fbpx

Kallelse

Härmed kallas medlemmarna till Ordinarie Förbundsstämma för Svenska Aikidoförbundet

DATUM Lördag 21 mars 2020
PLATS World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
TID 10.00 – 12.00, fullmaktsgranskning mellan 09.30 – 09.55

Dokument (PDF)

Kallelse och föredragningslista pkt. 3 och 7
Verksamhetsberättelse 2019 pkt. 8
Förvaltningsberättelse 2019
Resultatställen 2019
pkt. 9
Revisionsberättelse 2019 pkt. 10-11
Inga propositioner föreligger pkt. 12
Motion från KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb
Styrelsens svar på motionen
pkt. 13
Verksamhetsplan 2020 pkt. 14
Oförändrad årsavgift 2021 och inga extra avgifter 2020 föreslås pkt. 15-16
Inga arvoden för förbundsstyrelsen föreslås pkt. 17
Budget 2020 pkt. 18
Valberedningens förslag pkt. 19-22
Ombudsfullmakt
Preliminär röstlängd SB&K
Alla handlingar kommer att finnas utskrivna så det räcker till alla deltagare.
BIDRAG TILL RESEKOSTNADER

RESEBIDRAG ger information om reseersättning till dig som kommer utanför Stockholm.