Återstartsstöd för läger med inbjuden instruktör

Nu när restriktionerna släppt är det dags för förbundet att lansera ett bidrag för återstart, med syftet att stödja nya läger och kontaktknytanden ute i landet.

Stödet är tänkt att täcka omkostnader för en instruktör, men även utgifter för lokalhyra samt resa för andra tillkommande från exempelvis instruktörens egen klubb eller andra intresserade. Det är upp till klubben att detaljera detta i ansökan.

Bidraget har ett tak på max 8.000 kr per arrangemang och räcker till minst 10 läger, men används så länge medel finns kvar i potten.

Bidraget ska användas för läger som inte annars hade blivit av, vilket innebär att återkommande läger och samarbeten i första hand inte stöds.

Istället hoppas förbundet på att klubbar som inte annars har möjlighet eller historia av att arrangera läger, ska ges möjlighet att bjuda in instruktör de är nyfikna på, som kan inspirera de som nu är på väg tillbaka till träning, eller nyss har börjat.

Förbundet vill även se en så god spridning som möjligt mellan klubbar och instruktörer, så i första hand kommer inte fler än ett läger per instruktör att stödjas.

Förbundet kan även bistå med kontaktskapande i de fall så önskas.

Ansökan, som ställs till info@svenskaikido.se, skall innehålla följande information:

• Arrangerande klubb
• Inbjuden instruktör
• Datum
• Budget med uppskattade kostnader för:
Instruktör (resa och uppehälle)
Kostnad för lokal
Stöd för ytterligare tillresande (resa och uppehälle)
Totalsumma för sökt bidrag

Efter genomfört läger stäms resultatet av med budgeten och ev. reglering av diskrepanser kan då ske.

Vamt välkomna med er ansökan senast den 31 juli!

24
apr
2024

Rapport från förbundsstämman och med siktet mot Sverigelägret 2025

Hej och tack alla som deltog på lördagens förbundsstämma både på plats och det digitala rummet. Tack också för tålamodet...

21
apr
2024

Vill er klubb vara värd för nästa fukushidoin/shidoin-kurs?

I januari 2025 planerar Svenska Aikidoförbundet att hålla den årliga utbildningen för fukushidoin och shidoin, en utbildning som också är...

9
apr
2024

Anmäl er till förbundsstämman 2024!

Svenska Aikidoförbundet genomför likt 2023 även detta år sin förbundsstämma som ett hybridmöte, alltså både digitalt och fysiskt på plats...

8
apr
2024

Fyra nya Shihan i Sverige

Svenska Aikidoförbundet har berikats med ytterligare fyra Shihan, den högsta instruktörstiteln som delas ut från Aikikai Hombu Dojo. Förbundet önskar...