Rapport från Dialogmöte 6
Henrik AgertzPosted on

Svenska Aikidoförbundet önskar tacka samtliga medverkande vid vårt sjätte dialogmöte med anledning av coronapandemin.

Temat denna gång var hur klubbarnas verksamhet ser ut idag och hur man tänker sig återstarta sin ”ordinarie” verksamhet. Vi kan konstatera att det finns regionala skillnader i den typ av träning klubbarna kan bedriva nu men de flesta medverkande hade i alla fall någon form av begränsad träning, utomhus och/eller bara barn- & ungdomspass. Denna begränsning kommer kvarstå fram till sommaren då flera klubbar övergår till sommarpass (utomhus) eller stänger ner sin verksamhet. Ingen av de medverkande klubbarna avsåg starta upp någon ny inomhusträning under sommaren som jag uppfattade det.

Det var roligt att höra att flera klubbar hade initiativ igång som syftade till att vidmakthålla klubbgemenskapen, antingen genom zoom-träffar, digitala seminarier och klasser.

En fråga som diskuterades var också ”vaccinpass” för att kunna starta träning med de som blivit vaccinerade. Det konstaterades att så länge det inte kommit nya ändringar i restriktioner eller rekommendationer så är det inte aktuellt och efter sommaren bedömdes det vara lite överspelat då alla som vill borde fått erbjudande om vaccination.

Mötet föreslog att styrelsen ordnar ett nytt dialogmöte inför terminstarten där vi bjuder in representant från SB&Ks medicinska kommitté.

Håll utkik i våra kanaler för mer information så snart sådan finns!

24
apr
2024

Rapport från förbundsstämman och med siktet mot Sverigelägret 2025

Hej och tack alla som deltog på lördagens förbundsstämma både på plats och det digitala rummet. Tack också för tålamodet...

21
apr
2024

Vill er klubb vara värd för nästa fukushidoin/shidoin-kurs?

I januari 2025 planerar Svenska Aikidoförbundet att hålla den årliga utbildningen för fukushidoin och shidoin, en utbildning som också är...

9
apr
2024

Anmäl er till förbundsstämman 2024!

Svenska Aikidoförbundet genomför likt 2023 även detta år sin förbundsstämma som ett hybridmöte, alltså både digitalt och fysiskt på plats...

8
apr
2024

Fyra nya Shihan i Sverige

Svenska Aikidoförbundet har berikats med ytterligare fyra Shihan, den högsta instruktörstiteln som delas ut från Aikikai Hombu Dojo. Förbundet önskar...