fbpx

Till minne av Claes Wikner

Claes Wikner utför favorittekniken koshinage, här med jo, på Vanadis Aikido Dojo. Foto av Jan Nevelius.

Det är med stor sorg som Svenska Aikidoförbundet nåtts av beskedet att Claes Wikner, 5 dan Aikikai och Shidoin, har lämnat oss den 6 juli 2020.

Claes (Classe) började träna 1977 i den anrika klubben Budokwai-Stockholm. Den första tiden tränade han i Vällingby, men efter något år blev han en flitig besökare i klubbens lokal på Frejgatan 20. I början av 80-talet tränade han runt om i Stockholmsklubbarna och även en hel del för Ichimura Sensei, framförallt på läger.

1986 åkte Claes till Japan som uchideshi hos Kobayashi-sensei och när han kom hem engagerade han sig i Mihashira Aikidoklubb på Södermalm fram till att den lades ner 1996. Han instruerade även på Nuboko Aikidoklubb i Södertälje under det sena nittiotalet. Senare instruerade och tränade han främst på Vanadis Aikidoklubb fram till för några år sedan då han flyttade till Stockholm Aikikai.

Claes var en av de drivande personerna bakom det som blev Stockholmsalliansen, ett samarbete mellan klubbarna i Stockholm med syfte att ta vara på medlemmarnas intressen efter brytningen mellan Stockholmsklubbarna och de japanska instruktörer som då verkade i Sverige.

Claes drog även ett tungt lass i den lägerkommitté som skapades 1984 fram till dess nedläggning i mitten av 90-talet. Mellan åren 2002-2003 var Claes medlem i förbundets graderingskommitté för Aikikai.

Våra tankar går till hans familj och nära.

Klubbinbjudan till tredje dialogmöte med Svenska Aikidoförbundet – ”Best practice” inför terminsstart

VAD: Dialogmöte 3 med Svenska Aikidoförbundet
NÄR: Måndag 17/8 kl. 19.00-21.00
VEM: Utse en, högst två, representanter från er medlemsklubb
ANMÄLAN: Anmälningsformulär >


Svenska Aikidoförbundet önskar hälsa er välkomna till ett tredje dialogmöte med anledning av coronapandemin.

Temat denna gång är rutiner kring återstart av höstterminen, gällande rekommendationer samt ”best practice”.

För det sistnämnda önskar förbundsstyrelsen inspel från er som klubbrepresentanter. Det gör ni i er anmälan, via Google Forms enligt länken ovan, där det finns möjlighet att bifoga beskrivning av de förhållningsregler ni redan utarbetat eller sådana ni i klubbstyrelsen jobbar med inför terminsstarten.

Ni kan välja att klippa in text direkt, bifoga en pdf eller länk till er hemsida. Några dagar innan mötet kommer vi sammanställa och dessa punkter och distribuera till samtliga deltagare.

Under mötet kommer vi att presentera styrelsens tolkning av gällande myndighetsrekommendationer samt de dokument vi fått in utifrån teman såsom hygien, omklädning, in- och utpassering i lokalen, begränsning av antal tränande, byte av ukes, träningsformer, städning m.m.

Medverkande kommer också att delas in i diskussionsgrupper beroende på typ av dojo, vilket kan ge olika förutsättningar inför en uppstart. Vilken typ ni har anges i anmälningsformuläret.

Väl mött måndag 17 augusti kl 19!

Bästa hälsningar,
Magnus Burman
Ordförande, Svenska Aikidoförbundet
ordforande@svenskaikido.se

Uppdaterade riktlinjer för träning och tävling från SB&K

Budo & Kampsportsförbundet, SB&K, har nu släppt uppdaterade riktlinjer för träning och tävling under coronakrisen med anledning av de lättnader i restriktioner från Folkhälsomyndigheten som börjar gälla fr.o.m. 14 juni:

SB&K:s riktlinjer för tävling och träning med restriktioner >

De ger något mer specifika råd för hur träning och tävling skall kunna bedrivas med restriktioner. Folkhälsomyndighetens allmänna råd gäller fortfarande, med fokus på att hålla smittspridningen nere, och det är upp till alla att ta ett fortsatt personligt ansvar, samt för föreningar att vidta åtgärder och anpassa aktiviteter för att minimera riskerna för smitta.

Folkhälsomyndighetens sida med information till idrottsföreningar och träningsanläggningar >

Med tanke på att Aikido har en närmast unik sammansättning av åldrar, där vi tränar tillsammans från unga till äldre, och där vi har just närkontakt inomhus som huvudsaklig träningsform, är det alltså viktigt att varje förening själva bedömer hur aktiviteter skall kunna bedrivas så säkert som möjligt och enligt de föreskrifter som gäller.

Men det vi också glädjande kan konstatera är att många klubbar sedan flera månader har fortsatt att träna, inte sällan utomhus, och till stor del med vapen, vilket gör oss lyckligt lottade i jämförelse med andra kampkonster som kanske inte har denna möjlighet.

Svenska Aikidoförbundet kommer fortsatt att verka för att hålla våra medlemmar uppdaterade på relevanta riktlinjer, samtidigt som arbete inletts för att stödja klubbar genom att på olika sätt samla in, sammanställa och tillgängliggöra förhållningssätt mellan våra medlemmar.

Vi vill därför redan nu be er som formulerar praxis för hur era föreningar skall arbeta under coronakrisen, att gärna skicka in dessa till info@svenskaikido.se!

Vidare kommer Zoom-möten kontinuerligt att hållas så att klubbar och förbundsstyrelse fortsatt kan ha en dialog om aktuell situation.

Kommentar till aktuella rekommendationer om covid-19

Svenska Aikidoförbundet arbetar kontinuerligt för att vara uppdaterade kring de regler och rekommendationer som ges med anledning av coronapandemin.

Nyligen justerade Folkhälsomyndigheten (FHM) några av sina råd till idrottsrörelsen, där man särskilt adresserade idrottstävlingar, och såväl Riksidrottsförbundet (RF) som Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) har kommenterat hur de ser på dessa. Informationen samt RF:s och SB&K:s kommentarer finns att läsa på följande länkar:

• Folkhälsomyndighetens sida med information till idrotts- och träningsanläggningar >

• Riksidrottsförbundets sida om corona och idrottsrörelsen >

• SB&K:s nyhet om den senaste justeringen av råd från FHM >

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten fortfarande uppmanar allmänheten att hålla avstånd, undvika närkontakt och om möjligt, hålla aktiviteter utomhus, samt att för personer 70 år och däröver ytterligare begränsa sina sociala kontakter, drar Svenska Aikidoförbundet ännu inte slutsatsen att det entydigt är läge att sätta igång med kontaktträning.

Styrelsen har nyligen utsett ordförande Magnus Burman och vice ordförande Henrik Agertz för hantering av frågor kring coronapandemin, och de kommer redan på onsdag (10/6) att ha ett möte med SB&Ks styrelseordförande Fredrik Gundmark i frågan.

Uppdaterad information kommer när sådan finns.

Klubbinbjudan till andra dialogmöte med Svenska Aikidoförbundet

Kära Aikidovänner!
För knappt en månad sedan arrangerade vi ett dialogmöte med anledning av situationen med covid-19.

Förbundsstyrelsen vill nu bjuda in våra klubbar till ett andra dialogmöte.

NÄR: Onsdag 10/6 kl. 20.00-21.30.
Dialogmötet sker via zoom, möteskallelse skickas separat.

VEM: Utse en, högst två, representanter från er medlemsklubb

ANMÄLAN: https://forms.gle/Vx56iGeECiNv67e7A

Den här gången är temat orienterat kring ur vi kan öppna upp våra verksamheter igen. Därför avser Svenska Aikidoförbundet redan under morgondagen (8 juni) ge uppdaterade kommentarer kring nuläget, som vi kommer att prata mer om på vårt dialogmöte.

Inför mötet rekommenderar vi också följande länkar, med aktuell information och kommentarer från FHM, RF resp. SB&K:

(1) https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/maj/idrottstavlingar-och-matcher-tillats/

(2) https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

(3) https://www.budokampsport.se/2020/03/12/idrott-och-coronavirus-covid-19/

Bästa hälsningar,
Magnus Burman
Ordförande, Svenska Aikidoförbundet
ordforande@svenskaikido.se

Logga in i god tid och testa er browser inför förbundsstämman 2020!

Svenska Aikidoförbundet hälsar alla välkomna till årsstämman som äger rum den 7 juni. Erfarenheterna från de nyligen genomförda digitala stämmorna från andra underförbund visar att det kan vara mycket svårt att sätta igång i tid, då många loggar in sent och dessutom behöver teknisk vägledning.

Då vi är fler deltagare än på någon annan förbundsstämma vill vi vädja till samtliga att dels testa sin webbläsare i förväg, och allra viktigast, att logga in i riktigt god tid till mötet.

Läs därför igenom nedanstående noggrant och gör allt DU kan för att mötet skall gå så smidigt som möjligt, och såväl hinna starta som avslutas i tid:

Mötet

Mötet startar kl.10.00 – inloggning kan ske från 8.00! 
Inloggning kan ske från kl 08.00 på https://meeting.easymeet.se/rf, logga in i god tid.
Vi ser gärna att ni testar ljud och bild tillsammans med oss mellan kl 08.30 och 09.00.

Inloggning

Inloggningsuppgifter har skickats till dig i ett automatiserat utskick från Easymeet. Följ instruktionerna i mejlet för att skapa ett konto, se bifogade manualer för extra hjälp. Om du inte fått några inloggningsuppgifter kontrollera din skräpkorg.

Testa din utrustning!

• Datorn måste ha webbkamera och mikrofon.
• Testa din utrustning i god tid genom att gå in på www.easymeet.se/support samt läsa tipsen.
• Mötet sker bäst med webbläsaren Chrome och en nyligen omstartad dator.

Övriga tips 

http://www.easymeet.se/tips/

Support: 018-54 24 23
Kontakta Easymeet support på 018-54 24 23 vid problem med din inloggning eller tekniska utrustning innan och under mötet.

Vi ser fram emot ert deltagande på söndag!

Förbundsstyrelsen

Förbundsshomen som rollup finns nu att köpa

Nu finns Svenska Aikidoförbundets shomen i rollupformat att beställa!

Klubbar har efterfrågat möjligheten att köpa ett eget exemplar av den nya förbundsshomen som togs fram 2018, med skrift av Hisayo Oki.

Nu vill vi meddela att den finns i lager redo att beställa.

Rollupen är 60×200 cm stor. Priset är 620 kr (självkostnadspris), exkl. frakt som blir avhängig vart den skall skickas.

Beställning görs från evenemangsansvarig, Helga Une, på evenemang@svenskaikido.se.

Aikidoträning i Coronatider – ny Facebook-grupp för att dela erfarenheter

Det verkar som hoppet om att komma in i våra dojos och bedriva normal träning är borta för denna termin. Flera klubbar har startat utomhusträning, huvudsakligen baserat på vapenövningar och många har även lagt till nya anpassade övningar, vilket är jättespännande att se och höra om.

För att främja detta utbyte har Svenska Aikidoförbundet startat denna grupp, öppen för alla medlemmar i klubb ansluten till Svenska Aikidoförbundet.

Syftet är att inspirera varandra, både tränande och tränare, med övningar att plocka av när man själv skall genomföra ett träningspass, antingen ensam eller i grupp. Lägg upp klipp, bilder och/eller text där ni visar era övningar och beskriver syfte, genomförande och gärna relationen till Aikido.

Svenska Aikidoförbundet kommer inte att granska innehållet för att se om det följer rådande rekommendationer. Vidare är det upp till de som lägger upp filmer eller bilder att säkerställa att medgivande finns från de som är inkluderade i materialet, när så krävs.

Tänk på att det ni postar bör var givande för andra. Det går bra att länka till andras videos eller sidor men beskriv i så fall på vilket sätt ni använder övningarna som visas, eller kanske ännu hellre gör ett klipp på er själva där ni genomför dem. Om ni använder redskap är det bra att beskriva vilka dessa är och hur man kan köpa eller tillverka dem.

Som ni säkert förstår är inte enkom en uppvisning nödvändigtvis inspirerande för andra. Utgå från er själva, vad skulle ni vilja se och vad kan ni inte hitta på andra sidor?

Håll god ton i era kommentarer. Då sidan riktar sig till alla som tränar Aikido i Sverige och vi utför tekniker på olika sätt, är detta inte forumet för att diskutera detta.

Gruppen hittar ni på: https://www.facebook.com/groups/578724899740639/

Klubbinbjudan till dialogmöte med Svenska Aikidoförbundet

Kära Aikidovänner!
Hoppas detta finner er väl.

Förbundsstyrelsen vill bjuda in till ett dialogmöte med anledning av den rådande situationen.

NÄR: Torsdag 14/5 kl. 20.00-21.30.
Dialogmötet sker via zoom, möteskallelse skickas separat.

VEM: Utse en, högst två, representanter från er medlemsklubb

ANMÄLAN: https://forms.gle/s4LQLnkrCC2QKvSFA

Vi provar detta format för att styrelsen skall försöka skapa sig en bättre bild av hur läget är hos våra klubbar, ge er som vill möjlighet att dela erfarenheter kring er klubbs verksamhet idag, hur den uppkomna situationen påverkar er klubb samt fånga upp synpunkter på vad förbundsstyrelsen skulle kunna göra nu och under resten av året.

Vi vet att detta är med kort varsel och förstår att vissa inte kommer kunna delta trots intresse. Kontakta då gärna styrelsen på info@svenskaikido.se för att hjälpa oss hitta en bättre tid för ett kommande tillfälle.

Bästa hälsningar,
Magnus Burman
Ordförande, Svenska Aikidoförbundet
ordforande@svenskaikido.se

Kallelse till förbundsstämma 2020

Svenska Aikidoförbundets förbundsstämma 2020 kommer att genomföras digitalt den 7 juni. Kallelse och förfarande för ombud med fullmakter, samt övriga dokument, finns nu publicerade.

P.g.a. coronaviruset behövde Svenska Aikidoförbundet ställa in förbundsstämman 2020 som skulle ha ägt rum i mars.

I samarbete med SB&K kommer nu istället stämman att hållas digitalt via Easymeet Online, den 7 juni kl 10-12.30.

Kallelse och samtliga dokument inför Svenska Aikidoförbundets förbundsstämma 2020 finns här >

Kallelse till SB&K:s förbundsstämma samt alla underförbund finns här >

Viktiga hålltider!

Ombud – senast 18 maj!
Eftersom omständigheterna är annorlunda är också förfarandet för ombud med fullmakter det. Registrering och granskning av fullmakter görs på följande länk: https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5464359&sid=UQuW5jEgWo

Finns er förening inte med i listan?
Den preliminära röstlängd som använts för att registrera ombud och fullmakter till Svenska Aikidoförbundets förbundsstämma 2020, är baserad på vilka som betalat in sin avgift till den 31 januari 2020. För klubbar som inte gjort detta i tid, eller vars registrering av betalning har hamnat efter detta datum, finns ingen möjlighet att registrera sig via länken för ombud som hittills har skickats ut.

Istället registrerar man sig från den 19 maj som publik (se länk nedan), och kan sedan få uppdaterad status med rösträtt om förbundsstämman så beslutar.

Publikplats – 19–24 maj!
Registrering är öppen från den 19 maj till och med den 24 maj. I publiken har deltagaren yttranderätt utan rösträtt. Länk till publikplats (öppnar 19 maj): https://response.questback.com/idrott/h4oywygc82

I väntan på mötet kan man bland annat också passa på att testa sin webbläsare för kompatibilitet på Easymeets supportsida >

Vi ser fram emot ert deltagande!

Förbundsstyrelsen

 

1