Nya regler för rekommendation av dangrader

Ändringar i reglerna för rekommendation  av dangrader har skett av Aikikai Hombu Dojo. Nedan följer information från graderingskommittén om vad som är nytt.

Aikikai Hombu dojo har gjort ändringar i sina regler för rekommendation av dangrader. Det gäller alltså inte examinationer av dangraderna 1–4, som har oförändrade regler. I praktiken handlar det om vår hantering av 5 dan och upp, som alltid sker genom rekommendation.

Tidigare har grundprincipen varit att minimitiden till nästa högre dangrad räknas från kagamibiraki till kagamibiraki, som är datum för den officiella utnämningen och sker i januari varje år. Exempelvis för 6 dan har det inneburit minst sex år från utnämningen till 5 dan, vilket blir sex års tid.

Nu säger Hombu dojo att åren ska räknas före januari, vilket innebär att minimitiden blir ett år till, eftersom man bara kan erhålla graderna 5 dan och uppåt vid kagamibiraki i januari. Sålunda är det nu minst sex hela kalenderår till 6 dan, 12 hela kalenderår till 7 dan och 15 hela kalenderår till 8 dan. Alltså: bara de som fick 5 dan 2014 eller tidigare kan rekommenderas för 6 dan till kagamibiraki 2021, och bara de som fick 6 dan 2008 eller tidigare kan rekommenderas för 7 dan.

För 5 dan är det ingen skillnad från förr om man inte erhöll 4 dan i januari. Exempelvis, om man erhöll 4 dan i december ett år har minimitiden erhållits fem års tid efter detta, men om det skett i januari blir det i praktiken sex års tid. Alltså: 4 dan erhållen när som helst under 2015 når minimitiden vid kagamibiraki 2021, medan 4 dan erhållen januari 2016 måste vänta minst till kagamibiraki 2022.

Detta är inte något stort problem, då det är ytterst sällsynt att man rekommenderas till 5 dan och uppåt på minimitid. Den andra ändringen i Hombus regler är av större betydelse.

Hombu har nu tydligt markerat att kravet för att ett år ska räknas är att man under detta haft minst 180 träningsdagar. Notera att det inte handlar om antalet träningspass, utan antal dagar under året man bevistat träningspass – som instruktör eller tränande. Även om man tränat flera pass en dag räknas det blott som en träningsdag. 180 träningsdagar per år är ungefär varannan dag.

I befintliga regler för examination från 1 – 4 dan anges utöver minimitid även totalt antal träningsdagar. Exempelvis ska man sedan 3 dan ha minst 400 träningsdagar innan man kan examineras för 4 dan. Graderingskommittén tolkar därför den nya regeln på samma sätt, så att man dels ska ha minimitiden enligt den nya beräkningen och dels det minimala antalet år (räknat från kagamibiraki till kagamibiraki) gånger 180 träningsdagar. Det betyder:

5 dan, minst 5 hela kalenderår och minst 900 träningsdagar sedan 4 dan,
6 dan, minst 6 hela kalenderår (7 år från kagamibiraki till kagamibiraki) och minst 1260 träningsdagar sedan 5 dan,
7 dan, minst 12 hela kalenderår (13 år från kagamibiraki till kagamibiraki) och minst 2340 träningsdagar sedan 6 dan,
8 dan, minst 15 hela kalenderår (16 år från kagamibiraki till kagamibiraki) och minst 2880 träningsdagar sedan 7 dan.

De svenska reglerna för Aikikaigrader har justerats i enlighet med detta, vilket blott innebär ändringar i paragraf 3.5.3, sidan 6. Inga andra ändringar har gjorts i våra regler.

I diskussionerna om detta har Graderingskommittén varit bekymrad över dessa ändringar. Även om minimitider synnerligen sällan tillämpas är frångåendet av den enkla logiken av minimum 5 år till 5 dan och minimum 6 år till 6 dan, som har gällt mycket länge, inte ideal – i synnerhet eftersom den till 5 dan skapar sådana skillnader beroende på när man fick 4 dan. För 7 och 8 dan får skillnaden anses marginell, beroende på de många åren dit.

Ett större bekymmer är regeln om 180 träningsdagar per år. Det är många klubbar – i Sverige och resten av världen – som inte har mer än tre träningsdagar per vecka. Den fixerade siffran säger ringa om personlig utveckling i aikido. Det kan inte vara så att 180 dagar är ett års träning och 179 dagar inte är det. Det hade varit mindre stötande om Hombu, som med tidigare dangrader, enbart preciserade ett minimum antal träningsdagar och inte dessutom hur många per år.

Vi i Graderingskommittén tror och hoppas att det är så Hombu kommer att praktisera de nya reglerna, och fortsätter därför att genomföra vårt arbete i enlighet med denna tolkning.

Graderingskommittén

Länk till de reviderade graderingsreglerna >

24
apr
2024

Rapport från förbundsstämman och med siktet mot Sverigelägret 2025

Hej och tack alla som deltog på lördagens förbundsstämma både på plats och det digitala rummet. Tack också för tålamodet...

21
apr
2024

Vill er klubb vara värd för nästa fukushidoin/shidoin-kurs?

I januari 2025 planerar Svenska Aikidoförbundet att hålla den årliga utbildningen för fukushidoin och shidoin, en utbildning som också är...

9
apr
2024

Anmäl er till förbundsstämman 2024!

Svenska Aikidoförbundet genomför likt 2023 även detta år sin förbundsstämma som ett hybridmöte, alltså både digitalt och fysiskt på plats...

8
apr
2024

Fyra nya Shihan i Sverige

Svenska Aikidoförbundet har berikats med ytterligare fyra Shihan, den högsta instruktörstiteln som delas ut från Aikikai Hombu Dojo. Förbundet önskar...