Förbundsstyrelsens sammanträden

Kommande sammanträden

2024
v.34 lördag 24 augusti, 9-16, ort TBD
v.41 söndag 13 oktober, 9-11.15, video
v.47 söndag 24 november, 9-11.15, video

2025
v.2 söndag 12 januari, 9-11.15, video
v.8 lördag 22 februari, 9-16, ort TBD

Förbundsstyrelsens sammanträdesprotokoll

2024
2024-05-19 Förbundsstyrelsens sammanträde 2024-5
2024-04-20 Förbundsstyrelsens sammanträde 2024-4
2024-04-20 Ordinarie förbundsstämma (alla handlingar under Genomförda förbundsstämmor)
2024-03-24 Förbundsstyrelsens sammanträde 2024-3
2024-02-24 Förbundsstyrelsens sammanträde 2024-2
2024-01-13 Förbundsstyrelsens sammanträde 2024-1

2023
2023-11-26 Förbundsstyrelsens sammanträde 2023-10
2023-10-15 Förbundsstyrelsens sammanträde 2023-9
2023-08-26 Förbundsstyrelsens sammanträde 2023-8
2023-06-18 Förbundsstyrelsens sammanträde 2023-7
2023-05-21 Förbundsstyrelsens sammanträde 2023-6
2023-04-23 Förbundsstyrelsens sammanträde 2023-5
2023-03-25 Förbundsstyrelsens sammanträde 2023-4
2023-03-25 Ordinarie förbundsstämma (alla handlingar under Genomförda förbundsstämmor)
2023-03-13 Förbundsstyrelsens sammanträde 2023-3
2023-02-18 Förbundsstyrelsens sammanträde 2023-2
2023-01-22 Förbundsstyrelsens sammanträde 2023-1

2022
2022-12-11 Förbundsstyrelsens sammanträde 2022-10
2022-10-23 Förbundsstyrelsens sammanträde 2022-9
2022-09-10 Förbundsstyrelsens sammanträde 2022-8
2022-07-03 Förbundsstyrelsens sammanträde 2022-7
2022-06-05 Förbundsstyrelsens sammanträde 2022-6
2022-04-24 Förbundsstyrelsens sammanträde 2022-5
2022-03-27 Förbundsstyrelsens sammanträde 2022-4
2022-03-12 Förbundsstyrelsens sammanträde 2022-3
2022-03-12 Ordinarie förbundsstämma (alla handlingar under Genomförda förbundsstämmor)
2022-02-26 Förbundsstyrelsens sammanträde 2022-2
2022-01-09 Förbundsstyrelsens sammanträde 2022-1

2021
2021-11-28 Förbundsstyrelsens sammanträde 2021-12
2021-10-23 Förbundsstyrelsens sammanträde 2021-11, bilaga 1 – Motion –SvA till IAF General Assembly
2021-09-26 Förbundsstyrelsens sammanträde 2021-10
2021-08-29 Förbundsstyrelsens sammanträde 2021-9, bilaga 1 – Policy – Nationell uppvisningstrupp
2021-07-04 Förbundsstyrelsens sammanträde 2021-8
2021-05-23 Förbundsstyrelsens sammanträde 2021-7
2021-04-25 Förbundsstyrelsens sammanträde 2021-6, bilaga 1 – Budget 2021 (justerad)
2021-03-28 Förbundsstyrelsens sammanträde 2021-5
2021-03-07 Förbundsstyrelsens sammanträde 2021-4
2021-03-07  Ordinarie förbundsstämma (alla handlingar under Genomförda förbundsstämmor)
2021-02-28  Förbundsstyrelsens sammanträde 2021-3
2021-02-18  Förbundsstyrelsens sammanträde 2021-2
2021-01-16  Förbundsstyrelsens sammanträde 2021-1

2020
2020-12-20  Förbundsstyrelsens sammanträde 2020-17
2020-11-22  Förbundsstyrelsens sammanträde 2020-16
2020-10-25  Förbundsstyrelsens sammanträde 2020-15
2020-09-29  Förbundsstyrelsens sammanträde 2020-14
2020-09-20  Förbundsstyrelsens sammanträde 2020-13
2020-08-22  Förbundsstyrelsens sammanträde 2020-12
2020-06-28  Förbundsstyrelsens sammanträde 2020-11, bilaga 1 – Budget 2020 (reviderad)
2020-06-07  Förbundsstyrelsens sammanträde 2020-10
2020-06-07  Ordinarie förbundsstämma (alla handlingar under Genomförda förbundsstämmor)
2020-06-02  Förbundsstyrelsens sammanträde 2020-9
2020-05-10  Förbundsstyrelsens sammanträde 2020-8
2020-04-19  Förbundsstyrelsens sammanträde 2020-7
2020-03-22  Förbundsstyrelsens sammanträde 2020-6
2020-03-13  Förbundsstyrelsens sammanträde 2020-5
2020-03-01  Förbundsstyrelsens sammanträde 2020-4
2020-02-06  Förbundsstyrelsens sammanträde 2020-3
2020-01-26  Förbundsstyrelsens sammanträde 2020-2
2020-01-05  Förbundsstyrelsens sammanträde 2020-1

2019
2019-11-30  Förbundsstyrelsens sammanträde 2019-10
2019-09-29  Förbundsstyrelsens sammanträde 2019-9
2019-08-24  Förbundsstyrelsens sammanträde 2019-8
2019-07-28  Förbundsstyrelsens sammanträde 2019-7
2019-06-30  Förbundsstyrelsens sammanträde 2019-6
2019-05-25  Förbundsstyrelsens sammanträde 2019-5
2019-04-28  Förbundsstyrelsens sammanträde 2019-4
2019-03-24  Förbundsstyrelsens sammanträde 2019-3
2019-03-23  Ordinarie förbundsstämma (alla handlingar under Genomförda förbundsstämmor)
2019-02-23  Förbundsstyrelsens sammanträde 2019-2
2019-01-26  Förbundsstyrelsens sammanträde 2019-1

2018
2018-12-16  Förbundsstyrelsens sammanträde 2018-16
2018-12-07  Förbundsstyrelsens sammanträde 2018-15
2018-11-29  Förbundsstyrelsens sammanträde 2018-14
2018-11-17  Förbundsstyrelsens sammanträde 2018-13
2018-10-21  Förbundsstyrelsens sammanträde 2018-12
2018-09-30  Förbundsstyrelsens sammanträde 2018-11
2018-09-23  Förbundsstyrelsens sammanträde 2018-10
2018-08-25  Förbundsstyrelsens sammanträde 2018-9
2018-07-08  Förbundsstyrelsens sammanträde 2018-8
2018-06-10  Förbundsstyrelsens sammanträde 2018-7
2018-05-06  Förbundsstyrelsens sammanträde 2018-6
2018-04-07  Förbundsstyrelsens sammanträde 2018-5
2018-03-18  Förbundsstyrelsens sammanträde 2018-4
2018-03-17  Ordinarie förbundsstämma (alla handlingar under Genomförda förbundsstämmor)
2018-03-01  Förbundsstyrelsens sammanträde 2018-3
2018-02-11  Förbundsstyrelsens sammanträde 2018-2
2018-01-20  Förbundsstyrelsens sammanträde 2018-1

2017
2017-12-17  Förbundsstyrelsens sammanträde 2017-13
2017-11-25  Förbundsstyrelsens sammanträde 2017-12
2017-10-15  Förbundsstyrelsens sammanträde 2017-11
2017-09-09  Förbundsstyrelsens sammanträde 2017-10
2017-08-13  Förbundsstyrelsens sammanträde 2017-9
2017-06-10  Förbundsstyrelsens sammanträde 2017-8
2017-05-07  Förbundsstyrelsens sammanträde 2017-7
2017-04-08  Förbundsstyrelsens sammanträde 2017-6
2017-03-26  Förbundsstyrelsens sammanträde 2017-5
2017-03-25  Ordinarie förbundsstämma (alla handlingar under Genomförda förbundsstämmor)
2017-03-12  Förbundsstyrelsens sammanträde 2017-4
2017-03-05  Förbundsstyrelsens sammanträde 2017-3
2017-02-12  Förbundsstyrelsens sammanträde 2017-2
2017-01-14  Förbundsstyrelsens sammanträde 2017-1

2016
2016-12-18  Förbundsstyrelsens sammanträde 2016-11
2016-11-19  Förbundsstyrelsens sammanträde 2016-10
2016-10-16  Förbundsstyrelsens sammanträde 2016-9
2016-09-11  Förbundsstyrelsens sammanträde 2016-8
2016-08-13  Förbundsstyrelsens sammanträde 2016-7
2016-06-12  Förbundsstyrelsens sammanträde 2016-6
2016-05-22  Förbundsstyrelsens sammanträde 2016-5
2016-04-09  Förbundsstyrelsens sammanträde 2016-4
2016-03-20  Förbundsstyrelsens sammanträde 2016-3
2016-03-19  Ordinarie förbundsstämma (alla handlingar under Genomförda förbundsstämmor)
2016-02-28  Förbundsstyrelsens sammanträde 2016-2
2016-01-23  Förbundsstyrelsens sammanträde 2016-1

2015
2015-12-20  Förbundsstyrelsens sammanträde 2015-13
2015-11-14  Förbundsstyrelsens sammanträde 2015-12
2015-10-18  Förbundsstyrelsens sammanträde 2015-11
2015-09-12  Förbundsstyrelsens sammanträde 2015-10
2015-08-09  Förbundsstyrelsens sammanträde 2015-9
2015-07-05  Förbundsstyrelsens sammanträde 2015-8
2015-06-07  Förbundsstyrelsens sammanträde 2015-7
2015-05-09  Förbundsstyrelsens sammanträde 2015-6
2015-03-29  Förbundsstyrelsens sammanträde 2015-5
2015-03-28  Ordinarie förbundsstämma (alla handlingar under Genomförda förbundsstämmor)
2015-03-11  Förbundsstyrelsens sammanträde 2015-4
2015-03-01  Förbundsstyrelsens sammanträde 2015-3
2015-02-08  Förbundsstyrelsens sammanträde 2015-2
2015-01-17  Förbundsstyrelsens sammanträde 2015-1

2014
2014-12-14  Förbundsstyrelsens sammanträde 2014-15
2014-11-15  Förbundsstyrelsens sammanträde 2014-14
2014-10-19  Förbundsstyrelsens sammanträde 2014-13
2014-09-17  Förbundsstyrelsens sammanträde 2014-12
2014-08-26  Förbundsstyrelsens sammanträde 2014-11
2014-08-03  Förbundsstyrelsens sammanträde 2014-10
2014-06-14  Förbundsstyrelsens sammanträde 2014-9
2014-05-18  Förbundsstyrelsens sammanträde 2014-8
2014-04-13  Förbundsstyrelsens sammanträde 2014-7
2014-04-01  Förbundsstyrelsens sammanträde 2014-6
2014-03-23  Förbundsstyrelsens sammanträde 2014-5
2014-03-22  Ordinarie förbundsstämma (alla handlingar under Genomförda förbundsstämmor)
2014-03-02  Förbundsstyrelsens sammanträde 2014-4
2014-02-08  Förbundsstyrelsens sammanträde 2014-3
2014-01-26  Förbundsstyrelsens sammanträde 2014-2
2014-01-15  Förbundsstyrelsens sammanträde 2014-1

2013
2013-12-15  Förbundsstyrelsens sammanträde 2013-13
2013-11-16  Förbundsstyrelsens sammanträde 2013-12
2013-10-20  Förbundsstyrelsens sammanträde 2013-11
2013-09-22  Förbundsstyrelsens sammanträde 2013-10
2013-08-24  Förbundsstyrelsens sammanträde 2013-9
2013-07-28  Förbundsstyrelsens sammanträde 2013-8
2013-06-16  Förbundsstyrelsens sammanträde 2013-7
2013-05-19  Förbundsstyrelsens sammanträde 2013-6
2013-04-06  Förbundsstyrelsens sammanträde 2013-5
2013-03-23  Förbundsstyrelsens sammanträde 2013-4
2013-03-23  Ordinarie förbundsstämma (alla handlingar under Genomförda förbundsstämmor)
2013-03-03  Förbundsstyrelsens sammanträde 2013-3
2013-02-17  Förbundsstyrelsens sammanträde 2013-2
2013-01-26  Förbundsstyrelsens sammanträde 2013-1

2012
2012-12-08  Förbundsstyrelsens sammanträde 2012-12
2012-11-18  Förbundsstyrelsens sammanträde 2012-11
2012-10-14  Förbundsstyrelsens sammanträde 2012-10
2012-09-09  Förbundsstyrelsens sammanträde 2012-9
2012-08-11  Förbundsstyrelsens sammanträde 2012-8
2012-06-17  Förbundsstyrelsens sammanträde 2012-7
2012-05-05  Förbundsstyrelsens sammanträde 2012-6
2012-04-01  Förbundsstyrelsens sammanträde 2012-5
2012-03-24  Förbundsstyrelsens sammanträde 2012-4
2012-03-24  Ordinarie förbundsstämma (alla handlingar under Genomförda förbundsstämmor)
2012-03-18  Förbundsstyrelsens sammanträde 2012-3
2012-02-19  Förbundsstyrelsens sammanträde 2012-2
2012-01-29  Förbundsstyrelsens sammanträde 2012-1

2011
2011-11-26  Förbundsstyrelsens sammanträde
2011-10-30  Förbundsstyrelsens sammanträde
2011-10-08  Förbundsstyrelsens sammanträde
2011-09-25  Förbundsstyrelsens sammanträde
2011-08-27  Förbundsstyrelsens sammanträde
2011-06-11  Förbundsstyrelsens sammanträde
2011-05-29  Förbundsstyrelsens sammanträde
2011-04-16  Förbundsstyrelsens sammanträde
2011-03-26  Förbundsstyrelsens sammanträde
2011-03-26  Ordinarie förbundsstämma (alla handlingar under Genomförda förbundsstämmor)
2011-03-20  Förbundsstyrelsens sammanträde
2011-02-20  Förbundsstyrelsens sammanträde
2011-01-22  Förbundsstyrelsens sammanträde

2010
2010-12-12  Förbundsstyrelsens sammanträde
2010-11-20  Förbundsstyrelsens sammanträde
2010-10-24  Förbundsstyrelsens sammanträde
2010-09-11  Förbundsstyrelsens sammanträde
2010-08-29  Förbundsstyrelsens sammanträde
2010-06-13  Förbundsstyrelsens sammanträde
2010-04-17  Förbundsstyrelsens sammanträde
2010-03-20  Förbundsstyrelsens sammanträde
2010-03-20  Ordinarie förbundsstämma (alla handlingar under Genomförda förbundsstämmor)
2010-03-14  Förbundsstyrelsens sammanträde
2010-02-21  Förbundsstyrelsens sammanträde
2010-01-23  Förbundsstyrelsens sammanträde

2009
2009-12-05  Förbundsstyrelsens sammanträde
2009-10-28  Förbundsstyrelsens sammanträde
2009-10-26  Förbundsstyrelsens sammanträde
2009-10-11  Förbundsstyrelsens sammanträde
2009-10-11  Konstituerande förbundsstämma

AIKIDOSEKTIONEN

2009
2009-10-11  Styrelsemöte
2009-10-11  Extra årsmöte
2009-09-07  Styrelsemöte
2009-08-22  Styrelsemöte
2009-06-27  Styrelsemöte
2009-04-25  Styrelsemöte
2009-03-21  Styrelsemöte
2009-03-21  Årsmöte (inkl. bilagor)
2009-03-04  Styrelsemöte

2008
2008-12-10  Styrelsemöte
2008-11-08  Styrelsemöte
2008-09-29  Styrelsemöte
2008-05-28  Styrelsemöte
2008-04-22  Styrelsemöte
2008-04-13  Styrelsemöte
2008-03-15  Årsmöte
2008-02-10  Styrelsemöte

2007
2007-11-17  Styrelsemöte
2007-09-30  Styrelsemöte
2007-08-19  Styrelsemöte
2007-06-10  Styrelsemöte
2007-05-13  Styrelsemöte
2007-04-14  Styrelsemöte
2007-03-24  Årsmöte
2007-02-18  Styrelsemöte

2006
2006-12-16  Styrelsemöte
2006-10-14  Styrelsemöte
2006-04-15  Styrelsemöte
2006-03-18  Årsmöte
2006-02-11  Styrelsemöte

2005
2005-12-16  Styrelsemöte
2005-10-23  Styrelsemöte
2005-08-24  Styrelsemöte
2005-06-12  Styrelsemöte
2005-04-17  Styrelsemöte
2005-03-12  Årsmöte
2005-01-29  Styrelsemöte

2004
2004-12-29  Styrelsemöte
2004-10-24  Styrelsemöte
2004-08-28  Styrelsemöte
2004-06-17  Styrelsemöte
2004-03-20  Årsmöte
2004-02-14  Styrelsemöte

2003
2003-12-06  Styrelsemöte
2003-10-15  Styrelsemöte
2003-05-29  Styrelsemöte
2003-04-06  Styrelsemöte
2003-03-22  Årsmöte
2003-02-20  Styrelsemöte

2002
2002-09-07  Styrelsemöte
2002-05-23  Styrelsemöte
2002-04-06  Styrelsemöte
2002-03-16  Styrelsemöte
2002-03-16  Årsmöte
2002-01-26  Styrelsemöte

2001
2001-09-29  Styrelsemöte
2001-07-28  Styrelsemöte
2001-04-08  Styrelsemöte
2001-03-24  Årsmöte
2001-02-10  Styrelsemöte

2000
2000-11-16  Styrelsemöte
2000-08-20  Styrelsemöte
2000-06-11  Styrelsemöte
2000-04-09  Styrelsemöte
2000-03-25  Årsmöte
2000-02-03  Styrelsemöte

1999
1999-09-29  Styrelsemöte
1999-08-25  Styrelsemöte
1999-03-28  Styrelsemöte
1999-01-24  Styrelsemöte

1998
1998-09-13  Styrelsemöte
1998-03-08  Styrelsemöte

1997
1997-12-02  Styrelsemöte
1997-10-25  Styrelsemöte
1997-10-24  Styrelsemöte
1997-09-13  Styrelsemöte
1997-05-25  Styrelsemöte
1997-03-19  Styrelsemöte

1996
1996-12-09  Styrelsemöte
1996-10-12  Styrelsemöte
1996-10-11  Styrelsemöte
1996-03-22  Styrelsemöte