Frågeformulär till våra medlemsklubbar
Henrik AgertzPosted on

Hej klubb,

Förra veckan kallades det till förbundsstämma 2024 i och med öppnandet av sidan för den kommande stämman. Den hittar ni på https://www.svenskaikido.se/forbundsstamma-2024/.

Förbundsstyrelsen för Svenska Aikidoförbundet önskar inför stämman ta kontakt med alla Sveriges aikidoklubbar. Ett av huvudsyftena med kontakten är att stämma av att er klubb har rätt kontaktuppgifter, så att ingen klubb faller mellan stolarna.

Vi önskar att ni svarar senast 14 april till info@svenskaikido.se enligt punkterna nedan.

  • Våra kontaktuppgifter till klubben stämmer i både SB&K:s klubbregister och Svenska Aikidoförbundets klubbregister.
  • Vi vet vad förbundets uppdrag är och har minst en person i vår klubb som prenumererar på Svenska Aikidoförbundets nyhetsbrev.
  • Vi vet vilket SB&K:s distrikt vi tillhör, vad RF SISU är och vad för hjälp vi kan få därifrån.
  • Vi vet att årsmötet är 20 april 2024.
  • Vi kommer delta med minst en representant eller ombud på årsmöte digitalt eller fysiskt.

Har vi rätt uppgifter till er?
Svenska Aikidoförbundet är en del av Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) och kontaktuppgifter för alla landets aikidoklubbar finns med både i Svenska Aikidoförbundets klubbregister och SB&K:s klubbregister. Det gäller alltså att rätt kontaktinformation finns i bägge register så att ni kan nås med relevant information och erbjudanden.

Nyhetsbrev
Svenska Aikidoförbundet har en nyhetssida och ett nyhetsbrev som går ut till alla som registrerat sig. Det är viktigt att vår information når alla klubbar och era medlemmar. Registrering sker längst ner på vår förstasida.

Bidrag och stöd till er klubb
Det finns flera olika bidrag och stöd att söka både via SB&K:s distrikt och RF SISU. Svenska Aikidoförbundet avsätter inte medel från våra medlemsintäkter till bidrag, utöver ett uppstarts-bidrag.

Förbundets uppdrag, är ni med oss?
På förbundets hemsida, Om Svenska Aikidoförbundet, ser ni vad som ingår i vårt uppdrag och där finns förbundsstyrelsens protokoll publicerade. Ibland finns det projekt med möjlighet för klubbar att medverka/påverka. Missa inte dessa chanser!

Vi ser fram emot att höra från er,
Förbundsstyrelsen

9
apr
2024

Anmäl er till förbundsstämman 2024!

Svenska Aikidoförbundet genomför likt 2023 även detta år sin förbundsstämma som ett hybridmöte, alltså både digitalt och fysiskt på plats...

8
apr
2024

Fyra nya Shihan i Sverige

Svenska Aikidoförbundet har berikats med ytterligare fyra Shihan, den högsta instruktörstiteln som delas ut från Aikikai Hombu Dojo. Förbundet önskar...

1
apr
2024

Sponsring på klubbnivå förstärker kassan hos klubbarna

Kungsörs Aikidoklubb är först ut med sponsorreklam på sina dräkter enligt de nya avtal som förbundsstyrelsen träffat med ett antal...

29
mar
2024

Frågeformulär till våra medlemsklubbar

Hej klubb, Förra veckan kallades det till förbundsstämma 2024 i och med öppnandet av sidan för den kommande stämman. Den...