Kallelse

Härmed kallas medlemmarna till Ordinarie Förbundsstämma för Svenska Aikidoförbundet

DATUM Söndag 7 juni 2020
PLATS Digitalt via Easymeet Online.
Denna sida uppdateras med länkar så snart de finns tillgängliga.
TID 10.00 – 12.30. Registrering av ombud och fullmaktsgranskning sker digitalt, senast 18 maj. För klubbar som betalat in medlemsavgifterna efter den 31 januari, eller vars betalning inte registrerats i tid till detta datum, är det istället registrering som publik som gäller, varpå stämman beslutar om rösträtt.
Registrera ombud och fullmakt >         Registrera publik > (öppet 19-24 maj)

Dokument (PDF)

Kallelse och föredragningslista pkt. 3 och 7
Verksamhetsberättelse 2019 pkt. 8
Förvaltningsberättelse 2019
Resultatställen 2019
pkt. 9
Revisionsberättelse 2019 pkt. 10-11
Inga propositioner föreligger pkt. 12
Motion från KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb
Styrelsens svar på motionen
pkt. 13
Verksamhetsplan 2020 pkt. 14
Oförändrad årsavgift 2021 och inga extra avgifter 2020 föreslås pkt. 15-16
Inga arvoden för förbundsstyrelsen föreslås pkt. 17
Budget 2020 pkt. 18
Valberedningens förslag pkt. 19-22
Ombudsfullmakt
Preliminär röstlängd SB&K