Kallelse

Härmed kallas medlemmarna till Ordinarie Förbundsstämma för Svenska Aikidoförbundet.

DATUM Söndag 7 mars 2021
PLATS Digitalt via Easymeet Online
TID 10.00 – 13.00

Registrering av ombud och fullmaktsgranskning sker digitalt:

Registrering av ombud för fullmaktsgranskning > (OBS! 22-28 februari)
Registrering av publikplats > (OBS! Senast 4 mars)

Samtliga länkar för alla förbund återfinns i SB&K:s allmänna kallelse: https://www.budokampsport.se/2021/02/05/kallelse-till-arsmoten-2021/

Vad gör SB&K kansli?
• Tar fram fullmakt
• Genomför röstgranskning
• Beslutar om sista dag för röstgranskning
• Hanterar information till deltagarna/delegaterna
• Lägger upp dagordning och övriga handlingar på Easymeet

Dokument

Kallelse och föredragningslista pkt. 3 och 7
Verksamhetsberättelse 2020 pkt. 8
Förvaltningsberättelse 2020
Resultatställen 2020
pkt. 9
Revisionsberättelse 2020 pkt. 10-11
Inga propositioner föreligger pkt. 12
Inga motioner har inkommit pkt. 13
Verksamhetsplan 2021 pkt. 14
Oförändrad årsavgift 2021 och inga extra avgifter 2020 föreslås pkt. 15-16
Inga arvoden för förbundsstyrelsen föreslås pkt. 17
Budget 2021 pkt. 18
Valberedningens förslag pkt. 19-22
Preliminär röstlängd SB&K