fbpx
Uppdaterade riktlinjer för träning och tävling från SB&K

Budo & Kampsportsförbundet, SB&K, har nu släppt uppdaterade riktlinjer för träning och tävling under coronakrisen med anledning av de lättnader i restriktioner från Folkhälsomyndigheten som börjar gälla fr.o.m. 14 juni:

SB&K:s riktlinjer för tävling och träning med restriktioner >

De ger något mer specifika råd för hur träning och tävling skall kunna bedrivas med restriktioner. Folkhälsomyndighetens allmänna råd gäller fortfarande, med fokus på att hålla smittspridningen nere, och det är upp till alla att ta ett fortsatt personligt ansvar, samt för föreningar att vidta åtgärder och anpassa aktiviteter för att minimera riskerna för smitta.

Folkhälsomyndighetens sida med information till idrottsföreningar och träningsanläggningar >

Med tanke på att Aikido har en närmast unik sammansättning av åldrar, där vi tränar tillsammans från unga till äldre, och där vi har just närkontakt inomhus som huvudsaklig träningsform, är det alltså viktigt att varje förening själva bedömer hur aktiviteter skall kunna bedrivas så säkert som möjligt och enligt de föreskrifter som gäller.

Men det vi också glädjande kan konstatera är att många klubbar sedan flera månader har fortsatt att träna, inte sällan utomhus, och till stor del med vapen, vilket gör oss lyckligt lottade i jämförelse med andra kampkonster som kanske inte har denna möjlighet.

Svenska Aikidoförbundet kommer fortsatt att verka för att hålla våra medlemmar uppdaterade på relevanta riktlinjer, samtidigt som arbete inletts för att stödja klubbar genom att på olika sätt samla in, sammanställa och tillgängliggöra förhållningssätt mellan våra medlemmar.

Vi vill därför redan nu be er som formulerar praxis för hur era föreningar skall arbeta under coronakrisen, att gärna skicka in dessa till info@svenskaikido.se!

Vidare kommer Zoom-möten kontinuerligt att hållas så att klubbar och förbundsstyrelse fortsatt kan ha en dialog om aktuell situation.

25
sep
2020

Sammanställning av svenska aikidoklubbars förhållningssätt kring corona

RF och SB&K utformar generella rekommendationer för idrotten. Dessa är baserade på de regler och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten (FHM) kommunicerar....

8
sep
2020

Anmäl er till höstens fukushidoin/shidoin-utbildning

Anmälan till höstens fukushidoin/shidoin-utbildning, denna gång hos Aikido Sundsvall Meiseikai, är nu öppen och återfinns på vår sida för kursen:...

21
aug
2020

Ny bildbank och sida för förbundsmateriel

Svenska Aikidoförbundet har sammanställt en bildbank för klubbar att nyttja i sin utåtriktade kommunikation. Samtidigt lanserar vi också en sida för förbundsmateriel....

10
aug
2020

Till minne av Claes Wikner

Claes Wikner utför favorittekniken koshinage, här med jo, på Vanadis Aikido Dojo. Foto av Jan Nevelius. Det är med stor...