fbpx
Kallelse till förbundsstämma 2020

Svenska Aikidoförbundets förbundsstämma 2020 kommer att genomföras digitalt den 7 juni. Kallelse och förfarande för ombud med fullmakter, samt övriga dokument, finns nu publicerade.

P.g.a. coronaviruset behövde Svenska Aikidoförbundet ställa in förbundsstämman 2020 som skulle ha ägt rum i mars.

I samarbete med SB&K kommer nu istället stämman att hållas digitalt via Easymeet Online, den 7 juni kl 10-12.30.

Kallelse och samtliga dokument inför Svenska Aikidoförbundets förbundsstämma 2020 finns här >

Kallelse till SB&K:s förbundsstämma samt alla underförbund finns här >

Viktiga hålltider!

Ombud – senast 18 maj!
Eftersom omständigheterna är annorlunda är också förfarandet för ombud med fullmakter det. Registrering och granskning av fullmakter görs på följande länk: https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5464359&sid=UQuW5jEgWo

Finns er förening inte med i listan?
Den preliminära röstlängd som använts för att registrera ombud och fullmakter till Svenska Aikidoförbundets förbundsstämma 2020, är baserad på vilka som betalat in sin avgift till den 31 januari 2020. För klubbar som inte gjort detta i tid, eller vars registrering av betalning har hamnat efter detta datum, finns ingen möjlighet att registrera sig via länken för ombud som hittills har skickats ut.

Istället registrerar man sig från den 19 maj som publik (se länk nedan), och kan sedan få uppdaterad status med rösträtt om förbundsstämman så beslutar.

Publikplats – 19–24 maj!
Registrering är öppen från den 19 maj till och med den 24 maj. I publiken har deltagaren yttranderätt utan rösträtt. Länk till publikplats (öppnar 19 maj): https://response.questback.com/idrott/h4oywygc82

I väntan på mötet kan man bland annat också passa på att testa sin webbläsare för kompatibilitet på Easymeets supportsida >

Vi ser fram emot ert deltagande!

Förbundsstyrelsen

 

12
jun
2020

Uppdaterade riktlinjer för träning och tävling från SB&K

Budo & Kampsportsförbundet, SB&K, har nu släppt uppdaterade riktlinjer för träning och tävling under coronakrisen med anledning av de lättnader...

8
jun
2020

Kommentar till aktuella rekommendationer om covid-19

Svenska Aikidoförbundet arbetar kontinuerligt för att vara uppdaterade kring de regler och rekommendationer som ges med anledning av coronapandemin. Nyligen justerade Folkhälsomyndigheten...

7
jun
2020

Klubbinbjudan till andra dialogmöte med Svenska Aikidoförbundet

Kära Aikidovänner! För knappt en månad sedan arrangerade vi ett dialogmöte med anledning av situationen med covid-19. Förbundsstyrelsen vill nu...

5
jun
2020

Logga in i god tid och testa er browser inför förbundsstämman 2020!

Svenska Aikidoförbundet hälsar alla välkomna till årsstämman som äger rum den 7 juni. Erfarenheterna från de nyligen genomförda digitala stämmorna...