Om Svenska Aikidoförbundet

Svenska Aikidoförbundet har till uppgift att organisera, administrera, främja och stödja aikido i Sverige samt främja och stödja svensk aikido internationellt. Svenska Aikidoförbundet drivs på ideell basis och verkar utifrån Svenska Budo- och Kamsportsförbundet samt Riksidrottsförbundet.

Svenska Aikidoförbundet
Ölandsgatan 42
116 63 Stockholm


Tel: 08-714 88 70

Swish: 123 665 44 79


FÖRBUNDSSTYRELSEN


Förbundsstyrelsen består av Magnus Burman, Henrik Agertz, Barbro Cartwright, Henrietta Florén, Hanna Bergström, Conny Andersson, Ivan Rimac och Sofia Månsson.

Svenska Aikidoförbundet består av samtliga klubbar med aikido på sitt program. Dessa samlas varje år vid förbundsstämma, där förbundsstyrelsen väljs. Styrelsen ansvarar för förbundets verksamhet mellan stämmorna.

Ordförande
Magnus Burman

070-549 64 50

Vice ordförande
Henrik Agertz

070-558 9 558

Sekreterare
Henrietta Florén

Kassör
Barbro Cartwright

Ledamöter
Hanna Bergström

Conny Andersson

Ivan Rimac

Sofia Månsson


SÄRSKILDA ANSVARSOMRÅDEN

Personer med särskilda ansvarsområden utses av förbundsstyrelsen.

Bidrag
Barbro Cartwright

Webbansvarig
Henrik Agertz

070-558 9 558


NATIONELLA UPPVISNINGSTRUPPEN

Truppledare
Lars Hägglund

Trupptränare
Stefan Jansson

0702-35 56 33


GRADERINGSKOMMITTÉN

Aikikais graderingskommitté handlägger kyu- och dangraderingar, samt utnämningar till fukushidoin och shidoin. Ledamöterna utses av förbundsstyrelsen.

Hedersledamöter
Ulf Evenås
Lars-Göran Andersson

Sammankallande
Urban Aldenklint

Ledamöter
Stefan Stenudd
Jan Nevelius
Maria Ahlström
Leif Sunje
Åsa Bergström
Jöran Fagerlund
Niklas Björklund


REPRESENTANTER I IAF:s ARBETSGRUPPER

Förbundets representanter i IAF:s arbetsgrupper (IAF Working Groups) utses av förbundsstyrelsen.

IAF Gender Balance W.G.
Cecilia Ralfe-Stelander


VALBEREDNINGEN

Valberedningens huvuduppgift är att inför förbundsstämman förbereda ett förslag på kandidater till förtroendevalda inom förbundet. Valberedningen väljs av förbundsstämman.

Ordförande
Anna Spangfort

Ledamöter
Emil Frank, vice ordförande
Moa Lindell, sekreterare


REVISORER

Revisorerna har till uppgift att granska förbundsstyrelsens arbete och förvaltning. Revisorerna utses av förbundsstämman.

Revisorer
Kristina Isaksson
Staffan Enting


ANSVARIG UTGIVARE

Förbundet innehar utgivningsbevis vilket innebär att grundlagsskydd enligt Yttrandefrihetsgrundlagen gäller för denna webbplats. Talan mot vad som publicerats kan endast föras av justitiekanslern i yttrandefrihetsmål.

Bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) om att medgivande krävs för publicering av personuppgifter gäller således ej på denna webbplats.

Ansvarig utgivare, som utses av förbundsstyrelsen, är den som enligt grundlagen ensam har ansvaret för vad som publiceras.

Ansvarig utgivare
Per-Åke Wilhelmsson

070-662 02 00