i någon av förbundets medlemsklubbar men särskilt ser vi att klubbaktiva såsom styrelseledamöter och instruktörer deltar. Både gamla som nya.

Kostnad
Deltagandet i denna workshop är kostnadsfritt men i det fall man är anmäld och inte deltar debiteras klubben 500SEK.

Anmälan
Anmäl er via denna länk >

Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller.

Genom att vi förlagt denna workshop till dagen före årsstämman hoppas vi att många tar chansen och kombinerar deltagande på bägge eventen.

Glöm inte att detta är ett utbildningstillfälle man kan söka resebidrag till från sitt lokala distrikt för att delta på.
https://www.svenskaikido.se/bidrag-fran-sbks-distrikt/

Väl mött!
Jenny Lagerqvist
Styrelseledamot med särskilt ansvarsområde Jämställdhet och Inkludering

Dokumentation av svenska aikidoprofiler

Svenska Aikidoförbundet har i uppdrag att dokumentera vår aikidohistoria genom att ta tillvara berättelser från aikidoprofiler som på något sätt har eller har haft en anknytning till Sverige.

Svenska Aikidoförbundets officiella shomen.

Nu lanseras en sektion på vår hemsida där medlemsklubbar välkomnas att skicka de värdefulla historier som man anser behöver förmedlas. Sidan visar för närvarande endast exempel på hur det kommer att se ut, men så snart material har inkommit och gåtts igenom, kommer innehållet att uppdateras. Här hittar man även ytterligare dokument med information och instruktioner. Då sidan är ett levande projekt välkomnas ständigt såväl nya som utökade berättelser.

För att uppmuntra våra klubbar att sätta igång så snart som möjligt, kommer alla klubbar som inkommer med material innan den sista februari 2020, att erhålla ett exemplar av vår nya förbundsshomen som tygvepa, att t.ex. dekorera sin dojo med och använda vid aktiviteter.

Länk till sidan: Svenska Aikidoprofiler >

Vi ser fram emot era berättelser!
Förbundsstyrelsen

Nominera ledamot till styrelsen

Lördag den 21 mars 2020 hålls Svenska Aikidoförbundets årsstämma. Nu är det hög tid för medlemsklubbarna att föreslå personer som vill och har tid att arbeta i Svenska Aikidoförbundets styrelse!

Inför stämman 2020 söker valberedningen nu förslag på en ledamot. Erfarenhet av och/eller intresse och engagemang kring jämställdhets- och mångfaldsfrågor är meriterande.

Som ledamot i styrelsen är man med i att utveckla aikido i Sverige genom att arbeta inom något av de olika områdena utbildning, jämställdhet och inkludering, externa evenemang, PR, marknadsföring och kommunikation, med flera.

Nominera kandidater genom att maila till valberedning@svenskaikido.se

Vänligen,
Valberedningen genom Anna Spangfort

Kvinnliga instruktörer – inventering hos klubbarna

Som en del i vårt jämställdhetsarbete önskar Svenska Aikidoförbundet genomföra en inventering av andelen kvinnliga instruktörer hos våra medlemsklubbar. Det gäller instruktörer oavsett typ av pass, d.v.s. såväl vuxen, barn, familj, ungdom m.m.

Svaren skall inkomma senast den 31 januari 2020 för att hinna sammanställas till verksamhetsberättelsen.

Länk till frågeformuläret >

Tack på förhand!

Förbundsstyrelsen,
Svenska Aikidoförbundet

Svenska aikidoungdomar på International Aikido Youth Seminar i Bulgarien

19-21 juli så hölls International Aikido Youth Seminar i Varna, Bulgarien.
Instruktör för lägret var Terumasa Hino-sensei från Aikikai Hombu Dojo.

Sverige deltog med en delegation på 14 personer, både ungdomar och instruktörer, från Riai Aikido Dojo, Göteborgs Aikidoklubb och Aikido Dojo Gamlestaden. Lägret innehöll träning men även sociala aktiviteter som stadsvandring och delfinshow.

På lägret hölls en Happy Aikido Workshop som Felix Langenius och Pia Moberg (båda från Riai Aikido Dojo), där runt 30 instruktörer från olika länder deltog.

Som avslutning på lägret gjordes en uppvisning, där varje land hade sin egen del. Detta var mycket uppskattat av alla.

Nästa år hålls IAF Youth Seminar i Vichy, Frankrike. Datumet är satt till 9-10 maj.

Citat från deltagare från utvärderingen:

”Roligt, sensei var bra och atletisk, kände igen mycket men en del nytt, lite annorlunda sätt att göra tekniker, kul att träna med nya, spännande att träna när man inte talar samma språk, utmanande.”

”Kul med uppvisningen på slutet.”

”Mersmak och vill åka på fler läger, möta andra ungdomar, träffa kompisar, upptäcka att aikido är lika och olika; vi har olika stilar, spännande med ny kultur och se dans”

Länk till Sveriges uppvisning: https://www.facebook.com/IAFAikiYouth/videos/965398237129757/

Den svenska delegationen med deltagare från Aikido Dojo Gamlestaden, Göteborgs Aikidoklubb samt Riai Aikido Dojo.

Nationella ungdomslägret 2019

Gruppbild från det nationella ungdomslägret 2019.

Under helgen 19-20 oktober anordnade Järfälla Aikidoklubb det årligen återkommande nationella ungdomslägret. Ett åttiotal barn och ungdomar tränade, lekte och skapade massa aikidogläde tillsammans. Tack till er alla som kom samt ett särskilt tack till arrangerande Järfälla Aikidoklubb och i synnerhet Thérèse Björhult som arbetat intensivt för att göra detta möjligt!

 

Förbundsstyrelsen,
Svenska Aikidoförbundet

Rapport från Shidointräff 2019

Den 21-22 september anordnade Svenska Aikidoförbundet en möteshelg för alla svenska Aikikai Shidoin, samt instruktörer och klubbledare med särskilt intresse för frågor rörande vårt instruktörsskap, utbildning och examinationer.

En sammanställning från denna är nu klar, och förutom att berätta om innehåll och hur diskussionerna förlöpte, finns även en bilaga med utdrag från samtliga svar på en av frågorna som skickades ut till de presumtiva deltagarna; ”Vad innebär hög aikidokvalitet för dig?”.

Ladda ner Rapport från Shidointräff 2019.

Trevlig läsning,
Förbundsstyrelsen
Svenska Aikidoförbundet

1