Trygg miljö för barn och ungdom

Som klubbledare, klubbfunktionärer och klubbinstruktörer har vi alla ett ansvar för att barn och ungdom inte far illa. Vi har givetvis ansvar för vår egen klubbmiljö men vi kan också i vår verksamhet stöta på barn och ungdom som vi upptäcker far illa utanför vår egen klubbverksamhet.

Detta är svåra frågor och det inte är självklart för envar på vilket sätt man ska agera. För agera måste vi – detta är inget ansvar som vi kan lämna därhän.

Riksidrottsförbundet och SISU har tagit fram en PDF som finns på länken Skapa trygga idrottsmiljöer för barn och ungdom, som är tänkt att användas i lärgrupp. Materialet är läsvärt och innehåller tips på hur man lämpligen agerar när man misstänker någon form av övergrepp. Förbundet vill dock trycka på att man bör avstå från egna utredningar utan istället överlåta detta till socialtjänsten, som man kan kontakta vid blotta misstanken. Det är också socialtjänsten som får ansvara för en eventuell polisanmälan.