fbpx

Bidrag

Startbidrag

Klubb som blir medlem i Svenska Aikidoförbundet och Svenska Budo & Kampsportsförbundet kan få ett fast belopp av 3.000 kr i startbidrag. Så snart klubbens inträdesansökan blivit godkänd och medlemsavgiften betalats in enligt kansliets anvisningar kan bidraget betalas ut. Det enda som krävs är att man då hör av sig till . Startbidraget kan sökas senast två år efter klubbens bildande.

Tillfälligt återstartsstöd för läger med inbjuden instruktör (senast 31 juli 2022)

Ett tillfälligt återstartsstöd har införts för att stimulera verksamheter i klubbarna efter att restriktionerna från coronapandemin har släppt. Stödet är tänkt att täcka omkostnader för en instruktör, men även utgifter för lokalhyra samt resa för andra tillkommande från exempelvis instruktörens egen klubb eller andra intresserade. Det är upp till klubben att detaljera detta i ansökan.

Bidraget har ett tak på max 8.000 kr per arrangemang och räcker till minst 10 läger, men används så länge medel finns kvar i potten.

Bidraget ska användas för läger som inte annars hade blivit av, vilket innebär att återkommande läger och samarbeten i första hand inte stöds.

Istället hoppas förbundet på att klubbar som inte annars har möjlighet eller historia av att arrangera läger, ska ges möjlighet att bjuda in instruktör de är nyfikna på, som kan inspirera de som nu är på väg tillbaka till träning, eller nyss har börjat.

Förbundet vill även se en så god spridning som möjligt mellan klubbar och instruktörer, så i första hand kommer inte fler än ett läger per instruktör att stödjas.

Förbundet kan även bistå med kontaktskapande i de fall så önskas.

Ansökan, som ställs till info@svenskaikido.se, skall innehålla följande information:

• Arrangerande klubb
• Inbjuden instruktör
• Datum
• Budget med uppskattade kostnader för:
Instruktör (resa och uppehälle)
Kostnad för lokal
Stöd för ytterligare tillresande (resa och uppehälle)
Totalsumma för sökt bidrag

Efter genomfört läger stäms resultatet av med budgeten och ev. reglering av diskrepanser kan då ske.

Bidrag för förlusttäckning vid särskilda lägerarrangemang

Svenska Aikidoförbundet har en mindre budget för att kunna understödja klubbar som arrangerar projekt som för aikidokollektivet som helhet är av särskild vikt eller intresse men som riskerar att gå med förlust.

Garanti för förlusttäckning beviljas vanligtvis med 50 % av en eventuell förlust och med en limit på högst 5.000 kr – arrangören måste alltid vara beredd att själv skjuta till pengar vid ett förlustarrangemang. Vissa distrikt har garantier för förlusttäckning och de ska i så fall sökas i första hand. Se mer information och länkar till SB&K:s distrikt på https://www.svenskaikido.se/bidrag-fran-sbks-distrikt/.

En ansökan om förlunsttäckning från Svenska Aikidoförbundet görs på följande sätt:

  1. Skriv en kort projektbeskrivning som berättar vad det är för arrangemang och varför ni anser detta vara av särskild vikt för svensk aikido.
  2. Gör en budget för arrangemanget som ska uppvisa vinst eller nollresultat.
  3. Kontakta förbundets kassör via kassor@svenskaikido.se med ovanstående dokument i god tid innan arrangemangets genomförande och invänta ett ev. godkännande innan ni fortskrider med planerna.