Dokument publicerade inför Förbundsstämma 2022


Sedan i lördags är alla tillgängliga dokument uppladdade på sidan för Förbundsstämma 2022, https://www.svenskaikido.se/forbundsstamma-2022/.

Här återfinns inte minst valberedningens förslag på ny styrelse då Jenny Lagerqvist och Heidi Christensen inte kandiderar för omval, samt presentationer av samtliga kandidater.

Ni hittar även verksamhetsplan samt budget som berättar hur sittande styrelse planerar inför det stundande verksamhetsåret.

Två dokument, förvaltningsberättelse och resultatställen, saknas dock med anledning av att erforderliga underlag inte tillsänts Svenska Aikidoförbundet i tid för publicering. Dessa kommer skyndsamt att göras tillgängliga så snart förbundsstyrelsen har dem klara.

Väl mött lördag den 12 mars kl 10!

9
apr
2024

Anmäl er till förbundsstämman 2024!

Svenska Aikidoförbundet genomför likt 2023 även detta år sin förbundsstämma som ett hybridmöte, alltså både digitalt och fysiskt på plats...

8
apr
2024

Fyra nya Shihan i Sverige

Svenska Aikidoförbundet har berikats med ytterligare fyra Shihan, den högsta instruktörstiteln som delas ut från Aikikai Hombu Dojo. Förbundet önskar...

1
apr
2024

Sponsring på klubbnivå förstärker kassan hos klubbarna

Kungsörs Aikidoklubb är först ut med sponsorreklam på sina dräkter enligt de nya avtal som förbundsstyrelsen träffat med ett antal...

29
mar
2024

Frågeformulär till våra medlemsklubbar

Hej klubb, Förra veckan kallades det till förbundsstämma 2024 i och med öppnandet av sidan för den kommande stämman. Den...