Lägernamn anges om lägret har ett namn eller har specifik framtoning.
”Aikidoläger”, ”Träningsläger” el. dyl. anges ej – det tillför ingen ny information eftersom det gäller generellt för kalendariet.
Namn på instruktörer och ev. grad räcker vanligtvis.
Plats anges helst med en exakt adress.

Gäller det ett endagsläger så ange samma första och sista datum.

Ange klubbens namn och adress till klubbens webbplats.
Om klubben som sådan har en Facebooksida så ange det här.
Tre klubbar kan anges.

Skriv hela adressen inklusive http:// alt. https://

Skriv hela adressen inklusive http:// alt. https://

Skriv hela adressen inklusive http:// alt. https://

Skriv hela adressen inklusive http:// alt. https://

Skriv hela adressen inklusive http:// alt. https://

Skriv hela adressen inklusive http:// alt. https://

Ange med internetadress om det finns en särskild webbsida med information om lägret, ett PDF-dokument på nätet eller ett event på Facebook.
Viktigt! Här ska inte själva adressen till klubbens webbplats anges. Den ska anges ovan under arrangör.
Det här är uppgifter som ni i efterhand kan komplettera.

Skriv hela adressen inklusive http:// alt. https://

Skriv hela adressen inklusive http:// alt. https://

Skriv hela adressen inklusive http:// alt. https://

All annan information – även e-postadress – bör finnas när man
går in på de länkar med information som angetts ovan.
Viktiga detaljer – såsom att föranmälan krävs – får dock anges och då även med e-postadress som annars bör undvikas.

Kommer det att ske Dangraderingar på lägret anges det här genom att klicka på knappen.
Kalendariets läsare kan välja att lista enbart graderingsläger.

Denna information är för att webbansvarig ska kunna nå den som lämnat informationen. Uppgifterna publiceras ej i kalendariet.