Sverigeläger 2022 – Uppvisning

Startsida   •   Anmälan   •   Schema   •   Instruktörer   •   Uppvisning   •   Bo & ät   •   Middag & fest   •   För unga


Uppvisning

Vill du och din klubb delta i uppvisningen vid Sverigelägret 2022?

På lördag 28 maj skall det traditionsenligt hållas en uppvisning innan vi går vidare till middag och fest. I år är det förbundets klubbar som skall få möjlighet att visa upp sig. Alla klubbar som kommer till lägret anmodas härmed att anmäla sig till uppvisningen. Stefan Jansson, trupptränare för den Nationella Uppvisningtruppen, kommer vägleda, instruerar och utveckla koreografi och innehåll i samarbete med deltagande klubbar. För detta kommer det anordnas en träff på lägret, innan uppvisningen. Givetvis kommer ni få frihet i hur era bidrag skall se ut.

Intresseanmälan för deltagande eller frågor kring detta ställs till uppvisning@svenskaikido.se.

Sista datum för anmälan är torsdag 12 maj.

Svenska Aikidoförbundets uppvisningstrupp

I detta sammanhang vill vi också passa på att påminna om att Svenska Aikidoförbundet under 2021 tog fram en ny policy som ämnar ge ett tydligare men också mer engagerande uppdrag åt den Nationella Uppvisingstruppen. Den största nyheten är att truppen utses för att verka under en tvåårsperiod med start och avslut i samband med sverigelägret. En ny trupp skall alltså formas efter Sverigelägret 2022. Information kring detta finns i det nya policydokumentet:
https://www.svenskaikido.se/wp-content/uploads/2021/09/2021-08-29_Policy-Nationell-uppvisningstrupp.pdf

Känner du att uppvisningstruppen är något för dig eller någon i din klubb?

Då är deltagande i uppvisningen på Sverigelägret en bra start! Tveka inte att kontakta evenemangsansvarig på evenemang@svenskaikido.se!