Anmäl ombud till förbundsstämman 2023 redan nu!

Svenska Aikidoförbundet genomför detta år sin förbundsstämma som ett hybridmöte, alltså både digitalt och fysiskt på plats för de som önskar. Svenska Aikidoförbundet behöver därför veta vem som ska representera respektive förening på förbundets årsmöte i förtid. Vi tar nu in denna information för att säkerställa att röstlängden blir korrekt.

Använd följande formulär:

https://forms.gle/SkVSPJDdaPMyqvXQ6

För att delta i mötet som ombud måste man alltså registrera sig enligt ovan. Notera att även ombud som avser att medverka på plats behöver registrera sig. Det är den e-post som anges i formuläret ovan som används vid inloggning till mötet/årsstämman. Med andra ord, undvik att använda klubbens funktionsadress.

Mötet kommer som vid tidigare helt digitala årsstämmor använda sig av omvänd acklamation, alltså i det fall ombud samtycker till det förslag som ligger för beslut behöver denna inte göra något. I det fall ombud har avvikande åsikt kan denna begära votering och då sker omröstningen via den digitala plattformen, alltså även för de som deltar på plats. Det kommer finnas tekniskt stöd på plats och via telefonsupport.

Åhörare är välkomna både på plats och digitalt. Som åhörare har man yttranderätt men inte rösträtt eller yrkanderätt. Åhörare på plats behöver inte registrera sig.

Förtydligande:
Det kommer finnas tre typer av roller i mötet.
1. Ombud för klubb – denna person har yttranderätt och rösträtt
2. Åhörare – denna person har yttranderätt men INTE rösträtt
3. Styrelse – denna person har yttranderätt men INTE rösträtt, kan också vara föredragande

Som vanligt KAN vi, om mötet så beslutar, flytta personer från rollen åhörare till rollen ombud OM klubben gjort rätt för sig, dvs betalt medlemsavgift samt registrerat sig men inte finns upptagen i röstlängden (oftast pga att klubben varit sen med någon av dessa punkter).

Ekonomiskt bidrag för detta hybridmöte, som kan ses som ett pilotprojekt inom SB&K, har erhållits från SB&Ks styrelse för vilket vi är mycket tacksamma.

Efter att fullmaktgranskning genomförts kommer länk till mötet skickas ut.

All information om stämman samlas på följande länk:
https://www.svenskaikido.se/forbundsstamma-2023/

24
apr
2024

Rapport från förbundsstämman och med siktet mot Sverigelägret 2025

Hej och tack alla som deltog på lördagens förbundsstämma både på plats och det digitala rummet. Tack också för tålamodet...

21
apr
2024

Vill er klubb vara värd för nästa fukushidoin/shidoin-kurs?

I januari 2025 planerar Svenska Aikidoförbundet att hålla den årliga utbildningen för fukushidoin och shidoin, en utbildning som också är...

9
apr
2024

Anmäl er till förbundsstämman 2024!

Svenska Aikidoförbundet genomför likt 2023 även detta år sin förbundsstämma som ett hybridmöte, alltså både digitalt och fysiskt på plats...

8
apr
2024

Fyra nya Shihan i Sverige

Svenska Aikidoförbundet har berikats med ytterligare fyra Shihan, den högsta instruktörstiteln som delas ut från Aikikai Hombu Dojo. Förbundet önskar...