Sammanställning av svenska aikidoklubbars förhållningssätt kring corona

RF och SB&K utformar generella rekommendationer för idrotten. Dessa är baserade på de regler och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten (FHM) kommunicerar. Svenska Aikidoförbundet förlitar sig på RF:s och SB&K:s medicinska och praktiska bedömningar och rekommenderar våra medlemsklubbar att följa dessa och att hålla sig uppdaterade.

Ovan nämnda rekommendationer är dock generella och inte nödvändigtvis anpassade i detalj för specifika idrotter eller träningsformer. Inom ramen för gällande rekommendationer finns det således behov av anpassning kring hur vi tränar just aikido på ett säkrare sätt. Förbundets medlemsklubbar har därför i många fall på egen hand utformat individuella regler och förhållningssätt för träning under coronapandemin, vilket Svenska Aikidoförbundet har önskat få in för att delge.

Med bakgrund av coronapandemin har Svenska Aikidoförbundet även bjudit in till hittills tre dialogmöten där det senaste fokuserade på hur klubbar har anpassat sin träning inför höstens terminsstart.

Nu har vi sammanställt en mapp där ni hittar den information såsom den hittills inkommit till förbundet, med pdf-filer namngivna efter respektive klubb. Ännu fler råd finns via många klubbars hemsidor, och länkar till dessa återfinns under ”hitta klubb”.

Länk till mappen om Covid-19 >

Frågor har också kommit kring hur klubbar tänker kring enskilda tekniker. Här väljer vissa föreningar att träna mer eller mindre som vanligt, andra endast vapen med lite större distans.

Mellan dessa alternativ har också några klubbar valt att undvika vissa träningsformer, såsom osaewaza, där uke behöver ligga med ansiktet nära mattan, samt några av de mest täta greppvarianterna, såsom ushiro katate kubijime, kakaedori och liknande.

Skulle ni vilja dela med er av era råd, eller har andra frågor rörande covid-19? Kontakta förbundets ansvariga på info@svenskaikido.se.

24
apr
2024

Rapport från förbundsstämman och med siktet mot Sverigelägret 2025

Hej och tack alla som deltog på lördagens förbundsstämma både på plats och det digitala rummet. Tack också för tålamodet...

21
apr
2024

Vill er klubb vara värd för nästa fukushidoin/shidoin-kurs?

I januari 2025 planerar Svenska Aikidoförbundet att hålla den årliga utbildningen för fukushidoin och shidoin, en utbildning som också är...

9
apr
2024

Anmäl er till förbundsstämman 2024!

Svenska Aikidoförbundet genomför likt 2023 även detta år sin förbundsstämma som ett hybridmöte, alltså både digitalt och fysiskt på plats...

8
apr
2024

Fyra nya Shihan i Sverige

Svenska Aikidoförbundet har berikats med ytterligare fyra Shihan, den högsta instruktörstiteln som delas ut från Aikikai Hombu Dojo. Förbundet önskar...