fbpx
Rapport från Dialogmöte 6
Henrik AgertzPosted on

Svenska Aikidoförbundet önskar tacka samtliga medverkande vid vårt sjätte dialogmöte med anledning av coronapandemin.

Temat denna gång var hur klubbarnas verksamhet ser ut idag och hur man tänker sig återstarta sin ”ordinarie” verksamhet. Vi kan konstatera att det finns regionala skillnader i den typ av träning klubbarna kan bedriva nu men de flesta medverkande hade i alla fall någon form av begränsad träning, utomhus och/eller bara barn- & ungdomspass. Denna begränsning kommer kvarstå fram till sommaren då flera klubbar övergår till sommarpass (utomhus) eller stänger ner sin verksamhet. Ingen av de medverkande klubbarna avsåg starta upp någon ny inomhusträning under sommaren som jag uppfattade det.

Det var roligt att höra att flera klubbar hade initiativ igång som syftade till att vidmakthålla klubbgemenskapen, antingen genom zoom-träffar, digitala seminarier och klasser.

En fråga som diskuterades var också ”vaccinpass” för att kunna starta träning med de som blivit vaccinerade. Det konstaterades att så länge det inte kommit nya ändringar i restriktioner eller rekommendationer så är det inte aktuellt och efter sommaren bedömdes det vara lite överspelat då alla som vill borde fått erbjudande om vaccination.

Mötet föreslog att styrelsen ordnar ett nytt dialogmöte inför terminstarten där vi bjuder in representant från SB&Ks medicinska kommitté.

Håll utkik i våra kanaler för mer information så snart sådan finns!

20
sep
2021

Uppvisningstruppen får ny policy med utvecklat uppdag

Svenska Aikidoförbundets uppvisningstrupp har sedan länge haft uppdraget att på ett professionellt sätt demonstrera hög nivå av dynamisk aikido och bereda...

11
sep
2021

Förbundet erhåller stort återstartsstöd från RF

Svenska Aikidoförbundet erhåller 230.000 kr i återstartsstöd från Riksidrottsförbundet. Stödet har sökts för att stärka tre olika områden i förbundets...

10
sep
2021

Delta i IAF Youth & ULA-IAF Online Workshop för unga!

Den 25 september håller IAF Youth & ULA-IAF Working group ett online-event för barn och ungdomar, med dojos från Europa...

2
sep
2021

Rapport från Dialogmöte 7 – Medicinska kommittén och marknadsföring

Dialogmötet hölls 19 september online och speciellt inbjuden av Christian Engvall, ordförande för SB&K’s medicinska kommitté, akutläkare på SUS Malmö...