fbpx

Kontakt

Svenska Aikidoförbundet
Ölandsgatan 42
116 63 Stockholm


Tel: 08-714 88 70

FÖRBUNDSSTYRELSEN

Från vänster i bild: Henrik Agertz, Barbro Cartwright, Fredrik Schirén, Helga Une,
Magnus Burman, Jenny Lagerqvist, samt Torbjörn Palmgren.

Svenska Aikidoförbundet består av samtliga klubbar med aikido på sitt program. Dessa samlas varje år vid förbundsstämma, där förbundsstyrelsen väljs. Styrelsen ansvarar för förbundets verksamhet mellan stämmorna.

Ordförande
Magnus Burman

070-549 64 50

Vice ordförande
Torbjörn Palmgren

0709-829 821

Sekreterare
Helga Une

0702-35 56 33

Kassör
Barbro Cartwright

Ledamöter
Jenny Lagerqvist
0723-24 01 24

Henrik Agertz
070-558 9 558

Fredrik Schirén
072-574 36 06


SÄRSKILDA ANSVARSOMRÅDEN

Personer med särskilda ansvarsområden utses av förbundsstyrelsen.

Kommunikation & PR
Torbjörn Palmgren

0709-829 821

Webbansvarig
Henrik Agertz

070-558 9 558

Inkludering
Jenny Lagerqvist

0723-24 01 24

Utbildning
Magnus Burman

070-549 64 50

Projektbidrag
Barbro Cartwright

Barn & ungdom
Fredrik Schirén

072-574 36 06

Evenemang
Helga Une

0702-35 56 33


NATIONELLA UPPVISNINGSTRUPPEN

Ledare
Stefan Jansson
0702-35 56 33


GRADERINGSKOMMITTÉN

Aikikais graderingskommitté handlägger kyu- och dangraderingar, samt utnämningar till fukushidoin och shidoin. Ledamöterna utses av förbundsstyrelsen.

Sammankallande
Urban Aldenklint

Ledamöter
Ulf Evenås
Stefan Stenudd
Jan Nevelius
Lars-Göran Andersson
Maria Ahlström
Leif Sunje
Åsa Bergström


REPRESENTANTER I IAF:s ARBETSGRUPPER

Förbundets representanter i IAF:s arbetsgrupper (IAF Working Groups) utses av förbundsstyrelsen.

IAF Youth W.G.
Pia Moberg

IAF Gender W.G.
Jenny Lagerqvist

IAF EU funding W.G.
Fredrik Schirén


VALBEREDNINGEN

Valberedningens huvuduppgift är att inför förbundsstämman förbereda ett förslag på kandidater till förtroendevalda inom förbundet. Valberedningen väljs av förbundsstämman.

Sammankallande
Anna Spangfort

Ledamöter
Mårten Holmberg
Moa Lindell


REVISORER

Revisorerna har till uppgift att granska förbundsstyrelsens arbete och förvaltning. Revisorerna utses av förbundsstämman.

Revisorer
Henrik Söderquist
Jöran Fagerlund


ANSVARIG UTGIVARE

Förbundet innehar utgivningsbevis vilket innebär att grundlagsskydd enligt Yttrandefrihetsgrundlagen gäller för denna webbplats. Talan mot vad som publicerats kan endast föras av justitiekanslern i yttrandefrihetsmål.

Bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) om att medgivande krävs för publicering av personuppgifter gäller således ej på denna webbplats.

Ansvarig utgivare, som utses av förbundsstyrelsen, är den som enligt grundlagen ensam har ansvaret för vad som publiceras.

Ansvarig utgivare
Per-Åke Wilhelmsson

070-662 02 00