fbpx

Om Svenska Aikidoförbundet

Svenska Aikidoförbundet har till uppgift att organisera, administrera, främja och stödja aikido i Sverige samt främja och stödja svensk aikido internationellt. Svenska Aikidoförbundet drivs på ideell basis och verkar utifrån Svenska Budo- och Kamsportsförbundet samt Riksidrottsförbundet.

Svenska Aikidoförbundet
Ölandsgatan 42
116 63 Stockholm


Tel: 08-714 88 70


FÖRBUNDSSTYRELSEN

Från övre vänster i bild:  Magnus Burman, Helga Une, Henrik Agertz, Fredrik Schirén, Daniel Larsson, Barbro Cartwright, Jenny Lagerqvist, Heidi Christensen och Lars Hägglund. Bild från konstituerande Zoom-möte.

Svenska Aikidoförbundet består av samtliga klubbar med aikido på sitt program. Dessa samlas varje år vid förbundsstämma, där förbundsstyrelsen väljs. Styrelsen ansvarar för förbundets verksamhet mellan stämmorna.

Ordförande
Magnus Burman

070-549 64 50

Vice ordförande
Henrik Agertz

070-558 9 558

Sekreterare
Helga Une

0702-35 56 33

Kassör
Barbro Cartwright

Ledamöter
Jenny Lagerqvist

Fredrik Schirén
072-574 36 06

Heidi Christensen

Lars Hägglund
076-831 01 01

Daniel Larsson
072-732 10 83


SÄRSKILDA ANSVARSOMRÅDEN

Personer med särskilda ansvarsområden utses av förbundsstyrelsen.

Barn & ungdom
Fredrik Schirén

072-574 36 06

Bidrag
Barbro Cartwright

Covid-19
Magnus Burman
Lars Hägglund

Evenemang
Helga Une

0702-35 56 33

Jämställdhet & inkludering
Heidi Christensen

Kommunikation & PR
Jenny Lagerqvist

Sociala medier
Daniel Larsson

Utbildning
Magnus Burman

070-549 64 50

Webbansvarig
Henrik Agertz

070-558 9 558


NATIONELLA UPPVISNINGSTRUPPEN

Ledare
Stefan Jansson

0702-35 56 33


GRADERINGSKOMMITTÉN

Aikikais graderingskommitté handlägger kyu- och dangraderingar, samt utnämningar till fukushidoin och shidoin. Ledamöterna utses av förbundsstyrelsen.

Sammankallande
Urban Aldenklint

Ledamöter
Ulf Evenås
Stefan Stenudd
Jan Nevelius
Lars-Göran Andersson
Maria Ahlström
Leif Sunje
Åsa Bergström


REPRESENTANTER I IAF:s ARBETSGRUPPER

Förbundets representanter i IAF:s arbetsgrupper (IAF Working Groups) utses av förbundsstyrelsen.

IAF Youth W.G.
Pia Moberg

IAF Gender W.G.
Jenny Lagerqvist


VALBEREDNINGEN

Valberedningens huvuduppgift är att inför förbundsstämman förbereda ett förslag på kandidater till förtroendevalda inom förbundet. Valberedningen väljs av förbundsstämman.

Sammankallande
Anna Spangfort

Ledamöter
Moa Lindell
Emil Frank


REVISORER

Revisorerna har till uppgift att granska förbundsstyrelsens arbete och förvaltning. Revisorerna utses av förbundsstämman.

Revisorer
Jöran Fagerlund
Kristina Isaksson


ANSVARIG UTGIVARE

Förbundet innehar utgivningsbevis vilket innebär att grundlagsskydd enligt Yttrandefrihetsgrundlagen gäller för denna webbplats. Talan mot vad som publicerats kan endast föras av justitiekanslern i yttrandefrihetsmål.

Bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) om att medgivande krävs för publicering av personuppgifter gäller således ej på denna webbplats.

Ansvarig utgivare, som utses av förbundsstyrelsen, är den som enligt grundlagen ensam har ansvaret för vad som publiceras.

Ansvarig utgivare
Per-Åke Wilhelmsson

070-662 02 00