Frågor och svar om aikido

Vem kan träna aikido?

Du kan! I Aikido finns inga särskilda begränsningar. Aikido är ständigt pågående lärande och utveckling av kropp och sinne. Var du börjar har mindre betydelse, det är din personliga resa, din väg som är utgångspunkten. Vi tränar som regel alla tillsammans – kvinnor, män, stora, små, nya och erfarna. Barn och ungdomar tränar i egen grupp eller familjegrupp. Alla utifrån sina egna förutsättningar och på lika villkor.

Är jag för gammal?

Aikido kan man börja med och vid vilken ålder som helst. Fysisk styrka eller talang är inte den primära, inte heller akrobatik och prestation. Det är däremot glädjen i att röra sig, precisa, ekonomiska rörelser och mental medvetenhet. Ett förhållningsätt som aldrig blir för gammalt.

Hur kan man prova? Och var?

Sök upp en Aikidoklubb nära dig och hälsa på för en provträning! Ta med ett glatt humör och bekväma sportkläder som täcker ben och armar. Skor behövs inte, vi tränar barfota. Det finns ofta flera träningsdagar i veckan att välja mellan – studera klubbens schema.

Vad för utrustning behöver jag skaffa?

Så snart du bestämt dig behöver du en träningsdräkt för Aikido, en s.k. gi. Din klubb kan ge dig råd dig om var du hittar en lämplig. En gi brukar kosta runt 400-600 kronor. Senare kanske du vill skaffa annan utrustning som t.ex. träningsvapen i form av träsvärd och trästav.

Vad kostar det?

Du behöver vara medlem i en Aikidoklubb och medlemsavgiften brukar ligga runt 100-300 kronor. Då är du också automatiskt medlem i Svenska Aikidoförbundet, Budo- och kampsportsförbundet och Riksidrottsförbundet. Varje klubb har också en träningsavgift. Den kan variera beroende på t.ex. lokalkostnader, antal medlemmar och antal tillgängliga träningspass. Mellan 500 till upp mot 2000 kronor/termin är inte ovanligt.

Är det inte farligt med risk för skador?

Aikido är en kampkonst som bygger på mycket gammal kunskap. Aikidons principer och träningssätt gör att det är det är mycket ovanligt med skador när man tränar. Snarare ökar hälsa och välmående.

Kan jag försvara mig med aikido?

Aikidoträning ger kunskaper som är användbara för att skydda oss själva och andra, men är inget utpräglat självförsvar. Aikidons träning är dock mycket mer än så. Det högsta målet är utveckla sig själv, sin karaktär och medvetenhet om sig själv och sin omgivning.,