Förbundsstämma 2019

Kallelse

Härmed kallas medlemmarna till Ordinarie Förbundsstämma för Svenska Aikidoförbundet

DATUM Lördag 23 mars 2019
PLATS Stockholm, Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, lokal Fogelström.
Vägbeskrivning: munchenbryggeriet.se/hitta-hit
TID 10.00 – 12.00, fullmaktsgranskning mellan 09.20 – 09.50

Dokument (PDF)

Kallelse och föredragningslista pkt. 3 och 7
Verksamhetsberättelse 2018 (justerad) pkt. 8
Förvaltningsberättelse 2018
Resultatställen 2018
pkt. 9
Revisionsberättelse 2018 pkt. 10-11
Proposition om jämställdhetsmål
Jämställdhetsmål, förslag
pkt. 12
Motion från medlem
Styrelsens svar på motionen
pkt. 13
Verksamhetsplan 2019 (justerad) pkt. 14
Oförändrad årsavgift 2020 och inga extra avgifter 2019 föreslås pkt. 15-16
Inga arvoden för förbundsstyrelsen föreslås pkt. 17
Budget 2019 (justerad) pkt. 18
Valberedningens förslag pkt. 19-22
Ombudsfullmakt
Preliminär röstlängd för Svenska Aikidoförbundet 2019-03-08
Alla handlingar kommer att finnas utskrivna så det räcker till alla deltagare.
TECKENSPRÅKSTOLK

Vid denna stämma kommer det att finnas teckenspråkstolk.

BIDRAG TILL RESEKOSTNADER

RESEBIDRAG ger information om reseersättning till dig som kommer utanför Stockholm.