fbpx
Förfrågan om att arrangera Nationellt Ungdomsläger 2021
Henrik AgertzPosted on

Svenska Aikidoförbundet arrangerar i samarbete med en eller flera medlemsklubbar ett nationellt ungdomsläger vartannat år. Detta år är läget annorlunda, och vi behöver fortsatt vara förberedda på scenarion där det inte låter sig göras. Samtidigt behöver vi påbörja planering redan nu för att ha möjligheten, skulle restriktioner och rekommendationer tillåta detta framgent.

Därför vill Svenska Aikidoförbundet öppna för intresseanmälningar för klubbar som skulle kunna vara intresserade av att stå som arrangör för Nationellt Ungdomsläger 2021, någon gång under årets andra halva.

Utifrån de intresseanmälningar som kommer in beslutar sedan förbundsstyrelsen om vilken/vilka klubbar som kommer att få uppdraget.

Intresseanmälan skickas till barn.ungdom@svenskaikido.se.

Hälsningar,
Fredrik och Lars
Styrelsen, Svenska Aikidoförbundet

20
sep
2021

Uppvisningstruppen får ny policy med utvecklat uppdag

Svenska Aikidoförbundets uppvisningstrupp har sedan länge haft uppdraget att på ett professionellt sätt demonstrera hög nivå av dynamisk aikido och bereda...

11
sep
2021

Förbundet erhåller stort återstartsstöd från RF

Svenska Aikidoförbundet erhåller 230.000 kr i återstartsstöd från Riksidrottsförbundet. Stödet har sökts för att stärka tre olika områden i förbundets...

10
sep
2021

Delta i IAF Youth & ULA-IAF Online Workshop för unga!

Den 25 september håller IAF Youth & ULA-IAF Working group ett online-event för barn och ungdomar, med dojos från Europa...

2
sep
2021

Rapport från Dialogmöte 7 – Medicinska kommittén och marknadsföring

Dialogmötet hölls 19 september online och speciellt inbjuden av Christian Engvall, ordförande för SB&K’s medicinska kommitté, akutläkare på SUS Malmö...