Kallelse

Härmed kallas medlemmarna till ordinarie förbundsstämma för Svenska Aikidoförbundet.

DATUM Lördag 12 mars 2022
PLATS Digitalt
TID 10.00 – 12.00

Registrering av ombud och fullmaktsgranskning sker digitalt via länkarna nedan.

Länk för anmälan av ombud (stänger sju dagar innan aktuellt möte):
https://response.questback.com/svenskabudokampsportfrbundet/vlztw7juoe

Länk för anmälan av publik (stänger tre dagar innan aktuellt möte):
https://response.questback.com/svenskabudokampsportfrbundet/mbeau1lpg6

Vad gör SB&K kansli?
• Tar fram fullmakt
• Genomför röstgranskning
• Beslutar om sista dag för röstgranskning
• Hanterar information till deltagarna/delegaterna
• Lägger upp dagordning och övriga handlingar på Easymeet

Dokument

Kallelse och föredragningslista pkt. 3 och 7
Verksamhetsberättelse 2021 pkt. 8
Förvaltningsberättelse 2021
Resultatställen 2021
pkt. 9
Revisionsberättelse 2021 pkt. 10-11
Inga propositioner föreligger pkt. 12
Inga inkomna motioner pkt. 13
Verksamhetsplan 2022 pkt. 14
Ingen höjning av årsavgift föreslås pkt. 15-16
Inga arvoden föreslås pkt. 17
Budget 2022 pkt. 18
Valberedningens förslag
Presentation av kandidater
pkt. 19-22
Preliminär röstlängd SB&K