fbpx

Kallelse

Härmed kallas medlemmarna till Ordinarie Förbundsstämma för Svenska Aikidoförbundet

DATUM Lördag 21 mars 2020
PLATS World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
TID 10.00 – 12.00, fullmaktsgranskning mellan 09.30 – 09.55

Dokument (PDF)

Kallelse och föredragningslista pkt. 3 och 7
Verksamhetsberättelse 2019 pkt. 8
Förvaltningsberättelse 2019
Resultatställen 2019
pkt. 9
Revisionsberättelse 2019 pkt. 10-11
Propositioner pkt. 12
Motioner pkt. 13
Verksamhetsplan 2020 pkt. 14
Oförändrad årsavgift 2021 och inga extra avgifter 2020 föreslås pkt. 15-16
Inga arvoden för förbundsstyrelsen föreslås pkt. 17
Budget 2020 pkt. 18
Valberedningens förslag pkt. 19-22
Ombudsfullmakt
Preliminär röstlängd för Svenska Aikidoförbundet
Alla handlingar kommer att finnas utskrivna så det räcker till alla deltagare.
BIDRAG TILL RESEKOSTNADER

RESEBIDRAG ger information om reseersättning till dig som kommer utanför Stockholm.