fbpx
Rapport från Dialogmöte 6
Henrik AgertzPosted on

Svenska Aikidoförbundet önskar tacka samtliga medverkande vid vårt sjätte dialogmöte med anledning av coronapandemin.

Temat denna gång var hur klubbarnas verksamhet ser ut idag och hur man tänker sig återstarta sin ”ordinarie” verksamhet. Vi kan konstatera att det finns regionala skillnader i den typ av träning klubbarna kan bedriva nu men de flesta medverkande hade i alla fall någon form av begränsad träning, utomhus och/eller bara barn- & ungdomspass. Denna begränsning kommer kvarstå fram till sommaren då flera klubbar övergår till sommarpass (utomhus) eller stänger ner sin verksamhet. Ingen av de medverkande klubbarna avsåg starta upp någon ny inomhusträning under sommaren som jag uppfattade det.

Det var roligt att höra att flera klubbar hade initiativ igång som syftade till att vidmakthålla klubbgemenskapen, antingen genom zoom-träffar, digitala seminarier och klasser.

En fråga som diskuterades var också ”vaccinpass” för att kunna starta träning med de som blivit vaccinerade. Det konstaterades att så länge det inte kommit nya ändringar i restriktioner eller rekommendationer så är det inte aktuellt och efter sommaren bedömdes det vara lite överspelat då alla som vill borde fått erbjudande om vaccination.

Mötet föreslog att styrelsen ordnar ett nytt dialogmöte inför terminstarten där vi bjuder in representant från SB&Ks medicinska kommitté.

Håll utkik i våra kanaler för mer information så snart sådan finns!

22
maj
2021

Nya klubbar mitt i pandemin – Alnö Aikidoklubb

2020/21 kommer att gå till historien som några av de märkligaste aikidoåren i mannaminne. Men det har också närt kreativitet...

21
maj
2021

Rapport från Dialogmöte 6

Svenska Aikidoförbundet önskar tacka samtliga medverkande vid vårt sjätte dialogmöte med anledning av coronapandemin. Temat denna gång var hur klubbarnas...

21
maj
2021

Tillsammans för fler i rörelse! – Ambassadörer sökes

SB&K:s kansli söker två idrottare att utse som ambassadörer 2021 för Svenska Spels satsning Tillsammans för fler i rörelse. Ambassadörerna...

21
maj
2021

Förfrågan om att arrangera Nationellt Ungdomsläger 2021

Svenska Aikidoförbundet arrangerar i samarbete med en eller flera medlemsklubbar ett nationellt ungdomsläger vartannat år. Detta år är läget annorlunda,...