Idrotten vill – idrottsrörelsens idéprogram

Klubbens funktionärer och instruktörer bör vara förtrogna med Kortversion (PDF) – Fullversion (PDF) – ett dokument som fastställdes på Riksidrottsförbundets stämma 2009. Dokumentet utgör den vision och värdegrund som utgör idrottsrörelsens gemensamma idéprogram, och ger därmed utgångspunkterna för idrottsverksamheten.

Dokumentet kan tjäna både som rättesnöre och som inspirationskälla. Det är starkt rekommendabelt att läsa detta dokument.