fbpx

Försäkring vid kroppslig skada

Alla medlemmar i Svenska Aikidoförbundets klubbar är skadeförsäkrade under träning och vid resa till och från träning/läger. Detta ingår i den avgift som klubben betalar varje år till Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

Försäkringen gäller alla som är deltar i klubbens verksamhet. Det gäller således även den som prövar på. Likaså gäller försäkringen även gäster från utlandet. Försäkringen täcker dock endast merkostnader – så de som inte är medborgare i EU bör ha en reseförsäkring i botten eftersom svensk sjukvård med allmänna medel inte omfattar dessa. Den som är flykting har dock rätt till akutvård, det gäller även s.k. papperslösa (sedan juli 2013).

Försäkringen gäller även om man reser för att träna utomlands och då omfattas även akut sjukdom. En förutsättning är dock att resan är föranmäld vilket man gör på SB&K:s webbplats på sidan www.budokampsport.se/ansokningar/anmalningar/

Läs mer om försäkringen och hur den fungerar på sidan www.budokampsport.se/klubb/forsakring/

Det finns också mer att läsa på Folksams webbplats på denna länk. Där står lite utförligare vad man kan få ersättning för.