Bidrag

Startbidrag

Klubb som blir medlem i Svenska Aikidoförbundet och Svenska Budo & Kampsportsförbundet kan få ett fast belopp av 3.000 kr i startbidrag. Så snart klubbens inträdesansökan blivit godkänd och medlemsavgiften betalats in enligt kansliets anvisningar kan bidraget betalas ut. Det enda som krävs är att man då hör av sig till . Startbidraget kan sökas senast två år efter klubbens bildande.

Bidrag för förlusttäckning vid särskilda lägerarrangemang

Svenska Aikidoförbundet har en mindre budget för att kunna understödja klubbar som arrangerar projekt som för aikidokollektivet som helhet är av särskild vikt eller intresse men som riskerar att gå med förlust.

Garanti för förlusttäckning beviljas vanligtvis med 50 % av en eventuell förlust och med en limit på högst 5.000 kr – arrangören måste alltid vara beredd att själv skjuta till pengar vid ett förlustarrangemang. Vissa distrikt har garantier för förlusttäckning och de ska i så fall sökas i första hand. Se mer information och länkar till SB&K:s distrikt på https://www.svenskaikido.se/bidrag-fran-sbks-distrikt/.

En ansökan om förlunsttäckning från Svenska Aikidoförbundet görs på följande sätt:

  1. Skriv en kort projektbeskrivning som berättar vad det är för arrangemang och varför ni anser detta vara av särskild vikt för svensk aikido.
  2. Gör en budget för arrangemanget som ska uppvisa vinst eller nollresultat.
  3. Kontakta förbundets kassör via kassor@svenskaikido.se med ovanstående dokument i god tid innan arrangemangets genomförande och invänta ett ev. godkännande innan ni fortskrider med planerna.