Olle Rehnquist, 16 år

5 kyu, Göteborgs Aikidoklubb

Hur länge har du tränat?
Jag har tränat i cirka 6 år.

Hur kom det sig att du började med Aikido?
Jag hade erfarenhet i kampsport sedan innan och började läsa om Aikido på nätet och då hittade jag Göteborgs Aikidoklubb. Aikidons koncept såsom att använda ukes kraft och styra om den med hjälp av höftrörelser lockade.

Vilken är din favoritteknik/favoritövning?
I tai no henko finner man många av Aikidons principer, för trots sin uppenbara enkelhet handlar den om exakthet och kroppskontroll. Oavsett hur mycket den tränas, finns det alltid någonting att förbättra, vilket i mitt tycke gör den till en väldigt trevlig teknik.

Vad tycker du är svårast med Aikido?
Jag tycker att det svåraste med Aikido är vikten av detaljer för att en teknik ska gå att genomföra. Om en vinkel är inkorrekt eller om kraften kommer från armen istället för höften fallerar övningen fullkomligt, medan adekvat utförande ger goda resultat. Detta är Aikidons tjusning – en strävan efter perfektion.

Hur känns det i kroppen när man har tränat ett pass?
Känslan efter träning är en vilja att lära sig mer och att utforska Aikidons fundamentala principer djupare.

Har du varit på några träningsläger? I så fall vad var roligast med det? Vad skulle du vilja göra mer på läger?
Det fantastiska med träningsläger är inte bara möjligheten att lära sig från erfarna instruktörer, utan också att få träna med många aikidoka från olika bakgrunder. Skillnader i längd eller styrka påverkar hur tekniken kan utföras och blir därmed en prövning av anpassningsförmåga och noggrannhet. Stilistiska skillnader är också värt att notera på läger.

Hur kan man göra Aikido mer känt (och populärt) och hur ska man göra för att få fler att börja träna aikido?
När den pågående pandemin avtar alltmer, finns det större möjlighet för marknadsföring i form av uppvisningar på exempelvis skolor vilket kan locka fler till att börja. Därutöver leder en blomstrande ungdomsverksamhet till större spridning av Aikido.

Vem är din förebild inom Aikidon?
Det finns många aikidoka som jag ser upp till, bland annat mina instruktörer. Ulf Evenås shihan, vars läger är mycket givande, är också en stor förebild för mig.

Hur skulle du vilja vara som instruktör?
Som instruktör skulle jag vilja vara utmanande och bra på att förmedla råd om utförande. Jag vill se till att lära ut fundamenten väl, då dessa utgör grunden i alla tekniker. Samtidigt vill jag stimulera reflektion i varför teknikerna ser ut som de gör.

Uppvisning: