Kallelse

Härmed kallas medlemmarna till ordinarie förbundsstämma för Svenska Aikidoförbundet.

DATUM Lördag 20 april 2024
PLATS Fysiskt möte på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm.
Digitalt möte via Easymeet. Informationen uppdateras löpande och annonseras även i samtliga förbundets kanaler så snart den är komplett.
TID 10.00 – 12.00
ANMÄLAN Ombud/åhörare/förbundsstyrelse: https://forms.gle/AKRSAXJXsVp6gtXW6

Dokument

Kallelse och föredragningslista pkt. 3 och 7
Verksamhetsberättelse 2023 pkt. 8
Förvaltningsberättelse 2023
Resultatställen 2023
pkt. 9
Revisionsberättelse 2023 pkt. 10-11
Proposition – Stadgeändring pkt. 12
Inga motioner har inkommit pkt. 13
Verksamhetsplan 2024 pkt. 14
Ingen höjning av årsavgift föreslås pkt. 15-16
Inga arvoden föreslås pkt. 17
Budget 2024 pkt. 18
Valberedningens förslag
Presentation av kandidater
pkt. 19-22
Preliminär röstlängd SB&K