fbpx
Uppdaterad budget och bidragspolicy
Henrik AgertzPosted on

Svenska Aikidoförbundet baserar sin budget på medlemsintäkter från våra anslutna klubbar. Med anledning av pandemins utbrott 2020 är detta naturligt lägre än ordinarie år.

De slutgiltiga siffrorna på klubbar som rapporterat och betalat in avgifter som budget 2021 baseras på har nu inkommit, och de visar på ett totalt antal medlemmar om 3010 personer. Som en följd av detta har avvägningar i budgeten gjorts, där bl.a. bidrag utöver startbidraget kommer att vara synnerligen begränsat.

För att spegla detta, men också ge ytterligare information om de instanser där klubbar sedan länge rekommenderas att söka ekonomiskt stöd, SB&K:s distrikt, har sidan för bidrag nu fått sig en uppdatering. Den hittar ni som vanligt på: https://www.svenskaikido.se/bidrag/

Sida för respektive distrikt samt kortfattad information om vad de har för stöd hittar ni här: https://www.svenskaikido.se/bidrag-fran-sbks-distrikt/

Den uppdaterade budgeten hittar ni på sidan på genomförda förbundsstämmor: https://www.svenskaikido.se/genomforda-forbundsstammor/

Vänliga hälsningar,
Barbro Cartwright
Kassör, Svenska Aikidoförbundet

20
sep
2021

Uppvisningstruppen får ny policy med utvecklat uppdag

Svenska Aikidoförbundets uppvisningstrupp har sedan länge haft uppdraget att på ett professionellt sätt demonstrera hög nivå av dynamisk aikido och bereda...

11
sep
2021

Förbundet erhåller stort återstartsstöd från RF

Svenska Aikidoförbundet erhåller 230.000 kr i återstartsstöd från Riksidrottsförbundet. Stödet har sökts för att stärka tre olika områden i förbundets...

10
sep
2021

Delta i IAF Youth & ULA-IAF Online Workshop för unga!

Den 25 september håller IAF Youth & ULA-IAF Working group ett online-event för barn och ungdomar, med dojos från Europa...

2
sep
2021

Rapport från Dialogmöte 7 – Medicinska kommittén och marknadsföring

Dialogmötet hölls 19 september online och speciellt inbjuden av Christian Engvall, ordförande för SB&K’s medicinska kommitté, akutläkare på SUS Malmö...