Kallelse

Härmed kallas medlemmarna till ordinarie förbundsstämma för Svenska Aikidoförbundet.

DATUM Lördag 25 mars 2023
PLATS Fysiskt möte på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm.
Digitalt deltagande via Easymeet.
Fullmaktsgranskning och röstning sker i Easymeet för samtliga deltagare.
TID 9.30 – 11.30
ANMÄLAN (OMBUD) https://forms.gle/SkVSPJDdaPMyqvXQ6
Anmälan är obligatorisk för samtliga ombud, såväl fysiska som digitala.
Åhörare behöver ej anmäla sig.

Dokument