fbpx
Förbundet erhåller stort återstartsstöd från RF

Svenska Aikidoförbundet erhåller 230.000 kr i återstartsstöd från Riksidrottsförbundet.

Stödet har sökts för att stärka tre olika områden i förbundets arbete den kommande tiden:

• Marknadsföring, med större synlighet för Aikido utåt.

• Sverigelägret, med större tillgänglighet att deltaga samt ett bredare och större evenemang.

• Nätverkande, med stöd riktat mot läger och nytt kontaktskapande i och för klubbarna.

Mer information kommer framgent om exakt hur stöden kommer förbundet och verksamheten till gagn, men vi ser fram emot ett år med starka möjligheter att skapa engagemang hos såväl återvändande tränande som hos de nya som hittar till oss.

Mer att läsa om stödet till hela SB&K finns här >

Klubbarnas tur!

Dessutom vill vi påminna våra medlemsföreningar att SB&K nu öppnat för även dem att söka bidrag för återstart. Det gör ni på följande länk >

20
sep
2021

Uppvisningstruppen får ny policy med utvecklat uppdag

Svenska Aikidoförbundets uppvisningstrupp har sedan länge haft uppdraget att på ett professionellt sätt demonstrera hög nivå av dynamisk aikido och bereda...

11
sep
2021

Förbundet erhåller stort återstartsstöd från RF

Svenska Aikidoförbundet erhåller 230.000 kr i återstartsstöd från Riksidrottsförbundet. Stödet har sökts för att stärka tre olika områden i förbundets...

10
sep
2021

Delta i IAF Youth & ULA-IAF Online Workshop för unga!

Den 25 september håller IAF Youth & ULA-IAF Working group ett online-event för barn och ungdomar, med dojos från Europa...

2
sep
2021

Rapport från Dialogmöte 7 – Medicinska kommittén och marknadsföring

Dialogmötet hölls 19 september online och speciellt inbjuden av Christian Engvall, ordförande för SB&K’s medicinska kommitté, akutläkare på SUS Malmö...