Marknadsföringsmaterial

Webbshop med förbundets profilprodukter

Förbundet har en webbshop med profilprodukter med förbundets logga. Webbshopen fungerar enligt principen print-on-demand vilket garanterar att leverans kan ske snabbt utifrån ett stort antal olika produkter, färger och storlekar. Besök vår webbshop på shop.spreadshirt.se/svenskaikido

Förbundsflaggor och aikidoband

Till de senaste jubileerna – 55 år och 50 år – togs det fram flaggor med ställningar. Det har också tillverkats armband som kan användas vid evenemang som prova på och öppet hus till både barn, unga och vuxna.

Anna Spangfort förvarar dessa flaggor och band på förbundets uppdrag och det är därför till henne man vänder sig vid lån. Alla detaljer – med bilder – finns på denna länk.