Aikido i Sverige 1961-2016

55-års jubileum och läger med Aikido Hombu Dojo-Cho Mitsuteru Ueshiba.

Intervju med Dojo-Cho Mitsuteru Ueshiba (2016)

Aikido has no end in time. (Tiden sätter inget slut för Aikido).
– Dojo-Cho Mitsuteru Ueshiba, 2014

Dojo-Cho Mitsuteru Ueshiba, född tidigt 80-tal, representerar den nya generationen aikidoutövare. Grundaren O-sensei Morihei Ueshibas är hans farfars far. Sedan barndomen har Mitsuteru tränats av sin farfar Kisshomaru och sin pappa, nuvarande Doshu Moriteru Ueshiba.

Hemma i Tokyo undervisar Mitsuteru på aikidons Mecka: träningscentret Hombu Dojo Aikikai, som han också förestår med titeln Dojo-Cho. Med anledning av svensk aikidos 55-årsjubileum 2016, kom unge Ueshiba till Sverige första gången.

Inför besöket ställde han upp på en intervju och svarade på några frågor om aikido, utifrån stiftelsen Aikikais uppförandekod, Code of Conduct.

Översättning från japanska: Pia Moberg

Välj språk (choose language):
Svenska
English


Intervjun på svenska

Aikido i det dagliga livet

Svenska Aikidoförbundet:
På Aikikai Hombu Dojo hemsida kan vi läsa Aikikais uppförandekod. Utifrån punkterna Livslång strävan att tillämpa aikidons väg och Att utöva aikidons anda i samhället:

Hur kan vi utöva aikido utanför dojon, i vårt dagliga liv? Har du några personliga erfarenheter och principer som du vill dela?

Dojo-Cho Mitsuteru Ueshiba:
När vi tränar aikido har vi alltid en partner vi tränar tillsammans med, och i våra dagliga liv har vi relationer med många människor.

Då vi tränar aikido har vi ömsesidig respekt för varandra. Om vi har samma inställning till vardags som under träningen kommer vi nog bli bättre på att ta hand om varandra. Om vi skärskådar oss själva och anstränger oss för att förstå hur andra människor runtomkring oss känner kan vi förbättra vår kommunikation.

Aikido för alla

Svenska Aikidoförbundet:
I aikidons gemenskap åtnjuter vi en unik möjlighet att träna med många olika utövare; små, stor, gamla, unga, annorlunda och bekanta, nybörjare och erfarna, kvinnor och män.

Aikido – som nationell och internationell rörelse i Budon och idrottens sfär – hur kan vi utöva och göra synligt stiftelsen Aikikais uppförandekod genom punkterna: Undanröja diskriminering och trakasserier, och agera respektfullt och Undanröja antisociala krafter?

Har du personligen några tankar och visioner om detta du vill belysa?

Dojo-Cho Mitsuteru Ueshiba:
För att förklara det på ett enkelt sätt, gör ingenting som människor i din omgivning inte vill att du ska göra. Istället för att isolera oss ska vi närma oss varandra, och undvika att förarga våra medmänniskor.

Aikido i världen

Svenska Aikidoförbundet:
Från efterkrigstiden till nu, har Aikido som kampkonst växt och utvecklats i världen – vilka möjligheter och vilka utmaningar ser du, nu och i framtiden?

Dojo-Cho Mitsuteru Ueshiba:
I dagsläget finns aikido i 130 länder och jag tror vi kommer att se en ytterligare spridning i framtiden. Det viktiga är dock inte att sprida aikido för sin egen skull, utan att den korrekta formen sprids. På så sätt kan grundarens filosofi och tekniker förstås på rätt sätt.


Interview in English

Aikido in daily life

Svenska Aikidoförbundet:
On the Aikikai Hombu Dojo website we can read the Code of Conduct. Regarding items Life long effort to pursue the way of Aikido and Practice the spirit of Aikido in society

How can we perform aikido outside the dojo, in our daily life? Do you have any personal experiences and principles you would like to share?

Dojo-Cho Mitsuteru Ueshiba:
In the practice of Aikido, there are always partners involved in the practice, and we spend our daily life having relations with many people as well.

In the practice of Aikido, we have a mutual respect for each other, and in daily life we should do the same. In this way we will develop and care for people around us. If we reflect on our own actions and make an effort to consider the feelings of others, we can improve our communication.

Aikido for everybody

Svenska Aikidoförbundet:
In the Aikido community we enjoy the unique possibility to practice and work with many different practitioners; small, big, young, old, different and familiar, beginners and experienced, women and men.

In Aikido ‒ as a national and international movement in the realm of budo and sports ‒ how can we perform and make visible the Aikikai Code of Conduct items: Eliminate discrimination and harassment, and act faithfully and Eliminate antisocial forces?

Do you have any personal thoughts and visions about this you would like to highlight?

Dojo-Cho Mitsuteru Ueshiba:
Simply put, I think that we should not do things which people do not want us to do. We should not isolate ourselves but be close to each other, and avoid making anything which upset our fellow beings.

Aikido in the world

Svenska Aikidoförbundet:
From the post-world war times until now, Aikido as a martial art has grown and developed in the world – what possibilities and what challenges do you see, now and for the future?

Dojo-Cho Mitsuteru Ueshiba:
Currently Aikido has been spread to over 130 countries and regions, and I think it will be spread even more in the future. What is important, however, is to transmit the correct form, so that the founder’s philosophy and techniques will be correctly understood.