Stor efterfrågan på aikidoinstruktörer när Skolverket omvärderar skolidrotten.

Först på senare år har idrottsforskare börjat undersöka former av emotionella övergrepp inom barn- och ungdomsidrott. En engelsk studie visar att det drabbar så många som 75 % bland unga idrottare. Nu finns det en svensk studie från Idrottshögskolan i Umeå (länk) som tar upp frågan om attityder och beteenden som kan få idrottande barn att må dåligt och hur emotionella övergrepp kommer till uttryck inom svensk barnidrott. Detta påverkar barnen negativt och strider mot såväl barnkonventionen som idrottens riktlinjer. En orsak är ett negativt prestationsinriktat förhållningssätt som normaliserar destruktiv kritik, orättvis behandling och mobbning.

Det är givetvis tävlingsmomenten som är grunden till allt detta. Barn fostras från början att tävla av vuxna som tar till denna genväg för att ”sysselsätta” barnen. Vem minns inte redan som mycket ung ”hela havet stormar”? Som vuxna för sedan dessa barn traditionen vidare och tävlan blir en samhällsnorm. Evolutionen av människan bygger däremot på samverkan för annars hade mänskligheten dött ut för länge sedan. I vårt moderna samhälle behöver vi dock inte längre samarbeta för vår överlevnad – i alla fall inte tills vidare.

Forskningen visar alltså att tävlan inom skolidrotten inte hör hemma där. I idrotter där man tävlar som vuxen så är det svårt att övertyga barnen om att det inte handlar om tävlan. Speciellt som instruktörerna har dubbla roller. Då blir i stället det självklara valet aikido där tävlan inte finns såsom en grundval. Där ingen blir lågpresterande och ”hamnar på bänken”. Där ingen jämförs med någon annan och ingen krävs på prestation. Där det inte finns verbala och icke verbala beteenden som leder till känslomässigt negativa upplevelser.

Sålunda har beslutsfattare inom Skolverket tagit till sig denna nya forskning och indikerat tydligt att vi alltså kan vänta mer aikido i skolan. Vilket då kan komma att inskränka på den traditionella skolidrotten – såväl lagidrott som individuell idrott. Detta upprör medlemmar från Skolidrottsförbundet som under parollen ”Vi gillar tävlan” planerar att uppvakta Skolverket. Som framgår av bilden så samlas just nu dessa medlemmar för att i täta led tåga till Svetsarvägen 16 i Solna där Skolverket residerar. Vilket givetvis är ett märkligt avsteg från den vanliga ordningen där den etablerade idrotten normalt håller till i maktens korridorer.

Inom Svenska Aikidoförbundet är man inte förvånad men ändå överraskad över den snabba utvecklingen. Ordföranden Magnus Burman vill inte direkt uttala sig men är dock lyrisk inför framtiden och att utbildningen av instruktörer därmed måste ta fart för att möta den nya efterfrågan. Man kan se i ögonglimten att han tänker att aikido hamnar som högskolestudier med tillsättande av dekanus – kanske rektor – och nyinrättade professurer. Förbundets kassör Barbro Cartwright gläder sig också eftersom det kommer att innebära ett tillskott av medel till en fattig idrott. Aikido har aldrig fått något tillskott från sponsorer – just därför att det ej arrangeras tävlingar med publik.

Vi har även sökt ett uttalande av ordföranden i Svenska Budo & Kampsportsförbundet – Fredrik Gundmark – men vi fick inget riktigt svar. Han såg närmast förvånad ut och frågade ”vadå – tävlar man inte i aikido?”. Han började sedan i stället tala om årets satsning inom förbundets elitverksamhet där en pilotutbildning för juniortränare tagits fram. Styrelseledamoten Musse Hasselvall, som också var på plats, ställde vi ingen fråga till – vi har negativa erfarenheter sen sist av att ställa frågor som kan uppfattas som inopportuna.

Kremlin.ru, CC BY 4.0 , via Wikimedia Commons
Förändringar inom skolvärlden möts som sagt ofta av motstånd och vi behöver en välkänd ambassadör som kan tala för aikidons sak på skolkonferenser och liknande. Det hetaste namnet för att åta sig det uppdraget är givetvis den snart 70-årige Steven Seagal. Hans berömmelse och hans kunskaper i aikido gör att han blir lyssnad på. Dessutom har han nyligen uttalat att han ”ber för båda sidorna” vilket är en utmärkt inställning om det uppstår misstämning. Ett utmärkt val alltså. Hur det blir med den saken är ännu okänt men sedan förbundsstyrelsen idag på morgonen klarerat med Regeringskansliet att han trots allt tillåts inresa till Sverige, så får man anta att saken är klar.

Läs gärna alla aprilskämt sedan år 2011 på denna länk.

24
apr
2024

Rapport från förbundsstämman och med siktet mot Sverigelägret 2025

Hej och tack alla som deltog på lördagens förbundsstämma både på plats och det digitala rummet. Tack också för tålamodet...

21
apr
2024

Vill er klubb vara värd för nästa fukushidoin/shidoin-kurs?

I januari 2025 planerar Svenska Aikidoförbundet att hålla den årliga utbildningen för fukushidoin och shidoin, en utbildning som också är...

9
apr
2024

Anmäl er till förbundsstämman 2024!

Svenska Aikidoförbundet genomför likt 2023 även detta år sin förbundsstämma som ett hybridmöte, alltså både digitalt och fysiskt på plats...

8
apr
2024

Fyra nya Shihan i Sverige

Svenska Aikidoförbundet har berikats med ytterligare fyra Shihan, den högsta instruktörstiteln som delas ut från Aikikai Hombu Dojo. Förbundet önskar...